“DEVIZA”-“HITELEZÉS” OK ÉS OKOZAT

"DEVIZA"-"HITELEZÉS" OK ÉS OKOZAT.

Devizahitelezés: Ok és okozat

Egy nagyszerű írást olvasva úgy gondoltam érdemes egy rövid, közérthetőnek szánt és nem utolsó sorban az állami felelősséggel kiegészített összefoglalót írni a devizahitelekről..devizahiteleseknek.

Érdemes azzal kezdeni, hogy a bankok annyit engedhetnek meg maguknak egy adott (hm..demokratikus) állam területén, amennyit annak hatalmi ágai (politikai, államigazgatási és igazságszolgáltatási rendszer) megenged. Ha a bankokat szidjuk, ezt a tényt azért ne feledjük.. A deviza elszámolású hitel visszafizetési kötelezettséggel való vállalása a bank számára a mesterséges pénzelőállítás bevált forrása.

A pénzcsinálás alapja, hogy az adóst megtévesztésével két ügyletbe vonják be. Az egyikbe, egy  formálisan aláírt szerződéssel, ( amely  semmis, mert tisztességtelen, mert szerződéspontjai külön, külön is hamisak, megtévesztők.) a másikba egy bank által kreált de elhallgatott spekulációba, amellyel a bank az ügyfél nevén nyilvántartott forráshoz jut, és amellyel pénzügyi műveleteket végez. A pénzügyi  művelet haszna ez esetben a banké, a kockázati veszteség pedig az ügyfélé. A művelet lényege: A pénzintézet a – devizaszámlán nyilvántartott – devizaállományt, a banki műveletek piacára viszi, amivel növekvő devizaigényt generált, ezzel megdrágítva ezen tőzsdei tranzakcióknak a költségét.

Ezeket a drágulásokat, a formális szerződésben aláírt kötelezettségvállalásra hivatkozva, a törlesztő-részletek egyoldalú növelésével ellensúlyozza. A devizahiány miatt – emlékezzünk a válság elejére – fedezetlen dollárt árasztották el a piacot, majd bevonták a banki spekulációba az eurót és szinte az összes fejlettebb gazdaságú ország valutáját. A pénzügyi manipuláció természetesen fenyegette az adósok fizetőképességét, ezért az tisztességesebb kormányok betiltották a devizaalapú hiteleket, ezzel csökkentve a bankok spekulációs mozgásterét, a lakosság kiszolgáltatottságát, és nemzeti valutaadósságra váltották azokat.

A magyar kormány nem így tett. Tapasztalva a társadalmi passzivitást, nemhogy meg akadályozta a a magyar lakosság kifosztását, hanem a bankok oldalára állt, azon megfontolásból, hogy a  bankoktól befolyó állami bevétel stabilabb és nagyobb, mint a lakossági adóbevétel. Az állam elnézte, hogy a bank csak színleli azt, hogy kedvező kamatozású kölcsönt akar adni, és a forintkölcsönbe csomagolt, deviza-nyilvántartásával végzett spekuláció az igazi cél.

Persze mindez nem mehet a végtelenségig. Az  adósság egyszer eléri a kritikus szintet, és  a rendszert sem a törlesztésekkel, sem az új hitelekkel nem lehet fenntartani, mert az adósok törlesztései nem lesznek elegendőek a további devizaműveletek finanszírozására. A csőd jele, hogy a devizahiány dráguló költségeit az eladósított társadalom már nem tudja megfizetni. A jelek már évek óta erre utalnak, látjuk, a bank sorba mondja fel a becsődölt adósok formálisan aláírt szerződéseit, és csupán állami támogatással (törvények, jogszabályok, hivatali támogatás stb.) tud még lavírozni.

Ennek köszönhetően a pénzintézetek gyanús hátterű faktoring cégeken keresztül előbb megszabadulnak a veszteségtől, majd rögtön újabb nyereségre tesznek szert  a végrehajtásokkal. Még ez sem lenne elegendő a talpon maradásukhoz, további állami támogatások (hitelkiváltó hitel, árfolyamgát, stb.) beiktatásával, még egy ideig tovább folytathatják  a garázdálkodást.

De közeleg a vég, minden piramis játék véges, márpedig  a bankok és az állam – az adós becsapásával elért  kötelezettségvállalás indokával – egy piramisjátékot működtetnek. Egy biztos. Mind két oldalról el kell számolni. Adós oldalról a felvett kölcsönnel, A bankok oldaláról pedig a nem létező szerződés alapján minden adósi befizetést vissza kell fizetni az adósnak, ezen túl  minden banki műveletből származó jogalap nélküli gazdagodásukat, a bankok fizessék ki az adósaiknak, térítsék meg az adósok minden vagyoni, és nem vagyoni kárát!

Tatár J.

forrás: tatarjozsef.bloglap.hu

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM