JOGTALAN KÉSEDELMI KAMAT SZÁMÍTÁS – JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS.

JOGTALAN KÉSEDELMI KAMAT SZÁMÍTÁS - JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS.

JOGTALAN KÉSEDELMI KAMAT  SZÁMÍTÁS – JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS.

[good_old_share]


FAKTORCÉGEK, KÖVETELÉSVÁSÁRLÓK, BANKOK A MÁR FELMONDOTT ÉS FAKTORÁLT SZERZŐDÉSEK UTÁN

JOGALAP NÉLKÜL SZÁMOLNAK FEL KAMATOKAT,  KÉSEDELMI KAMATOT

EZ LÉNYEGÉBEN A JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁSUKAT SZOLGÁLJA .1, A felmondás a másik félhez címzett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést a jövőre nézve MEGSZÜNTETI.

2, A bankok, pénzintézetek, szolgáltatók által felmondott ( megszünt ) szerződésnek , a szerződésben kikötött rendelkezései nem váltanak ki joghatást, igy a tartozás a felmondás napjától EGYÖSSZEGŰ forintköveteléssé vált. ( ez azt jelenti, hogy : tőke+kamat+kés kamat )

3, Az engedményezés (FAKTORÁLÁS ) során a jogosult a követelését szerződéssel másra (engedményes) ruházza át. Az engedményezéssel tehát a jogosulti pozícióban történik alanyváltozás.

Abban az esetben, ha az engedményezés előtt már esedékes volt a késedelmi kamat, az az engedményest külön kikötés hiányában is megilleti. (TEHÁT A FELMONDÁS, ÉS AZ ENGEDMÉNYEZÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRA-HA ESEDÉKES VOLT, DE NEM A SZERZŐDÉS SZERINTI , MERT AZ MEGSZÜNT ) ) Az engedményezést követően a kötelezett már csak az engedményessel szemben eshet késedelembe, így a késedelem jogkövetkezményeit kizárólag az engedményes érvényesítheti.( tehát a faktoráló cég )

4, tekintettel arra, hogy a Faktoráló, követeléskezelő cégek általában a követeléseikben azt a késedelmi kamatot, ( sőt van amikor az ügyleti kamatot is ) állítják be követelésként, ami a volt, már felmondott szerződésben szerepelt, EZZEL JOGTALANSÁGOT KÖVETNEK EL, JOGTALANUL KÖVETELIK AZ ADÓSOKTÓL. ( hitelkártyás, vagy személyi hiteles, vagy áruvásárlási hitelek esetén ez akár 40-50% os kamatot is jelenthet, ezzel tkp kifizethetetlenné teszik a tartozást )5, A faktorcégek (pl OTP Faktoring ) általában egy BH.1996.31 számú bírósági határozatra hivatkoznak, azt a határozatot nevezik meg a kamatok alkalmazásának jogalapjaként.

A fenti BH határozat értelmében az engedményezés után esedékessé váló kamatok az engedményest külön kikötés hiányában is megilletik.

Egy felmondott, tehát megszűnt szerződésnek nincsenek esedékessé váló kamatai !

 

A szerződéses tartozás követeléssé vált, és arra már a szerződéses kötelmek nem vonatkoznak. Erre a BH határozatra való jogalap hivatkozás tehát nem állja meg a helyét.

Ne maradj le semmiről! Kattints ide és iratkozz fel a hírlevelekre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ebben az esetben nem a volt szerződés szerinti, hanem a Ptk .301.§ (1-3) bekezdése szerint lehet kamatot számolni ! ( jegybanki alapkamat !!! )

Itt említem meg egy másik BH határozatot, amely kimondja: a követelés engedményezése külön kikötés hiányában nem terjed ki a kamatokra !!!Ez alapján sem lehet jogalapja a szerződés szerinti kamatok felszámításának !!!

Továbbá: ha az engedményezési szerződés az engedmény összegét meghatározza, de nem szól a már esedékessé váló késedelmi kamatokról, azok összege- a kamat járulékos jellegének ellenére-automatikusan nem tárgya az engedménynek.

Ezen határozatok alapján tehát az engedményezés az eredeti jogviszony tartalmát nem változtathatja meg, a kötelezett helyzetét nem teheti terhesebbé, és az engedményes számára sem biztosít többletjogokat.

A faktoráló, követeléskezelői cégeknek a jogalap nélküli kamatok alkalmazásából származó követelésük ( behajtásuk ) jogalap nélküli gazdagodásukat szolgálja ! Teo Fiser.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM