AZ MKB BANK IS HAMIS LAPOKKAL JÁTSZIK

AZ MKB BANK IS HAMIS LAPOKKAL JÁTSZIK!

Hitelsikerek:

MKB Bank Zrt. is hamis lapokkal játszik

Kedves Olvasóink!

A Fővárosi Ítélőtábla tanácsa az MKB Bank Zrt. által használt “svájci frank magánhitel” szerződés egyes kikötéseinek tisztességtelenségét egyúttal érvénytelenségét is megállapította az ítéletében. Az ügy előzményeként az elsőfokú bíróság nem találta tisztességtelennek a vitatott pontokat, ezért a keresetet elutasította. Szerencsére a másodfokú bírák, akik – egyre gyakrabban – az uniós jogi írányelveket is adoptálják az ítélkezési gyakorlatukba, felismerték, hogy az alsóbb bíróság nem döntött helyesen és az ítéletében helyt adott a dr. Ölveczky István ügyvéd úr által képviselt felperesi kérelemnek.


Az oklista nem világos, nem egyértelmű, nem érthető, nem részletes:
“Sem a szerződés sem az üzletszabályzat nem tartalmaz világos, egyértelmű, érthető és részletes oklistát a hiteldíj, a késedelmi kamat, illetve az üzletszabályzat és a kondíciós lista egyoldalú megváltoztathatóságának feltételeiről.

Nincs felmondási jog:
“Az ítélőtábla megjegyzi, hogy az üzletszabályzat 1.2.3. pontja felmondási jogot csak az üzletszabályzat módosításának esetére tartalmaz, a szerződés és a kondíciós lista módosítása esetén ez a jogosultság a fogyasztót nem illeti, ezért a hivatkozott szerződési kikötések a 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § d) pontja alapján is tisztességtelenek.“

A mindenkori üzletszabályzat érvényességének kikötése is tisztességtelen:
“Semmis továbbá a szerződés 9.4. pontjának utolsó bekezdése, mert az a szerződés részévé teszi mindenkori üzletszabályzatot, amelynek az alperes általi módosítása áttételesen a szerződési tartalom alapos ok nélküli egyoldalú megváltoztatását eredményezheti.”


További részletek az ítéletben olvashatóak, a lényeget a végén nyilakkal jelöltük:

KATTINTS IDE AZ ÍTÉLETÉRT

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM