EDDIG TARTOTT A TÜRELEM – DR. MARCZINGÓS LÁSZLÓ ÜGYVÉD

EDDIG TARTOTT A TÜRELEM - DR. MARCZINGÓS LÁSZLÓ ÜGYVÉD.

Eddig tartott a türelmem. – Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda

 

Az összes felfüggesztett peremben kilistázom ügyszámok szerint az olyan eseteket, amikor félreérthetetlenül nem tartozik a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá a per, annak megindítására szolgáló keresetlevél és az előadott kereset. 

Másfelől ugyanezen ügyeket összegyűjtöm és az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény (Római egyezmény) alábbi normasértése miatt fordulok az Emberi Jogok Európai Bírósághoz. loading...

6. Cikk

1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően.

Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni, a tárgyalóterembe történő belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes időtartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban ez az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás kiskorúak érdekei, vagy az eljárásban résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné.

Jelen ügyben a bíróság egyszerűen megtagadta, hogy ítélkezzen a felperesi kereset ügyében. A törvénykezési kötelezettség megtagadása mögött tudatosság van, a pártpolitika tudatos beleavatkozása az igazságszolgáltatás menetébe. Ez pedig a korrupció egyik lényegi eleme. 

A témával kapcsolatban korábbi cikkünk: A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!
Tekintettel arra, hogy a bíróság a jogorvoslatot kizárta, a felperes semmilyen jogi lehetőséggel nem bír annak irányában, hogy a Római Egyezmény, az Alaptörvény és a Polgári Perrendtartás normáinak betartását kikényszerítse.

loading...

Az egész eljárás egyszerűen aljas. 

Természetesen azon ügyekben lehet a bírósághoz fordulni, melyekben kimerítettem az összes jogorvoslatot és már nincsen hová fordulni Magyarországon a Római Egyezmény megsértése miatt.

Várom az ellenérveket! Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
LÉHMANN MIT ÍGÉR AZ "ADÓSOKNAK"?
LÉHMANN MIT ÍGÉR AZ “ADÓSOKNAK”?

LÉHMANN MIT ÍGÉR AZ "ADÓSOKNAK"?   Devizaperek: Léhmann is csak vért, verítéket és könnyeket ígér Vége a devizahitel-pereknek is a...

VARGA ISTVÁN FELSZÓLALÁSA A BANKSZÖVETSÉG ELŐTT.
VARGA ISTVÁN FELSZÓLALÁSA A BANKSZÖVETSÉG ELŐTT

VARGA ISTVÁN FELSZÓLALÁSA A BANKSZÖVETSÉG ELŐTT Tüntetés a becsapott hitelkárosultakért 2014.11..28 dr. Varga István A kormány és a Bankszövetség paktumáról...

Close