VÁLTOZÁS! Árfolyamkockázat-A kölcsönszerződés érvénytelen, semmis !!!

VÁLTOZÁS! Árfolyamkockázat-A kölcsönszerződés érvénytelen, semmis !!!

VÁLTOZÁS! Árfolyamkockázat-A kölcsönszerződés érvénytelen, semmis !!!

Egy kis változás a Fővárosi Törvényszéken is.

FIGYELEM! A Rész-és közbenső ítélet az oldal alján olvasható!

A kölcsönszerződés érvénytelen, semmis !!!

A merev Fővárosi Törvényszéken is már az adósnak adnak igazat és a joggyakorlatukat teljesen hozzáigazították az EUB ítéletekhez és jogi alapelvekhez.

Részlet a jogerős ítéletből.

„A bíróság a felperesnek az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelenségére vonatkozóan előterjesztett kereseti kérelme tekintetében rögzíti, hogy az
EUB C-26/13., C-186/16. és a C- 51/17. számú ítéletekbe foglaltak szerint
az árfolyamkockázatról való tájékoztatás akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztőrészlet jelentősen is megemelkedhet, valamint, ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet.

A tájékoztatásból egyértelműen ki kell tűnnie nemcsak annak, hogy az árfolyam-változással számolni kell, hanem annak is, hogy az nem elhanyagolható mértékű kockázatot jelent és nemcsak elhanyagolható mértékben növelheti a törlesztőrészleteket.

Megvizsgálva az I.r. alperes által a kockázatfeltáró nyilatkozatról a közjegyzői okirat IV. pontjában foglaltan adott tájékoztatást, a bíróság álláspontja szerint az nem felel meg a fentiekben hivatkozott követelményeknek.

A tájékoztatás elmaradása folytán felperes alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy őt csak korlátozott mértékben terheli, ezért a perbeli kölcsönszerződésnek az árfolyamváltozás kockázatát korlátlanul felperesre hárító közjegyzői okirat IV. pontjában foglalt feltétele a régi Ptk. 209. § (1) bekezdése és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat 1. pontja alapján tisztességtelen, ezért a régi Ptk. 209/A. § (2) bekezdése alapján semmis.

Ha az árfolyamváltozás kockázatát korlátlanul az adósra hárító szerződési feltétel tisztességtelen és emiatt kiesik a szerződésből, akkor nem állapítható meg, hogy az adós milyen mértékben köteles viselni az árfolyamváltozás kockázatát, ehhez képest milyen árfolyam alkalmazásával kell meghatározni az esedékessé váló törlesztőrészletek és a fennmaradó tőketartozás forintban kifejezett összegét.

Emiatt a tisztességtelen feltétel nélkül a kölcsönszerződés nem teljesíthető.

Erre figyelemmel a perbeli kölcsönszerződés közjegyzői okirat IV. pontjában foglalt feltétele tisztességtelenségen alapuló érvénytelenségének a régi Ptk. 239. § (2) bekezdése alapján az a következménye, hogy a teljes perbeli kölcsönszerződés érvénytelen.

A bíróság felperesnek a kockázatfeltárásra vonatkozó kikötés tisztességtelenségének és erre tekintettel a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme tekintetében a régi Pp. 213. § (3) bekezdésének alkalmazásával közbenső ítéletet hozott és megállapította a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségét.

loading…


loading…


Jogi probléma esetén keressék bizalommal: Dr. Budaházi János egyéni ügyvéd ( „polgári és büntető jogász”),

Dr. Láng Péter egyéni ügyvéd ( „polgári és büntető jogász, Európa-jogi szakjogász”).

Ügyvédi aliroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583 Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com Üdvözlettel: Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM