“DEVIZAHITELES” SZERZŐDÉSES MULASZTÁSOK-EURÓPAI UNIÓ

"DEVIZAHITELES" SZERZŐDÉSES MULASZTÁSOK-EURÓPAI UNIÓ.

Az EU szerint a hazai devizahitelek területén alkalmazott szerződések olyan mulasztásokkal jellemezhető, ami félrevezetőnek minősülhet!

2010-ben érkezett az Európai Unió fogyasztói ügyek szervezetétől a levél, amelyből egy részletet közlünk csak azért, hogy az állam jól gondolja át, mit akar törvénymódosításokkal visszamenőleg beemelni. Reparálni fogyasztói döntést befolyásoló elemeket nem lehet… Ezt majd akkor tegye meg egy képviselő, ha visszahívható két választás között. 


loading...

"- A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29 irányelv , amely kötelezi a kereskedőket, hogy a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el (a tranzakció lezárása után is), és egyértelmű, értelmezhető módon és kellő időben jelenítsenek meg minden lényeges információt, amelyre a fogyasztónak szüksége lehet egy megalapozott döntés meghozatalához, beleértve az eladásra kínált szolgáltatás legfontosabb tulajdonságait és feltételeit is. Az irányelv 7. cikke értelmében a fogyasztóknak a devizahitelek sajátos jellemzőiről való tájékoztatásának elmulasztása – mint például a hitelhez kapcsolódó összes költség és díj ismertetésének elmulasztása – félrevezető mulasztásnak is minősülhet. 

– A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv célja annak megakadályozása, hogy jelentős egyenlőtlenségek alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, másrészt az eladók és a szolgáltatók jogaiban és kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a tisztességtelennek tekintendő feltételek indikatív és nem teljes felsorolásával. Nem kötelezőek a fogyasztóra nézve azok a feltételek, amelyeket nemzeti bíróság vagy közigazgatási szerv ezen irányelv értelmében tisztességtelennek talál. Az irányelv értelmében különösen azok a feltételek minősülnek tisztességtelennek, amelyek jelentősen aránytalan pénzügyi feltételeket határoznak meg egy hitel törlesztésére, és egyértelműen hátrányosak a fogyasztó számára."


B.Gyula-Széchenyi Hitelszövetség

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
AZ EU DÖNTÉSEIT A BANKÁROK HOZZÁK-MORVAI KRISZTINA.
AZ EU DÖNTÉSEIT A BANKÁROK HOZZÁK-MORVAI KRISZTINA

Az EU döntéseit bankárok, nem politikusok hozzák Morvai Krisztina egy friss tudományos igényű kutatási jelentést idézett a 2014. áprilisi strasbourgi...

MIT TEGYÜNK, HA A BANK NEM AKARJA VISSZAADNI A TÖRZSKÖNYVET?
MIT TEGYÜNK, HA A BANK NEM AKARJA VISSZAADNI A TÖRZSKÖNYVET?

Feltételezzük, hogy a bank egy vételi jogot alapító szerződésre hivatkozva levelet küld, amiben az áll, hogy itt és itt adjuk...

Close