DR. KRISTON – DEVIZAFORINTOSÍTÁS – A RABLÓ FORINTHITELRŐL

DR. KRISTON - DEVIZAFORINTOSÍTÁS - A RABLÓ FORINTHITELRŐL.

DR. KRISTON – DEVIZAFORINTOSÍTÁS – A RABLÓ FORINTHITELRŐL

ELŐSZÓ, EMLÉKEZET FRISSÍTŐ: Dr. Kriston István európajogi (pénzügyi) szakjogász a Magyar „deviza”-„hitelesek” védelme érdekében az Európai Bírósághoz fordult.
TÁRGY: – Magyarország tagállamban a bankok megkerülve a tőkepiaci szabályokat kölcsön jogcímén tőzsdén kívüli deviza határidős tömeges – mintegy 1.000.000 db deviza alapú szerződési – ügyletet kötöttek a fogyasztókkal.

Lényegében a bankok kölcsönbe burkolva, kölcsön címén összetett pénzügyi eszközt tartalmazó pénzügyi terméket értékesítettek a fogyasztóknak. <<< FONTOS! OSZD MEG EZT A CIKKET MINÉL TÖBB ISMERŐSÖDDEL! >>>

Címzettek:
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök!
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter!
Dr. Matolcsy György az MNB elnöke!
és társai, mint a nemzeti tőketársulás tagjai

Tárgy: Devizaforintosítás – A rabló forinthitelről.

Tisztelt miniszterelnök úr!
Tisztelt miniszter úr!
Tisztelt elnök úr!
Tisztelt tőketársulásuk!

"Munka és Igazság" Szindikalista Mozgalom politikamentesen és tisztán gazdasági érdekek mentén szerveződő közösség. Nem titkolt célunk a demokratikus kapitalizmus és a társadalmi szolidaritás újrateremtése. Titkosan találkozó reformkapitalista asztaltársaság vagyunk. Már sokan vagyunk. Az Önök hatalmát biztosító ügynökeiket az orruknál fogva vezetjük és nevüket egy vastag WC papír gombolyagra írjuk. Önök társadalmi szerződések címén egy pártban mindössze a szocializmus belbiztonsági szolgálatát – önmagukat és és nem a társadalmat – szervezték újjá, ezért demokratikus kapitalista fordulatra van szükség, melyhez kapitalista szövetségeseink vannak. Azonban ellentétben Önökkel nyitottak vagyunk Európai Unióra, USA szövetségesünkre és belföldre egyaránt. A nemzetet mi nem politikai tényezőnek, hanem létező entitásnak tekintjük és a munkaerő tőke oldalán állunk.A munka alapú társadalom nekünk nem azt jelenti ami Önöknek, miszerint szemben az EU tagállamai 3.000 EURO/hó átlagbéréhez képest Önök 500 EURO/hó magyar átlagbéren lényegében egy rabszolgatartó államot és annak tartóelitjét (önmagukat) szervezték meg. Az ami felett Önök uralkodnak, az megtévesztett fiatal és középnemzedékből álló megtévedt országgyűlés és kormánya által rabszolgasorban tartott magyar nemzet. Önöknek semmi köze a magyarsághoz, erkölcshöz, egyszerűen néhány karvalytőkést szolgálnak, akiket a fejlett demokratikus kapitalizmus országaiból már régen kitiltottak. Önök egyszerűen nemzetárulók. Tekintve hogy a fejlett kapitalizmus országainak demokratikus közvéleménye és elitje kizárta soraiból Önöket, ezért Önök uralkodásuk kezdete óta a magyar munkaerő, a tőke-, tudás és befolyás nélkül maradt egyszerű néprétegek jövedelméből és vagyonából táplálkoznak.

Önök a soraik látszategységét állambiztonsági módszerekkel felépített hatalmi technikákon keresztül biztosítják. Adatok szólnak amellett, hogy saját maguk megszervezték a 2006-os utcai provokációt és a baloldalra – mint Hitler Dimitrovra – hárították a felelősséget. Álkonzultációkat folytatnak, exügynökök szerveznek békemeneteket és saját civilszervezetek adják a mázat. Mivel Önöket demokratikus úton leváltani nem lehet, ezért minden önkény és így Önök is belülről fognak szétrohadni. Önök a 8.000.000 választópolgár titkosszolgálati módszerekkel szervezett max. 1/4-ének mintegy 2.000.000 szavazatával úgy képeznek minoritást a társadalomban, hogy eközben egy választójogi "reform" címén 2/3-os többséggel kormányozhatnak. Ennyit az Önök kötelező tiszteletéről.

Devizahiteles nemzeti tragédia 4300 ember öngyilkosságához vezetett, mintegy 200.000 végrehajtás lódul meg tavasszal és Önök egy cinikus jogalkotással szemébe röhögnek megfélemlített 1.000.000 és családjaik révén mintegy 4.000.000 embernek. Nemzetgazdasági miniszterüktől kikérem, hogy hülyének nézzen embereket. Miközben korabeli nyilatkozataiban elismeri, hogy a bankok becsapták az embereket, most a Kúriára hárítja a felelősséget. Nézzük sorba a devizahitelesek bekerítését és beterelését egy zsákutcába. Először is a hazai bankok támogatása nélkül Önök már nem lennének kormányon, de a finánctőkével olyan kollaborációra léptek, ami kifelé népi-konzervatív, befelé uralmi és ez a nemzeti nagytőke és finánctőke szerves összefonódásából szilárd alapzatot biztosít az Önök kötcsei zsákutcás társadalompolitikai építkezésének. A módszer igen egyszerű. Szövetkezés a bankokkal (pénzügyi alapzat), elvenni az középosztály javára az alsó néprétegektől, egyben szembe állítani ezeket egymással és kiemelkednek Önök mint a közjót látszólag kínosan ügyelő és egyensúlyozó – egyébként velejéig korrupt – felsőosztály. Visszatérve a Kúria döntéseire és az Önök Devizatörvényeire.

Deviza alapú hitelezés lényegében a az adósokkal kötött kölcsönszerződésnek tudtuk és beleegyezésük nélkül az FX-swap devizapiacra történt kivitele, ahol az ügyfél javára, de tudta nélkül nyitott deviza-nyilvántartású tőkeszámlával végzett műveletek révén állítottak elő devizát, és azt elcserélték forintra és ezt hitelezték ki. A devizaforintosítás lényegében a deviza swap fedezeti ügyleteik lezárása, melyhez devizára van szükség és ezt most az MNB tenderen szerzik be.

Devizaforintosítás a "nagy csalás" állami asszisztenciájával zajlik. A bankok által megkötött FX-swap fedezeti ügyletek éppen a devizaforrás likviditás biztosítására és árfolyamkockázata kezelésére szolgáltak, ezért amit árfolyamkockázat (árfolyam-különbözet) címén az adósoktól követelnek az nem más már mint a "nagy biznisz" forintban képződött árfolyamnyereségének realizálása devizában és ez zajlik most devizaforintosítás címén. Csakhogy a tőkepiaci szabályok szerint a bankoknak el kellene számolnia a deviza tőkeszámlánkkal végzett gazdasági eredményekről, de erről a tőkepiaci rezsim kikerülésével a bankok hallgatnak. A piszkos árfolyamüzletnek nincsen állami gazdája, csak cinkosai, akik hallgatnak. A bankok most veszik ki az extraprofitjukat, amit álságos árfolyamrés, egyoldalú kamatemelés jóváírásával az állam a kedélyek csillapítására kicsit lefölözött.

Nemzetgazdasági miniszter egyszerűen félrevezeti a közvéleményt akkor, amikor a Kúriának a Kormány kezeit megkötő 6/2013 PJE határozatára utal (ez az alacsonyabb kamat ellenében az árfolyamkockázat adós általi egyoldalú viselésének doktrínája), ugyanakkor a miniszter elhallgatja a Kúria 2/2014 PJE határozatának 1. pontját, amely a nem megfelelő (nem világos, nem érthető, a kockázat egészének viselésére nem kiterjedő) tájékoztatás és ennek adós általi perbeni bizonyítása esetén a szerződés részben vagy egészében érvénytelen. Miniszter úr vajon erre miért nem hoztak devizatörvényt? Azért mert Önök a bankok oldalán avatkoztak be a fogyasztóvédelmi jogvitába.

Devizaforintosítási törvény előkészítő információk szerint Önök törvény erejénél fogva piaci árfolyamon kívánják forintosítani az adós nyilvántartott devizatartozását és ellenében – hát nem cinikus (?) – az adós választhatja a devizahitelének fennmaradását, azt amitől szabadulni akar. Kérem ebből a csapdából kiút egyedül az árfolyamkockázat tisztességtelenségének a szerződés teljes érvénytelenségét kérelmező perbeli megoldása. Tévednek, ha a bírói társadalmat azonosítják a Kúriával vagy az Önök bírósági hivatalával. Mindig lesznek a jogászi esküt megtartó ítélkezők, akik meg fogják bontani az Önök cinikus jogalkotási céljait. És lesznek ügyvédek akik szemben mennek az Önök igazságszolgáltató hatalmi ágával és annak "fősodor" vonalával. Én magam összeállítottam egy olyan bizonyítási csomagot, mely az árfolyamkockázat tisztességtelenségének, ezzel a szerződés teljes érvénytelenségének perbeni bizonyítását eredményezheti. Európai Unió Bírósága előtt C-312/14 számú ügyben is tovább viszem az árfolyamkockázat ügyét. Európai Parlament előtt iktatott petíciónk a deviza alapú hitelezés és adósrabszolgaság ellen elintézés alatt áll.

Tudom, hogy sokan vannak, akiknek életét már úgy megnyomorította a devizahiteles tragédia, hogy inkább választják a devizaforintosítást és elfogadják a rabló forinthitelt, csak hogy élelemhez, levegőhöz és egy áttekinthetőbb hitelrabszolgasághoz jussanak. Ez az Önök nagy társadalmi szolidaritása és perspektívája.

Devizatörvények hatása a devizaperekre és tartozásokra. Mutatok praxisomból egy élő példát a perlés és a devizaforintosítás alternativájára:Árfolyamrés érvénytelensége (2/2014 PJE 3.p.): kiüresedett, nem kell rá hivatkozni, jóváírják, ezzel csökkentik a tőketartozást.
Kamatemelések érvénytelensége (2/2014 PJE 2.p.): kiüresedett, nem kell rá hivatkozni, jóváírják, ezzel csökkentik a tőketartozást.
Árfolyamkockázat érvénytelensége (2/2014 PJE 1.p.): devizaforintosítás nem minősül ezen érvénytelenségi ok kiküszöbölésének.
További érvénytelenségi okok (Hpt., Ptk.): fennmaradnak

Devizaforintosítás választása: kiüresíti a pert, mivel az árfolyamrés és egyoldalú kamatemelések jóváírása után fennmaradó CHF tőketartozást x 256,60 HUF piaci árfolyamon kell HUF hitelben felvenni (rablóhitel). Konklúzió: aki a devizaforintosítást választja, azt terheli a felvételkori 150 – piaci 256 = ca 100 HUF/CHF megfizetése és lemond perlésének eredményes lehetőségéről.

Polgári per – teljes érvénytelenség perbeli elszámolása (élő példa):
Szerződéskötés: 2007.10.24.
CHF kölcsön: 30.743 CHF = 4.570.000 HUF
HUF törlesztés: 3.687.997 HUF
HUF tőkehátralék: 882.003 HUF

Devizaforintosítás elszámolása (élő példa):
Szerződéskötés: 2007.10.24.
CHF kölcsön: 30.743 CHF = 4.570.000 HUF
HUF törlesztés: 3.687.997 HUF
HUF tőkehátralék: 882.003 HUF
CHF tőkehátralék: 27.922,25 CHF
CHF jóváírások ca. 25%: – 6.980,56 (árfolyamrés, kamatemelés)
CHF tőketartozás: 27.922,25 – 6.980,56 = 20.941,69 CHF
CHF tőketartozás forintosítása: 20.941,69 CHF x 256,60 HUF piaci árfolyamon = 5.373.637 HUF, ezt kell x futamidőre forinthitelben felvenni (rablóhitel).

Munka és Igazság Szindikalista Mozgalom. Mindig voltak és vannak, akik a munka és igazság nevében készek a végsőkig küzdeni, Őket várjuk a Munka és Igazság Szindikalista Mozgalom soraiba és aki csatlakozni kíván az megteheti még a drkristonugyved@pr.hu elérhetőségemen. A demokratikus kapitalizmus és a társadalmi szolidaritás újrateremtésének célját kitűző mozgalom zászlóbontása és színre lépése rövidesen megtörténik.

Dr. Kriston István
jogvédő állampolgár

Devizahitelesekkel a Parlamentbe alapítója
Munka és Igazság Szindikalista Mozgalom alapítója

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM