“DEVIZAHITELESEKNEK” – ENSZ ÁLTAL DEKLARÁLT FOGYASZTÓVÉDELMI ALAPJOGOK

"DEVIZAHITELESEKNEK" - ENSZ ÁLTAL DEKLARÁLT FOGYASZTÓVÉDELMI ALAPJOGOK.

A vásárlók olyan választékkel szembesülnek, hogy a megalapozott vásárlás elkerülhetetlen feltétele manapság a tudatosság.

A kiszolgáltatott helyzetű fogyasztónak mára már speciális jogszabályi előírások támasztanak védelmet; kormányzati szintű döntések, hatósági fellépés, civil fogyasztóvédelmi szervezetek sokasága biztosítja azt, hogy a lehető legkevesebb érdeksérelem érje a vásárlókat. 

A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én, melynek tiszteletére azóta ezen a napon tartják a fogyasztók világnapját.

Kennedy elnök ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot (a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és a képviselethez való jog) összefoglaló történelmi nyilatkozatát.

loading...

Ez volt tehát az első olyan alkalom, hogy bármely politikus ilyen alapelveket fogalmazott meg a fogyasztók védelmével kapcsolatban.
Ennek a nyilatkozatnak köszönhetően került nemzetközileg elismerésre a kormányok és az Egyesült Nemzetek Szervezete által az a tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal rendelkezik.

Újabb két évvel később az egyre erősödő fogyasztói világmozgalom nyomására és a Fogyasztóvédelmi Világszervezet lobbitevékenységének köszönhetően 1985 áprilisában az ENSZ közgyűlése hivatalosan is deklarálta – további négy ponttal kiegészítve – a fogyasztók nyolc alapvető jogát.

A nyolc fogyasztóvédelmi alapjog

1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog.
Alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz, így az elegendő élelmiszerhez, ruhához, otthonhoz, alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, higiéniához való hozzáférés joga, hogy mindenki teljes körűen részt vehessen a társadalom életében.

2. A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga.
Jog az egészséget vagy az életet veszélyeztető termékek, termelési folyamatok és szolgáltatások elleni védelemhez. A fogyasztói termékeket előállító vállalatoknak biztonsági és teljesítményvizsgálatokat kell végezniük, mielőtt termékeik piacra kerülnek.

loading...

3. A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga.
Jog az információhoz – ide értve az alapanyagokat, a vegyianyag-tartalmat, a szükséges elővigyázatossági lépéseket, a mellékhatásokat (ha vannak ilyenek), a korlátozó intézkedéseket és a lejárati időt is – a jól informált döntéshozás, és a tisztességtelen vagy félrevezető reklámozás és címkézés elleni védelem érdekében.

4. A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga.
Jog a versenyképes áron, kielégítő minőségben kínált termékek és szolgáltatások sorából való választás lehetőségéhez.


5. A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga.
Jog a fogyasztói érdekek képviseletéhez a törvényhozásban és a végrehajtásban, valamint a termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.

6. A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog.
Jogos panaszok esetén a korrekt kárpótláshoz való jog, beleértve a félrevezetés, a rossz minőségű, selejtes termékek és a nem kielégítő szolgáltatások miatti kompenzációt.

7. A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog.
Jog a megfelelő tudás és képességek megszerzéséhez, amelyek a termékeket és szolgáltatásokat illető jól informált, magabiztos döntések meghozatalához szükségesek, beleértve az alapvető fogyasztói jogok és azok alkalmazási lehetőségeinek ismeretét is.

8. Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez.
Jog az egészséges környezethez, amely sem nem fenyegető, sem nem veszélyes, és amely lehetővé teszi a jelen és jövő generációk méltóságteljes életét és jóllétét.

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
AZ ÖSSZEJÁTSZÁS LÁTSZATÁNAK ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL.
AZ ÖSSZEJÁTSZÁS LÁTSZATÁNAK ELKERÜLÉSE CÉLJÁBÓL

A Magyar Nemzetnél megjelent cikkből tudhattuk meg azt, hogy a julius 4-i XXXVIII. törvény alapján bankok által Magyar Állam elleni vélelem...

ENNYIT KAPUNK VISSZA A TÖRLESZTÉSBŐL!
ENNYIT KAPUNK VISSZA A TÖRLESZTÉSBŐL

Több százezer forint járhat vissza az autóhiteleseknek   Ez a helyzet tarthatatlan! Belerokkannak a törlesztésbe az autójukra svájcifrank-hitelt felvett adósok,...

Close