A KORMÁNY FELELŐSSÉGE AZ ÚJABB 2/3 FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN

Éva Nagy –

Az újabb 2/3-os felhatalmazással, az erő birtokában, ennek szellemétől áthatva lehet jól is csinálni a dolgokat, a nép és haza érdekében. Ez az egyik út. A másik út a 2/3-ad birtokában való erőpolitizálás, a hatalom mindenhatósága oltárán, az öncélú hatalomért, ami nem egyezik meg a nép és a haza érdekével, mert csak erőből nyom át mindent a szavazógépen, biztosítva a 2/3-uk örökös hatalmát.


Minderről a történelem fog majd ítéletet mondani, de egy biztos, hogy az újonnan megválasztott 2/3-al a kormány olyan prezstizs-nyereséget szerzett, amivel bármit el tudna érni itthon is, és az unióban is.
A kormány most legyőzhetetlen pozícióban van, mert a baloldal elvérzett, és pozícióját nem veszélyezteti semmi sem belülről, sem kívülről. 

Most kellene igaz és bátor szabadságharcos módra rendet vágni a devizahitel terén, az államadósság átütemezése vonatkozásában, valamint a csatlakozási szerződés újratárgyalása kapcsán.

Ettől függ Magyarország sorsa, jelene, jövője és az ország megmaradása. 

Ez a III. Orbán kormány történelmi felelőssége, hogy kihasználja-e ezt az egyszeri és megismételhetetlen történelmi pillanatot, és él-e vele a magyar nép érdekében, vagy továbbra is csak árnyékbokszolni mer az ellenféllel.

Eljött az idő, amikor igenis ki kell állni az arénában, és meg kell vívnunk a magunk harcát.
Vissza kell szerezni mindazt, amit még lehet, ami még eddig nem veszett el. 

De ha ezt elmulasztjuk, az országnak nem lesz anyaföldje, ennek hiányában megszűnik Magyarország országvolta, és így elvesztjük maradék nemzeti önrendelkezésünket is, ahogy dr. Hossó Andrea nagyszerűen megfogalmazta.

A 2/3 nem csak a hatalomról, és a hatalomgyakorlásról szól. A 2/3-nak óriási a történelmi felelőssége is.

Melyek ezek:
– Vissza kell szerezni az ország szuverenitását, mert csak ennek birtokában lehet változtatni az ország gyarmati-jellegű gazdasági szerkezetén.

– Ki kell vezetni az ország lakosságát pénzügyi rabszolgaságban tartó deviza alapú hiteleket.


– Hatályon kívül kell helyezni az anyaföld korlátlan eladhatóságát jelentő Földforgalmi törvényt.

– Az unióban kezdeményezni kell a 2004-es csatlakozási szerződés újratárgyalását, a földet ki kell venni a tőke-elemek közül. El kell érni, hogy a 2004-ben csatlakozott országokra, köztük Magyarországra is, ugyanazok a szabályok vonatkozzanak az anyaföldre, mint az alapító országokra.

Megjegyzés:
A csatlakozási szerződés újratárgyalása azért fontos, mert az alapító országok anyaföldjére más szabályok vonatkoznak, mint a 2004-ben csatlakozott országokra, köztük MO-ra. Az utóbb csatlakozott országok vonatkozásában az anyaföldet tőkeelemként sorolták be, és így vonatkozik rá a tőke szabad áramlása, korlátlan eladhatósága. 

EZ DISZKRIMINÁCIÓ A 2004-BEN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOKKAL SZEMBEN, AMINEK NINCS SEMMI TÖRVÉNYI ALAPJA, CSAK AZ AZ ÜZLETI LOBBY- ÉRDEK, AKI A MI ANYAFÖLDÜNKET AKARJA MEGSZEREZNI. – Éva Nagy

Szólj hozzá

Hozzászólás