A KÉPVISELŐKNEK SZÓLÓ DEVIZAÜGY RENDEZÉSÉRE FELSZÓLÍTÓ LEVÉL VÁZLATA

A KÉPVISELŐKNEK SZÓLÓ DEVIZAÜGY RENDEZÉSÉRE FELSZÓLÍTÓ LEVÉL VÁZLATA.

A KÉPVISELŐKNEK SZÓLÓ DEVIZAÜGY RENDEZÉSÉRE FELSZÓLÍTÓ LEVÉL VÁZLATA

 

HA EGYETÉRTESZ A LEVÉL TARTALMÁVAL, AKKOR OSZD MEG.

 

TISZTELT KÉPVISELŐ!

Ezúton szeretnénk Önt FIGYELMEZTETNI, hogy az Ön tétlensége és/vagy aktív tevékenysége a "deviza nyilvántartású forintkölcsönök" jogrendezési ügyében későbbiekben igen jelentős hátrányt okozhat Önnek! A devizakárosult érdekképviseletek célja immáron nem csak a visszaélés megszüntetése, de az ezzel kapcsolatos felelősök felkutatása, és felelősségre vonása.

loading...

1. A politikai felelősségről. 
Ön pont ugyanolyan jól tudja, hogy a pozitív vagy "civilizációs" jog "demokratikus", parlamentáris keretek között szinte bármire alkalmas (bármilyen jótéteményre vagy atrocitásra), ezt a devizakárosultaknak nem is kell különösebben magyarázni, ők ennek a jogrendszernek a tényleges áldozatai. Ön azt gondolja most, hogy Önt védi az Alkotmány, vagy a Képviselők jogállásáról szóló törvény, de csalódást kell okozzunk, ezeket a törvényeket meg kell változtatni, és szükségesnek látszik a (mindössze) politikai felelősség valós felelősségé átalakítása. 
A jelek szerint A POLITIKAI FELELŐSSÉG VALÓS FELELŐSSÉGGÉ ALAKÍTÁSA KORUNK LEGKOMOLYABB CIVILIZÁCIÓS ELŐRELÉPÉSE LENNE. A jogrendszer alapjait érintő ilyen mértékű átalakítás végre szankcionálhatóvá tenné a vétlen és a szándékos felelőtlenséget – ami az élet egyéb területein megszokott, gondoljunk a cserbenhagyásra, vagy a gondatlanságból elkövetett emberölésre.


2. A politikai felelőtlenség formái.
Három felelőtlenségi formát különböztethetünk meg, és sajnálatos módon Önöknek parlamenti politikusoknak MINDHÁROM felróható:a tétlenség, a hibás törvényalkotás, és önkényes jogértelmezés.
Tétlenség: a környező országokban még idejekorán kivezették ezt a "hitelkonstrukciót", mert felismerték a fogyasztóvédelmi, és pénzügyi törvényi ellentmondásait. 
Hibás törvényalkotás: (a 2000-es kormányrendelet) Ebben a hitellel vegyes pénzügyi konstrukcióban a bank a devizakockázatot egyoldalúan az adósra telepíti, ami ellentmond a kölcsönzés törvényi feltételeinek – azaz nincs ilyen kölcsönzési forma vagy gyakorlat.
Önkényes jogértelmezés: A teljes jogrendszer, a Kúria, a Polgári Kollégium, az Alkotmánybíróság, a kormány, az Országgyűlés, és a további szervek a megfelelő pénzügyi törvények figyelembevételét megtagadva kezelik a devizakárosultak ügyét. 

3. A politikai felelőtlenség minősége
Tisztelt Képviselő, szeretném Önt FIGYELMEZTETNI arra, hogy  az "önkényes jogértelmezéssel állami körben elkövetett tartós hátrány okozása", és az emberek végső tönkretétele a történelem lapjain rendre az ÁLLAMTERROR kifejezés alatt bukkan fel. Ennek az ügy megítélésében komoly jelentősége van, ugyanis a történelem"következő" lapjain az államterror jogi rendezésében FELMONDÁSRA KERÜLNEK A KORÁBBI JOGI NORMÁK. Kérjük ezt fontolja meg, mert ez egyben lehetőséget teremt az általunk szorgalmazott felelősségre vonásra, és az ügy ilyetén megítélése lényegesen könnyebbé teszi az Ön védettsége megszüntetését.

4. A kölcsön jogi fogalma
Amennyiben korábban valami oknál fogva nem szerzett tudomást a jogilag megalapozott kölcsönzés módjáról, most ezúton tájékoztatjuk Önt:
A kölcsön egy meghatározott összeg, amit az adós rendelkezésére bocsát a hitelező pénzintézet, és amit kamattöblettel vár vissza. A kölcsönzés szabálya ez, ezt nevezik kölcsönnek, és banknak ezt így van joga kölcsönnek nevezni. A deviza spekulációt tartalmazó kölcsönszerződés nem nevezhető hitelnek vagy kölcsönnek, mert az egybefektetési konstrukcióval vegyes szerződési forma, és a befektetés révén komoly banki tájékoztatási/ellenőrzési kötelezettségekkel kellett volna együtt járjon – amit a bankok elmulasztottak. Másrészről a bankok gazdasági létjogosultsága abban van, hogy a betéteik pénzét prudensen helyezik ki, viszont ebben a konstrukcióban sem a bank sem az adós nem tudhatja mennyivel fog tartozni, így a bank eleve képtelen volt megítélni az esetükben a hitelezés kockázatosságát. A bankok ebben a konstrukcióban képtelenek voltak arra, hogy a hitelfelvevő hitelbíró képességét felmérjék, és ezzel a hitelezés legfontosabb alapszabályát szegték meg.

loading...

5. A deviza nyilvántartású forinthitelek rendezése
Az érdekképviseletek első lépésben a gyors rendezés érdekében – átmeneti megoldásként – ennek a DEVIZA NYILVÁNTARTÁSRA alapozott csalárd pénzügyi konstrukciónak a kivezetését a következő módon képzelik:
1. KIVEZETÉS. A deviza nyilvántartás jogi ellenmondásának felszámolása, visszamenőleges rendezése, a forintbefizetések tételes elismerése, és az eredeti "rendelkezésre bocsátott" forintösszeg alapul vétele a kölcsönben. Átmeneti forintosítás az eredeti feltételek szerint a forintkölcsönszabályai szerint.
2. A MÉLTÁNYOSSÁG ELVE. A kölcsön felvételének időpontjában az adósok a kedvezőbb feltételeket adó konstrukciót választották, és méltánytalan lenne őket VISSZAMENŐLEGESEN egy kedvezőtlenebb konstrukcióba tenni. A jobb felvételkori kilátások vonzották be az adósokat ebbe a"hitelformába". A méltányos, és egyetlen támogatható eljárás az lenne, ha a forintosítással járó többletterhet NEM az adós viselné, mert jelenesetben az adós az áldozat. Itt visszaköszön a visszamenőlegesség tilalma elve, amit a tisztelt Képviselő figyelmébe ajánlok, tehát kérem egy efféle rendezés esetén ne hivatkozzon a visszamenőlegesség tilalmára, ugyanis az efféle rendezés esetén azt éppen Ön vagy Önök mondják fel és ezzel nekünk teremtenek precedenst – amennyiben a méltányosság elvét nem tartják majd szem előtt.

6. A képviselők törvényes felelősségre vonásáról, és a tervezett büntetés mértékéről
Tisztelt Képviselő! A devizakárosultak olyan politikai erőre adják le a szavazatukat, ami hitelesen (szerződésszerűen) képviseli a politikai felelősség valós politikai felelősséggé alakításának elvét, és a deviza nyilvántartás okozta felmérhetetlen kár jóvátételét, és rendezését. 
A törvény a hátrány okozását általánosan szankcionálja, mi viszont a szankciónak egy "enyhe" büntetési formáját támogatjuk.
Közösségünk akarata a következő:
– Az általunk támogatott politikai erő szabjon ki pénzbüntetést azokra a képviselőkre, akik a deviza nyilvántartásból származó károkozást tevékenységükkel fenntartották akár tétlenségükkel, akár aktívmagatartásukkal. 


A büntetés mértéke legyen méltányos: 
a képviselő a ciklus idején felvett képviselői fizetéseit fizesse meg büntetésként, mivel munkáját nem végezte kielégítően, felelőtlenül járt el, kárt okozott, feladatát rosszul látta el. A büntetés a ciklus alatti havi minimálbér összegek kétszeresével csökkenthető, mert bár a politika nem gondol az állampolgárok alapvető létfeltételeinek biztosítására, viszont praktikus a politikus esetén azért méltányosabban eljárni, mivel nem lehetett tisztában egy ilyen retorziókkal járó igazságtételt szorgalmazó kezdeményezéssel.

7. Együttműködés
Amennyiben a lehetséges felelősségre vonás alól ki kívánja magát vonni, kérjük keresse meg hivatalosan a Bankcsapda Érdekképviselet munkatársait, és a feltételekről szíveskedjen tevőlegesen érdeklődni. Az együttműködés, és a kapcsolat fel-nem-vétele a fentiek értelmében a korábban felemlegetett "tétlenség" megítélése alá esik, az igazságtétel és az együttműködés megtagadását jelenti. (a kapcsolat fel-nem-vételéből fakadó büntethetőség jogi ellentmondása is áthidalható, kérjük ne fáradozzon ezen a téren – ugyanis a képviselő felelőssége ténylegesen is általános, és nem eseti)
Amennyiben email üzenetben kíván az elképzelésekről és feltételekről érdeklődni, itt teheti meg: bankcsapda@gmail.com

Aláírások, szervezetek: (HA EGYETÉRTESZ A LEVÉL TARTALMÁVAL, AKKOR OSZD MEG.)

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
A BANK TÁMADÁSA AZ ADÓSOK KÁRTALANÍTÁSÁT SZABÁLYZÓ TÖRVÉNY ELLEN.
A BANK TÁMADÁSA AZ ADÓSOK KÁRTALANÍTÁSÁT SZABÁLYZÓ TÖRVÉNY ELLEN

A BANK TÁMADÁSA AZ ADÓSOK KÁRTALANÍTÁSÁT SZABÁLYZÓ TÖRVÉNY ELLEN  Újabb, az eddigiektől teljesen eltérő megközelítést használó beadványban támadta meg az...

DEVIZAHITEL NÉVEN BEVEZETETT BEFEKTETÉSI ÜGYLET - EU BÍRÓSÁG - ALPERESEK ÍRÁSBELI ÉSZREVÉTELE.
DEVIZAHITEL NÉVEN BEVEZETETT BEFEKTETÉSI ÜGYLET – EU BÍRÓSÁG – ALPERESEK ÍRÁSBELI ÉSZREVÉTELE

DEVIZAHITEL NÉVEN BEVEZETETT BEFEKTETÉSI ÜGYLET - EU BÍRÓSÁG - ALPERESEK ÍRÁSBELI ÉSZREVÉTELE Árfolyamkockázat (árfolyam különbözet) uniós bírósági ügye KÉRJÜK A...

Close