“DEVIZAHITELEK” – PETÍCIÓT KAPOTT AZ MNB ELNÖKE

"DEVIZAHITELEK" - PETÍCIÓT KAPOTT AZ MNB ELNÖKE.

Devizahitelek- Petíciót kapott az MNB elnöke

Magyar Nemzeti Bank
Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnöke részére
Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet
1171 Budapest, Zrinyi utca 121.

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Nemzeti Bank 2013 október 1. napjától a pénzügyi felügyeletet ellátó intézmény.
Álláspontunk szerint a 2014 június 16. napján született Kúriai döntés a Jegybankot, mint pénzügyi felügyeletért felelős fogyasztóvédelmi intézményt is érinti.

A magyar devizahiteles lakosság és az érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek a hazai deviza alapú fogyasztói szerződésekkel, illetve azok érvénytelenségével kapcsolatban indított pereiken keresztül elérték, hogy a Kúria polgári kollégiuma 2014 június 16. napján kelt, 2/2014 Polgári jogegységi határozatában az alábbiakat állapította meg :


-A deviza alapú fogyasztói szerződések azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot korlátozás nélkül a fogyasztó viseli tisztességtelen lehet, ha a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás nem volt megfelelő, vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy őt csak korlátozott mértékben terheli, akkor a szerződéseknek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

-Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő szerződéses rendelkezés akkor tisztességtelen, ha az nem felel meg a fogyasztói kölcsönszerződésben a pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről szóló 2/2012. (XII. 10.) PK vélemény 6. pontjában felsorolt elveknek (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve, tételes meghatározás elve, objektivitás elve, ténylegesség és arányosság elve, átláthatóság elve, felmondhatóság elve, szimmetria elve).

-A folyósításkor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, a törlesztéskor pedig az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent. E rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekben szereplő vételi és eladási árfolyamok, mint átszámítási árfolyamok helyett a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama válik a szerződés részévé.

A Kúriai döntés értelmében a deviza alapú szerződésekkel a hazai pénzügyi intézmények hosszú éveken keresztül jogtalanul, aránytalanul és indokolatlanul számították az ügyfeleikkel szembeni követeléseiket. A végrehajtási eljárások, a közokiratba foglalt felmondások, a közjegyzői végrehajtható okiratok alapjául szolgáló közjegyzői okiratba foglalt szerződések, végrehajtási záradékok és tartozáselismerő nyilatkozatok tisztességtelenek, illetve tisztességtelenek lehetnek.

A hazai felügyelet deviza ügyben elkövetett mulasztásai és gondatlansága hozzájárult a pénzügyi fogyasztókkal tisztességtelen módon történő deviza alapú szerződéskötésekhez, majd a fogyasztók totális kifosztásához, uzsorázásához.


Alulírottak követeljük Matolcsy Györgytől a Magyar Nemzeti Bank elnökétől, hogy azonnali hatállyal rendeljen el a Kúria jogegységi határozatára tekintettel célvizsgálatot a deviza alapú hitelezésben szerepet vállaló pénzintézetekkel szemben, indítson piacfelügyeleti eljárást a deviza alapú szerződéskötési gyakorlatok általános tisztességtelenségének a megállapítása érdekében, valamint az árfolyamkockázatokról és az egyoldalú szerződésmódosításokról szóló ügyfél tájékoztatásokkal kapcsolatban foglaljon állást, illetve abban a kérdésben is nyilvánítson véleményt a Magyar Nemzeti Banki felügyelet, hogy mi jelenti, mi jelentheti a devizapiaci- és árfolyamkockázatok kérdésében a tájékoztatási minimumot!

A devizahitelezéssel összefüggő, minden típusú végrehajtási cselekmény azonnali felfüggesztését követeljük !

Tisztelettel : …………………..
Falus Zsolt Ferenc
Bankcsapda Egyesület

Bp. 2014 június 20. Magyar Nemzeti Bank

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM