Jó ha tudod – Inkasszó

Inkasszó

Az inkasszó olyan átutalás, amit nem a számla tulajdonosa, hanem a kedvezményezett kezdeményez. 

Pénzkövetelés behajtása az adós bankszámláján lévő összegből, azonnali beszedési megbízás 

A hatályos szabályok szerint a banknál kizárólag a bíróság vagy a végrehajtó kezdeményezheti az inkasszóval történő pénzkövetelés behajtást. A bíróság átutalási végzést bocsát ki, amiben felhívja a kötelezett bankszámláját vezető bankot, hogy utalja ki a jogosultnak járó összeget a kötelezett bankszámlája terhére.


A jogosult tehát közvetlenül nem kezdeményezhet inkasszót az adós számlavezető bankjánál.
Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet írásban kell benyújtani a végrehajtási lap kibocsátására, illetve a végrehajtási záradékolásra jogosult bírósághoz. A kérelemben fel kell tüntetni az adós számlavezető bankját, az adós számlaszámát, amelyre az inkasszó foganatosítható. Emellett a kérelemben meg kell jelölni azt a bankszámlaszámot, amelyre a követelés összege átutalható.

Az átutalási végzés ellen a jogosult fellebbezést terjeszthet elő, ilyenkor a végzés jogerőre emelkedéséig a jogosult nem kapja meg a követelt összeget.

Az inkasszónak nem akadálya az, ha a számlának nem az adós a kizárólagos tulajdonosa. Az a társszámla tulajdonos aki nem adós, pert indíthat a végrehajtást kérő ellen az őt megillető pénzösszeg visszafizetése érdekében.

Az inkasszó korlátai 

A jogi személy adós bankszámláján kezelt pénzösszeg egésze inkasszálható.
A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá.

Csoportos inkasszó 

A csoportos beszedési megbízás alkalmazása lehetővé teszi a közüzemi szolgáltatóknak, biztosítóknak és egyéb szervezeteknek, hogy követeléseiket automatikusan szedjék be a kötelezettek bankszámláiról.
Az inkasszó utóbbi esetben a fizetésre kötelezett számlatulajdonos felhatalmazása alapján történik. Ilyenkor a bank a szolgáltató által követelt összeggel terheli meg a kötelezett számláját. Csoportos beszedési megbízás esetén javasolt limitálni a szolgáltató részére átutalandó összeget a számlázási hibák miatt.

Határidős inkasszó 

Határidős inkasszó esetén a kötelezett a beszedési megbízás bankhoz történő beérkezése után meghatározott ideig kifogással élhet. Vagyis ha a számlatulajdonos nem kifogásolja az inkasszót, a bank teljesíti a megbízást, azaz megterheli a bankszámláját. 

Okmányos inkasszó 

Az okmányos inkasszó a külkereskedelemben előforduló ügylet. Okmányos inkasszó esetén az exportőr megbízást a bankjának, hogy az a leszállított áru ellenértékét a kereskedelmi okmányok alapján hajtsa be a vevőtől.
Az okmányos inkasszó fajtái a következők: vinkulált okmányos inkasszó, nyitott vagy sima inkasszó, látra szóló és a lát után bizonyos időre szóló beszedési megbízás.

Vinkulált okmányos inkasszó 

Vinkulált okmányos inkasszó esetén a vevő a csak a fizetést követően juthat hozzá az áruhoz, vagy az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okmányokhoz. A vinkulált okmányos inkasszónak különböző változatai vannak, mint a speditőr inkasszó és az indirekt bankbeszedvény.

Speditőr inkasszó esetén az eladó az árut egy szállítmányozó címére adja fel azzal az utasítással, hogy az áru csak a fizetést igazoló nyugta ellenében adható át. A speditőr inkasszónál tehát nincsen bank részére adott beszedési megbízás, a vevőt a bank nem szólítja fel teljesítésre.


A vinkulált inkasszó gyakori változata az indirekt bankbeszedvény. Utóbbi esetben az eladó az árut egy külföldi speditőr címére adja fel, míg az okmányok a beszedéssel megbízott bank részére kerülnek megküldésre. A vevő a bank felszólítását követően fizeti meg az áru ellenértékét. A vevő a fizetés igazolására kiszolgálási jegyet kap, amelyet a speditőrnek kell átadni. A speditőr ezt követően kiadja az árut.

A vinkulált inkasszó ritkán alkalmazott változata a direkt bankbeszedvény. Utóbbi megbízás esetén a beszedéssel megbízott bank kapja meg mind az árut, mind az okmányokat az áru feletti rendelkezési joggal egyetemben. Direkt bankbeszedvény esetén a bank felszólítja a vevőt a fizetésre és a fizetés megtörténte után kiadja a vevőnek az árut.

Nyitott inkasszó 

A nyitott inkasszó nem jelent garanciát az eladó számára hogy a vevő fizetni fog, mert nyitott inkasszó esetén a vevő a fizetést megelőzően birtokba veszi az árut. Nyitott beszedési megbízás esetén az eladó az árut közvetlenül a vevő címére és rendelkezésére adja fel, a szállítási okmányokat pedig a megbízott bank kapja meg. A vevő az áru átvételét követően a bank felszólítására fizeti ki az áru ellenértékét.

Látra szóló beszedési megbízás 

Látra szóló inkasszó esetén a vevő az okmányok bemutatásakor fizeti meg az áru ellenértékét. A vevő az eladó előzetes hozzájárulásával megtekintheti az árut és a vonatkozó okmányokat.

Lát után bizonyos időre szóló okmányos beszedés 

Az inkasszó ezen fajtája esetén a bank az okmányokat nem készpénzfizetés ellenében, hanem a vevő fizetési ígérete fejében adja át a vevőnek.

 

Forrás: jogitanacsok.com

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM