A követeleskezelő követelése elévült-a döntés jogerős!

A követeleskezelő követelése elévült-a döntés jogerős!

A követeleskezelő követelése elévült-a döntés jogerős!


Friss rövidhír:

Dr Ulics Erika – Örömmel értesítek mindenkit, hogy ismét sikerült győzni egy deviza alapú szerződésből eredő követelés miatt indult perben.Itt az alperest képviseltem, s az első fokon eljáró Debreceni Járásbíróság ellenünk döntött.
Természetesen fellebbeztem, s a Debreceni Törvényszék a fellebbezési kérelmemnek hely adott, s az Exigo követeleskezelő keresetét elutasította.

A jogutód követeleskezelő követelése elévült.

Az én álláspontom az volt, hogy a DH törvény szerinti banki (jogelőd) elszámolási kötelezettség teljesítése és közlése nem szakítja meg az elevülést, hiszen a jogutódot mind eközben, ez idő alatt nem akadályozta semmi abban, hogy követelését érvényesítse Ügyfelemmel szemben.

A döntés jogerős. Korábbi hír: NYERTES DEVIZÁS PER!!!!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy a mai napon a Kúria pozitív döntést hozott egy devizalapú szerződéses perben.

A keresetben – többek között – kértük megállapítani, hogy az OTP Bank felmondása érvénytelen, fgyelemmel arra, hogy a felmondás pillanatában a felperesi házaspárral szemben felszámított tisztességtelen összeg magasabb volt, mint amennyi elmaradásuk a felmondásig keletkezett.

Azaz a tisztességtelenül felszámított CHF a futamidő alatt, a felmondás pillanatában több volt, mint amennyivel a felperesek késedelembe estek.

Első fokon a Debreceni Törvényszék igen furcsa indokok alapján a keresetet elutasította, amely döntést természtesen megfellebbeztem.

A Debreceni Ítélőtábla fellebbezésemnek helyt adott, és megállapította, hogy az alperesi bank felmondása érvénytelen, mert a felmondás pillanatában a banknak volt tartozása a fogyasztó felperesek felé, nem pedig fordítva.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A jogerős ítélet ellen az alperesek – OTP Bank Nyrt, OTP Jelzálogbank Zrt, és az OTP Faktoring Zrt. – felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Kúriához. Természetesen benyújtottam a felülvizsgálati ellenérelmet, kifejtettem jogi és emberi, továbbá erkölcsi indokaimat.

A mai napon a Kúria az OTP csoport felülvizsgálati kérelmét elutasította, a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Köszönöm Ügyfeleim felém tanúsított töretlen bizalmát, és türelmét!! Dr Ulics Erika.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM