“DEVIZAÜGY” A NEM MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS – CSIKÁSZ LEVENTE

"DEVIZAÜGY" A NEM MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS - CSIKÁSZ LEVENTE.

"DEVIZAÜGY" A NEM MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS – DR. CSIKÁSZ LEVENTE.

A (nem megfelelő) tájékoztatás tényének bizonyítása nem hárítható a fogyasztóra, az Európai Unió Bíróságának döntése (C-449/13.)


[good_old_share]

A Európai Unió Bíróságának c-449/13. számú döntése a fogyasztó előzetes tájékoztatása és hitelképességének vizsgálata kapcsánAz EU bíróság nagyon fontos döntést hozott a C-449/13. számú ügyben, amivel értelmezte a hazánkra is kötelező 2008/48/EK irányelvet.

A döntésből fakadó releváns megállapítások a következők:
– a 2008/48/ EK irányelv tájékoztatási és felvilágosítási kötelezettséget ír elő a hitelező számára annak érdekében, hogy a hitelfelvevő megalapozott döntést hozhasson;
– a pénzintézetnek általános európai fogyasztói hiteltájékoztatót kell a fogyasztó (a leendő adós) rendelkezésére bocsátania a szerződéskötés előtt;
– a pénzintézet köteles a fogyasztó hitelképességét ellenőrizni; az irányelv mérlegelési lehetőséget enged a hitelezőnek, hogy elegendőek-e a rendelkezésére álló információk a fogyasztó hitelképességének igazolásához, vagy más tényezők segítségével is vizsgálnia kell-e a hitelképessége (ez különösen igaz a deviza alap hatásából fakadó aránytalanul nagy tartozásnövekedés miatt, hiszen nem csak HUF-ban, és a HUF-ban kapott jövedelme alapján kellett volna vizsgálnia az adós hitelképességét a pénzintézetnek)

A hitelképesség mindenre részletesen kiterjedő vizsgálatával kapcsolatban érdemes tanulmányozni az alábbi videót.

 ugyanis a fogyasztó által tett és alá nem támasztott puszta nyilatkozatokat nem lehet önmagukban megfelelőnek tekinteni, ha ezeket nem kísérik igazoló dokumentumok;

– az olyan záradék szerepeltetése a szerződésben, hogy a fogyasztó elismeri, hogy megkapta és megismerte a hiteltájékoztatót azzal a hatással jár, hogy a fogyasztó hátrányára változtatja meg a bizonyítási terhet, és lehetetlenné tenné a fogyasztó számára azt, hogy vitassa a hitelező kötelezettségeinek maradéktalan teljesülését; ebben az esetben a tényleges érvényesülés elve sérülne, mivel a fogyasztó nem rendelkezik a bizonyításhoz szükséges eszközökkel; a tényleges érvényesülés elve akkor biztosított, ha a hitelező köteles bizonyítani a bíróság előtt e kört; a szabványzáradék szerepeltetése nem teszi lehetővé a hitelező részére, hogy megkerülje a kötelezettségeit, így ennek nincs bizonyító ereje, e záradékot meg kell erősítenie egy vagy több releváns bizonyítékkal;
– e határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.A fentiekre tekintettel az EU bíróság döntésében foglalt elvet a bíróságoknak alkalmaznia kell, amely alapján figyelmen kívül kell hagynia a 2/2014. PJE határozat 1. pontjához írt azon kúriai elvárást, hogy „a nem megfelelő tájékoztatás tényét és azt, hogy ennek következtében az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezés nem volt világos és érthető, a fogyasztónak kell bizonyítania”.

A "devizahitelekkel" kapcsolatos nem megfelelő, pontosabban pénzügyi félretájékoztatással (félrevezetéssel) kapcsolatban a bíróságoknak illene tanulmányozni ezt a cikket: TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA

A fogyasztót tehát e körben nem terheli semmilyen bizonyítási teher, az az alperesen, mint pénzügyi szolgáltatón van. A fogyasztóra nem hárítható át semmilyen hazai szabályozással a bizonyítási teher.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM