“DEVIZAHITELEK” – ELÉGEDETLENSÉG AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNYJAVASLATTAL

"DEVIZAHITELEK" - ELÉGEDETLENSÉG AZ ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNYJAVASLATTAL.

Devizahitelek – Elégedetlenség az elszámolási törvényjavaslattal

 

A devizahitelesek érdekeit felkaroló több civil szervezet és szakember szerdán „veszélyesen hibásnak” minősítette a parlament elé került elszámolási törvényjavaslatot, és elégedetlenségét fejezte ki a tervezettel kapcsolatban, melyet az országgyűlésben jövő szerdán készülnek törvényerőre emelni – tudatta a Magyar Szociális Fórum csütörtökön.

Varga István, a Szociális Kerekasztal pénzügyi szakértője, Póka László, a Nem adom a Házamat mozgalom vezetője, és Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezője, további érdekvédelmi szervezetek egyetértésével állítják, hogy a kormány által javasolt elszámolás a jogtalanul elvett pénz töredékét adná vissza az adósnak, ugyanakkor egész gátrendszert épít ki a Hitelkárosultakat ért tetemes károkból fakadó követelések érvényesítésével szemben.


A kormány nem tartotta tiszteletben a jogalkotási törvényt, nem vonta be a törvény előkészítésébe az adósokat és nem tartott igényt az őket képviselő szakemberek szaktudására, elmulasztotta a törvényjavaslat társadalmi egyeztetését és hatásának elemzését. A civil szervezetek ezért kötelességüknek tartják felhívni a törvényhozók, az adósok és a közlemény figyelmét a törvényjavaslat zavaros, hibás voltára, arra, hogy sérti az Alaptörvényt, megfosztja a jogorvoslás lehetőségétől az adósokat.

A közlemény a továbbiakban ezt írja:

1. A deviza vételének és eladásának jutaléka, az árfolyamrés hamisnak bizonyult, tisztességtelen azért, mert devizát nem adtak el és nem is vettek. A törvényjavaslatba ezért az adás-vétel helyébe „átszámítást” iktattak, noha ilyen kategória nem szerepel a szerződésekben, hanem deviza adás-vételéről szólnak. Törvény utóbb nem másíthatja meg a szerződő felek akaratát! Ha valami nincs a szerződésben, nem iktathat helyébe mást, csak azért hogy, a pénzintézetek el ne veszítsék az árfolyamváltozásból származtatott hatalmas hasznukat. Az átszámítás utólagos beleerőltetése a szerződésekbe kifejezetten banki érdeket szolgál, és polgárijog-sértés.

2. A törvényjavaslat elveszi az adósoktól azt a jogot, hogy az Alaptörvénynek megfelelően forduljanak bírósághoz. Mindenkinek (!) joga, hogy ügyét független, pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül elbírálja a másik felekkel egyenlően. A törvényjavaslat szerint az elszámolás kézhezvétele után 30 napon belül lehet keresetet beadni, de csak 2015. december 31-ig, szemben a törvényes öt évvel – egy húsz éves futamidejű szerződés esetében. Ekkor sem járható a rendes bírói út, szó sincs nyilvános tárgyalásról, sőt tárgyalásról sem. A banknak beadott panaszt és az MNB pénzügyi békéltető testületi eljárást a pénzügyi érdekkör bonyolítja le. Ezt követően nem lehet rendes bírósághoz fordulni, hanem a legalacsonyabb szintű járásbíróság titkára egyedül dönt, tárgyalás nélkül a már elődei által kezelt iratokból – megfellebbezhetetlenül.

Az alsóbb szintű bírósági elöljáró a legfőbb szintre, a Kúria magasságába emelkedik annak dacára, hogy fogalma sincs a pénzügyekről. E rendelkezés minden jogállamban kifogásolható, ellentétes a polgári peres eljárással, és az Alaptörvénnyel. Az elszámolási törvény megalkotóinak nincs felhatalmazásuk a magasabb rendű törvények megváltoztatására.


3.A bíróságok sorozatban mondták ki a jogtalan vagy jogsértő szerződések semmisségét. A készülő új törvény ennek most véget vet, mert a keresetet összegszerűen is meg kell fogalmazni, és ítélkezni kell róla, akár több milliós illeték lerovásával. Az adósok, ügyvédek, bírák nem rendelkeznek adatokkal a számításokhoz, az alperes bankok pedig titokra hivatkoznak. Nagy számban szakértők sem rendelhetők ki az így elhúzódó perekben. Az adós pedig végképp tönkremehet.

A törvényjavaslat a jog eszközével csalja csapdába az igazukat keresőket. Teszi mindezt az Alaptörvény, a polgári törvénykönyv és a peres eljárás rendelkezéseinek megsértésével. E jogfosztást az Európai Bíróság biztosan nem fogja eltűrni, az adósok pedig kénytelenek lesznek hozzá fordulni. A törvényjavaslatot szakembereknek kell elemezniük, a törvényhozóknak pedig mérlegelniük kell a szakemberek véleményét és javaslatát. Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos kapkodás azt a benyomást kelti a Hitelkárosultakban, hogy a kormány pontosan ezt a beható vizsgálatot és a várható következmények levonását akarja elkerülni. A civil szervezetek vezetői úgy összegzik véleményüket, hogy „ebből nagy baj lesz”  Magar Szociális Fórum

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM