FORMANYOMTATVÁNY A BANKI ELSZÁMOLÁSI FECNIKRE – DR. LÉHMANN

FORMANYOMTATVÁNY A BANKI ELSZÁMOLÁSI FECNIKRE - DR. LÉHMANN.

FORMANYOMTATVÁNY A BANKI ELSZÁMOLÁSI FECNIKRE – DR. LÉHMANN

Sok a teendő…

[cn-social-icon]

loading...

Előbb ugy gondoltam, hogy a február 8-i iratomra írt levelemre küldött válaszokról számolok be, majd úgy gondoltam, hogy a rabló banda egyik tagjának képviselőivel történt miniszterelnöki együtt pózolás miatt írok le néhány gondolatot arról, hogy a mai napon közölt Orbán Gábor féle nyilatkozat szerint könyvszerinti értéken történő vásárláson töri a fejét a kormány akkor, amikor 15 %–os részesedéshez kíván jutni az ERSTE Bank eredményéből.

Tudomásul veszem azt, hogy a Jászai Gellért féle társaság – SCD – vagyonszerzési szokásai alapján ugyanúgy 1/20-ad értéken vásárol tulajdonrészt a Kormány, mint amikor 2004-ben Dr. Meggyesi Péter asszisztálása mellett a Siótournak tényleges 76 milliárd forintot érő vagyonát 3.1 milliárd forintért vásárolta meg, vagy éppen az ellenkezője szerint a nyereség nélküli, azaz értéktelen vagyonnal rendelkező banknak ad a Magyar Kormány az adófizetők pénzéből könyvszerinti értéket csak azért, hogy majd egyszer a bankadót pótlandó jövedelemre szert tegyen a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések adósainak hátrányára.Mert azért ne gondoljuk azt, hogy nem valami ördögi terv részeként alkotott a Kormány törvénytervezetet az adósok kizárásával úgy, hogy amikor az adósokat Európában példátlan törvénysértő módon földbe döngölő forintosítási és járulékos törvényekkel eltüntette a korábbi, bankok által szerkesztett szerződéseknek érvénytelen szerződési feltételeit, akkor ezért a példátlanul erkölcstelen tettéért a bankok felé a kormányzati hatalom nem nyujtja be a számlát.

Ez a tegnapi pózolás, a rablóbanda egyik tagjának képviselőivel történt összeborulás bizonyítja azt, hogy egy tőről fakadnak valamennyien. A Kormányzat, a Bankok, valamint segítőik egy akarattal vannak azon, hogy néhány millió magyar ember örökre kifosztott állapotban legyen.

Kell a pénz ezeknek mindenáron. Akár több millió magyar ember tönkretétele árán is.

loading...

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Szóval ugy gondoltam, hogy előbb erről írok, de utána tudomásomra jutott az is, hogy különböző elszámolási fecnikkel kezdik zaklatni az adósokat a bankok a fentiekben említett, Európai joggal ellentétes törvénynek nevezett törvénytelenségek alapján, ezért ugy gondoltam, hogy erre is illik reagálni.

Az általam javasolt szöveg a banki elszámolási fecnikre válaszolva a következő:


 

Tisztelt …………………….Bank!

 

Az Önök által …………hó……………napján megküldött elszámolási fecnire nem áll módomban válaszolni azért, mert az elszámolásuk egy olyan devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésen alapul, melyben az érvénytelen és érvényes szerződési feltételek keverednek.

 

Erre vonatkozó vizsgálat hiányában ismeretlen arányban keverednek.

Tekintettel arra, hogy Önök ennek folytán az érvénytelen szerződési feltételek után is ugyanolyan ellenszolgáltatással számolnak, mintha érvényesek lennének, könnyű belátni azt, hogy jogtalan, törvénytelen haszonhoz kívánnak jutni az én rovásomra az elszámolás során.

Valamint azt is kifogásolom, hogy az elszámolás alapjaként abból indultak ki, hogy az árfolyamváltozással felmerülő terheket nekem kell viselni. Annak ellenére kívánnak engem félrevezetni ebben a körben is, hogy

 

jól tudják a 26/13. számu Európai Bírósági itéletből, valamint a 2/2014. számu Kúriai jogegységi határozatnak 1. pontjában tett megállapításából, hogy a kockázatfeltárási nyilatkozatuk tartalmának vizsgálata nélkül nem lehet megállapítani azt, hogy Önök, vagy Én viselem az árfolyamváltozással kapcsolatos terheket.

Fentiek alapján megállapítható az, hogy Önök az elszámolásukkal folyamatosan megtéveszteni kívánnak. 

Ahhoz, hogy az összegszerűségi megállapításukkal egyáltalán foglalkozni tudjak, előbb az elszámolás alapjául szolgáló szerződésnek hibátlansága felől intézkedjenek, illetőleg az árfolyamváltozás terheit saját terhükként vegyék számításba.

 

Fenntartom jogomat arra, szándékos csalási jellegű magatartásuk miatt későbbi elszámolásuk elfogadását is független könyvszakértői vizsgálat eredményétől függően tegyem meg.

 

 

………………………2015……………………hó ………………napján.

 

 

                            Tisztelettel:………………..

Miután idáig eljutottam, úgy gondoltam , hogy most már igazán közölhetem korábbi levelemre küldött válaszokat, de nem.

Érkezett hozzám egy Kollégámnak olyan irata, melyet mindenképpen indokolt azért közölnöm, mert annak előterjesztése indokolt, alapos, jogszerű időszerű: KATT IDE: DR. MARCZINGÓS LÁSZLÓ – "DEVIZA" – BOTRÁNY! BŰNCSELEKMÉNYEK ALAPOS GYANÚJA!  [cn-social-icon]

Amennyiben pedig idáig eljutottak, most már igazán megérdemlik azt, hogy végre a korábbi iratomra küldött válaszokat is megküldjem:

Siófokon 2015. február 10. napján.

Léhmann György

From: F………………….. [mailto…………………@douglasbeauty.hu]
Sent: Monday, February 09, 2015 11:09 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: RE: Az elszámolás és forintosítás törvénytelenségéről és pusztításáról

Tisztelt Dr. Léhmann György Úr!

A 2014. évi XXXVIII. törvény kimondta, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelenségének vélelmezése miatt a bankoknak kell bizonyítani, hogy az egyoldalú kamat-, költség-, vagy díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés jogszerű volt, illetve, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás alkalmazása során a jogszabálynak megfelelően jártak el.

A fenti tárgyban 2014. október 22-én meghozott másodfokú, jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla elutasította az Erste Bank Hungary Zrt. kérelmét, melyben a bank az egyoldalú szerződésmódosításainak tisztességességét kívánta bizonyítani. A meghozott döntés értelmében, az Ítélőtábla határozatában helyben hagyta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét, amely szerint az általános szerződési feltételeink nem feleltek meg a 2014. évi XXXVIII. számú törvényben meghatározott tisztességesség kritériumainak a következő termékek esetén:

-piaci kamatozású deviza alapú lakáscélú hitel,

-szabad felhasználású deviza alapú jelzáloghitelek

-deviza alapú személyi kölcsön.

A 2065681 számú Kölcsönszerződés esetében ez a III/4. szerződési pont tisztességtelenségét jelenti, amely szerződési pont érvénytelenségét eredményezte.

Bizonyítást nyert, hogy a bank részben tisztességtelen fogyasztói szerződést kötött velem.

A bírósági határozatban azonban nem a tisztességes kamat alkalmazását deklarálja a T. Bíróság, hanem csak! az emeléseket tartalmazó szerződési kikötések tisztességtelenségének tényéről tett megállapítást.

A T. Bíróság viszont a bank árazási politikájára vonatkozó hatásait nem boncolgatta. Vizsgálni lehet, hogy a bank árazási politikája mindezek után tisztességes-e, vagyis megfordítva, hogy a tisztességtelen magatartás megállapítható-e a bank jelenlegi árazási politikájában, ami visszaható hatályú a szerződésem teljes futamidejére. Az ERSTE Bank visszaható hatályú, jelenlegi árazási politikája feltételezésem szerint az, hogy a szerződés ügyfélkamatszintje megegyezik az induló kamattal. [cn-social-icon]

A bank árazási politikája ez esetben jelenleg is tisztességtelen. Egy részt azért tisztességtelen, mert a bank relatív erőfölényét alkalmazva döntött arról, hogy mostantól csakis az induló kamatszintet számolja fel a tőketartozásomra, ami most már jóval magasabb a piaci szintnél. Az erőfölényének lényege a független viselkedés lehetősége és ezt kihasználva 4%-on tartja az ügyfélkamatot, aminek pedig a jelenlegi piaci viszonyok között 0,2%-nak kellene lennie. Más részt pedig azért tisztességtelen az árazási politika, mert így sem érvényesül a szerződésben a szimmetria elv. A Kölcsönszerződés még érvényes III/2. pontja ugyanis arról rendelkezik, hogy a kölcsön kamatlába változó és kamatperióduson belül állandó. Ez a pont, a III/4-es pont semmissége mellett, csakis azt jelentheti, hogy a kamatláb a piaci viszonyokhoz kell legyen igazítva. Így az EURIBOR megfelelő piaci indikátor, amihez a szerződés kamatlába megalapozottan igazodhat.

Tisztelettel!  F………………………..

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DR. MARCZINGÓS LÁSZLÓ - "DEVIZA" - BOTRÁNY! BŰNCSELEKMÉNYEK ALAPOS GYANÚJA!
DR. MARCZINGÓS LÁSZLÓ – “DEVIZA” – BOTRÁNY! BŰNCSELEKMÉNYEK ALAPOS GYANÚJA!

DR. MARCZINGÓS LÁSZLÓ - "DEVIZA" - BOTRÁNY! BŰNCSELEKMÉNYEK ALAPOS GYANÚJA! Zalaegerszegi Törvényszék 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2. 8901 Zalaegerszeg, Pf. 221....

A "DEVIZAPER" AMELY MINDENT BORÍTHAT.
A “DEVIZAPER” AMELY MINDENT BORÍTHAT

A "DEVIZAPER" AMELY MINDENT BORÍTHAT Újabb magyar hitelperben hozott ítéletet az Európai Bíróság, a döntést csütörtökön hirdette ki a testület....

Close