“DEVIZAHITELES” SZERZŐDÉSES MULASZTÁSOK-EURÓPAI UNIÓ

"DEVIZAHITELES" SZERZŐDÉSES MULASZTÁSOK-EURÓPAI UNIÓ.

Az EU szerint a hazai devizahitelek területén alkalmazott szerződések olyan mulasztásokkal jellemezhető, ami félrevezetőnek minősülhet!

2010-ben érkezett az Európai Unió fogyasztói ügyek szervezetétől a levél, amelyből egy részletet közlünk csak azért, hogy az állam jól gondolja át, mit akar törvénymódosításokkal visszamenőleg beemelni. Reparálni fogyasztói döntést befolyásoló elemeket nem lehet… Ezt majd akkor tegye meg egy képviselő, ha visszahívható két választás között. 


"- A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29 irányelv , amely kötelezi a kereskedőket, hogy a szakmai gondosság elvének megfelelően járjanak el (a tranzakció lezárása után is), és egyértelmű, értelmezhető módon és kellő időben jelenítsenek meg minden lényeges információt, amelyre a fogyasztónak szüksége lehet egy megalapozott döntés meghozatalához, beleértve az eladásra kínált szolgáltatás legfontosabb tulajdonságait és feltételeit is. Az irányelv 7. cikke értelmében a fogyasztóknak a devizahitelek sajátos jellemzőiről való tájékoztatásának elmulasztása – mint például a hitelhez kapcsolódó összes költség és díj ismertetésének elmulasztása – félrevezető mulasztásnak is minősülhet. 

– A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv célja annak megakadályozása, hogy jelentős egyenlőtlenségek alakuljanak ki egyrészt a fogyasztók, másrészt az eladók és a szolgáltatók jogaiban és kötelezettségeiben. Ez az általános követelmény kiegészül a tisztességtelennek tekintendő feltételek indikatív és nem teljes felsorolásával. Nem kötelezőek a fogyasztóra nézve azok a feltételek, amelyeket nemzeti bíróság vagy közigazgatási szerv ezen irányelv értelmében tisztességtelennek talál. Az irányelv értelmében különösen azok a feltételek minősülnek tisztességtelennek, amelyek jelentősen aránytalan pénzügyi feltételeket határoznak meg egy hitel törlesztésére, és egyértelműen hátrányosak a fogyasztó számára."


B.Gyula-Széchenyi Hitelszövetség

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM