A BANKÁROK DIKTÁLJÁK A TÖRVÉNYEKET?

Éva Nagy – Hiteltársulás

 

A BANKOK TÖRVÉNYEN KÍVÜLIEK, VAGY TÖRVÉNYEK FELETTIEK, HOGY RÁJUK NEM VONATKOZNAK A TÖRVÉNYEK? (esetleg nekik saját törvényeik vannak, melyek felülírják a hazai hatályos törvényeket??? szerk.)MIÉRT NEM KAPHATNAK A DEVIZAHITELESEK ELSZÁMOLÁST A BANKJUKTÓL?
MERT SEMMITMONDÓ VÁLASZOKKAL, ÉS BANKTITOKRA HIVATKOZÁSSAL UTASÍTJÁK EL AZ ERRE VONATKOZÓ KÉRÉSEKET A BANKOK.

HOL VAN AZ MNB? HOL VAN MA FOGYASZTÓVÉDELEM?
AMIKOR A LEGELEMIBB KÖTELESSÉGÉT, A TÁJÉKOZTATÁSIT SEM LEHET RAJTUK SZÁMON KÉRNI?

MAGYARORSZÁG ÉBRESZTŐ! 

Elszámolás kötelező kiadása a fogyasztóknak, díjmentesen.
(2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről)

17. § (1) A hitelszerződés fennállása alatt a hitelezőnek a fogyasztó kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot a fogyasztónak díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen kell rendelkezésére bocsátania.
(2) Jelzáloghitel esetén a hitelező évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján tájékoztatást ad a fogyasztónak a tartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen.


(3) A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét – ideértve díjat, jutalékot, költséget – elkülönítetten tartalmazza. Ha a hitelkamat mértéke nem rögzített, vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot, költséget – a hitelszerződésben meghatározottak szerint változhat, a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelezni kell, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. Éva Nagy

Szólj hozzá

Hozzászólás