A “DEVIZA”-KÁROSULTAK ÁLLJANAK EL A PEREKTŐL?

A "DEVIZA"-KÁROSULTAK ÁLLJANAK EL A PEREKTŐL?

A "DEVIZA"-KÁROSULTAK ÁLLJANAK EL A PEREKTŐL?

[good_old_share]


2017. augusztus 5-i, „Eltüntetésem bírók által bármi áron” című tájékoztatásomra számos kedves levél érkezett hozzám, ebből most kiemelem az alábbiakban azt a levelet, amelyiknek megfelelő tökéletes értékelést nem tudtam volna elkészíteni.

 

Léhmann György, Siófokon 2017. augusztus 9. napján.

To: 'Dr. Léhmann György'

Subject: Ügyvéd Úr én erkölcsileg Ön mellé állok.

Tisztelt dr Léhmann György Ügyvéd Úr!Mint egyik ügyfele kijelentem, hogy e nehéz harcban ÖN mellé állok és erkölcsileg mindenben támogatni fogom, míg élek!

A nehéz és hosszú, harca a magyar emberek igazságáért, tisztességéért, sötét alagút végénél kezdett kivilágosodni. Jöttek a jobbnál jobb hírek. Mi adósok kezdtünk hinni újból a sikerben.

Mert Ön kezdet, kezdete óta megfogta a lényeget és a végtelenségig küzdött az igazáért!  Mások csak verbálisan intézkedtek, de Ön tett is ezért valamit.  Nincs még egy olyan ügyvéd Magyarországon aki önzetlenül pénz nélkül ennyit tett volna a kis  emberek érdekében.  Az erkölcsileg, anyagilag kifosztott emberektől, még mindig súlyos pénzeket próbáltak, illetve próbálkoznak lehúzni.

Ezen levelem nem csak Önnek íródik, hanem azon adós társaimnak is  akik netán nem jól értik, hogy milyen "ítélet végrehajtás" kezd kirajzolódni azon tisztességes ember ellen, aki ki merte mondani az igazságot és kezd beigazolódnia is az.  A Bankok érdekében megindult a Bíróságok egyes személyei részéről egy olyan tisztességtelen munka – ami tudatosan dr Léhmann György személye  ellen lett kidolgozva.

Részben érthető, mert egyedül dr Léhmann Ügyvéd Úr írta és mondta szóban a nagy nyilvánosság elött, hogy minden "deviza alapú" ügyet a Bíróságoknak fel kell Függeszteniük, amíg a végleges döntés meg nem születik.  / Itt kell még megemlítenem, hogy a Btk. megfelelő helyit is felsorolta, hogy mit követ el az a bíró, aki ennek ellenére nem függeszti fel az ügyét és hoz valamilyen Végzést! /
Most egy olyan bonyolult eljárást dolgoztak ki az ellenségeink, kik nemcsak minket, adósokat akarnak kivégezni, hanem az Ügyvéd Úr ellen is megindították harcukat.

Az ügy részletes előzményét IDE KATTINTVA olvashatod!

A lényeg a következő: Minden ügyfél társam azért fordult dr Léhmann György ügyvéd Úrhoz, mert Ő munkadíj nélkül –  kis irodai költséget leszámítva – próbál segíteni rajtunk. Mindenkinek ügyében részbeni, vagy teljes tisztességtelenségi indok volt megjelölve a periratainkban. Ezért is fordultunk a bankok ellen a Bíróságokhoz. /Fontos: az én esetemben peranyagok hamarább lettek beadva, mint a bankok végleges elszámolásait kézhez kaptam. / Természetesen a Bíróságok az ügyeket elsőre felfüggesztették a DH törvényekre hivatkozva, majd amikor már a bankok az elszámolásokkal végeztek.

Kezdték kiadni a hiánypótlásokat, amiket sorban nem fogadtak el. Így mentek az ügyink másodfokra! Itt kell erősen kiemelnem ügyvéd Úr helyes meglátását, hogy beadványaiban kérte a másodfokú Bíróságokat, hogy ne vegyék figyelembe a nemzeti jogszabályokat, hanem az EU magasabb rendű intézkedéseit alkalmazzák a "fogyasztóvédelmi" eljárásainkban. Ügyvéd Úr, minden esetben a mi egyéni érdekeinket szolgálta beadványaival.  Viszont a Bíróságok nem a tisztességtelenség kivizsgálásával fogadkozott, a beadványainkban, hanem:

„A bíróság kötelezi a felpereseket, hogy a megszüntetés következményére figyelmeztetés mellett harminc napon belül terjesszék elő az állított kötelmi jogi érvénytelenség polgári jogi jogkövetkezményeire is utaló kérelmet úgy, ahogy az az érvénytelenségi ok miatt kötelmi hatályát ki nem váltó árrész és egyoldalú szerződésmódosítás szerinti banki elszámolás adatait is figyelembe veszi. Az egyes elszámolási (törlesztési időszakokra vonatkozó és határozott számítással mutassák ki az igényelt jogalakítás tartalmát és mértékét. Határozzák meg a felek közötti elszámolás rendjét (a devizaárfolyam feltüntetésével), ellenőrizhetően előadva az elszámolás módját és matematikai levezetését.”
Ezzel a kivitelezhetetlen "mondva csinált" indokkal. Én saját részemre próbáltam számolni, de nem ment. Kijelentem, hogy semmilyen felsőfokú  végzettséggel rendelkező egyén – kivéve aki nem az MNB- nél dolgozik – nem tudja az elszámolását a Banknak megfejteni és erre 30 napon vagy 15 napon  belül olyan a fent idézett előírásokat betartva elkészíteni! 

Várható az elkövetkező időkben, az EU Bíróság előzetes kérdésekre adott ( bizakodom felénk kedvezően fog alakulni ) , az ellenségeink kidolgoztak egy olyan eljárást, hogy a hiánypótlásra kiadott Végzésben leírják azt, hogy késedelem esetén bírságot lehet kiszabni ( Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 31.G.41.134./2014./3. ) . Mivel képtelenség ezt a fajta hiánypótlást 15 napon belül eszközölni. Még a határidő betartásával sem tudja senki megtenni. Így született meg ez ügyben a 31.G.41.134./2014./5. szám alatt kiadott Végzés amelyben dr Léhmann György Urat   50 000 Ft birsággal sújtja.

Ami ezen Végzés Indokolásában leírnak az "bicskanyitogató"! Mi nem a banki elszámolások miatt indítottunk pereket, hanem a hitel-szerződések tisztátlanságai miatt. Ügyvéd Úr szavaival élve: A róhat  krumplikat próbáltuk kiszedetni a bíróságokkal, de Ők nem hajlandók velünk személyesen találkozni, hanem olyan ürügyeket hoz fel, ami miatt az ügyet meg lehet akasztani és befejezni a nagyon várt EU Bírósági döntés megérkezése elött.

A Végzésben olyan dolgok is megvannak fogalmazva, hogy alperes engedélye nélkül a felperes elállhat az ügytől, így a felek viselik a költségeket és a perköltséget az állam viseli! Szinte azt sugallja, hogy álljunk el a további pereskedéstől,  Most jön a hunyó:  Ha mégsem állnánk el akkor  jön újból a fekete betűkkel leírt idézetben foglaltak megkövetelése.  Az ellenség szerintem tudja, hogy ezt úgy senki nem tudja benyújtani, megtriplázza azzal, hogy a teljesíthetetlen Nyilatkozat előterjesztésére az előterjesztő ügyvéd jelenléte kötelező, amennyiben nincs jelen az előterjesztés hatálytalan. 

loading…


Nos, itt lehet tisztán kivenni az aljas szándékot.  Mert mindenki tudja, hogy ilyen rövid idő alatt jelen lenni több helyen és egy időben – ennyi ügyben- fizikailag lehetetlen! Ezért írta Ügyvéd Úr a kivégzését. Jól fogalmazta meg Ügyvéd Úr, hogy szervezetten, egymás tettéről tudva, olyan dologra kényszerítik Őt és közvetve minket, amiket önszántunkból nem akarunk megtenni.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Az  deviza alapú kölcsön szerződések Jogszerű- vagy jogszerűtlenségének   (netán a szerződés egyes részeinek tiszteletlenséginek) megívtatása helyett, Kis kaliberű részletkérdésekbe /mert csak ebbe tudnak belekötni/ kötnek bele és próbálják az ügyeinket idő elött érdem nélkül megszüntetni. A tisztességes bírósági eljárás helyett..

Végezetül a Végzésben közli a bíró, hogy ha a felperes beadványában elfogadható módon elszámolni tudna, csak akkor mérlegelné az előzetes döntéshozatali eljárás ügyében a felfüggesztő határozat mérlegelését!   Csak MÉRLEGELNÉ !!  Ezt egy bírónak így leírni, az előzetes döntés meghozatala előtt! Itt látni, hogy a bűncselekmény elkövetésétől sem riadnak vissza. BANKOKÉRT MINDENT !!

Tisztelettel: Király Álmos György, egyik ügyfele.

Az ügy részletes előzményét IDE KATTINTVA olvashatod!

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM