A felperes számára a tájékoztatás nem érthető és nem világos vagyis tisztességtelen feltételt tartalmaz ezért érvénytelen

Dr. Szabó V László, ügyvéd, devizahitel, A felperes számára a tájékoztatás nem érthető és nem világos vagyis tisztességtelen feltételt tartalmaz ezért érvénytelen

Figyelj és tanulj!

Dr.Szabó V. László ügyvéd

A Kúria 2020-as ítéletében  kifejtette, hogy tisztességtelen az árfolyamkockázat adósra hárítása, ha számára egyértelmű volt ugyan, hogy az árfolyam változásának hatásait ő viseli, azonban nem hívták fel a figyelmét az azzal járó kockázatokra, arra, hogy akár a forint jelentős árfolyamgyengülése is előfordulhat, ami a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket jelentősen megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag nehéz helyzetbe hozhatja.Ha ilyen tartalmú figyelemfelhívás a szerződésből hiányzik akkor a tájékoztatás nem megfelelő és a szerződés érvénytelen.

A  Kúria kimondta azt is, hogy nem világos és nem érthető a fogyasztó fizetési kötelezettségét szabályozó szerződéses kikötés, ha az árfolyamkockázat viselése – az árfolyamkockázat mibenlétére, az adós fizetési kötelezettségeire gyakorolt hatására, kockázatviselése mértékére vonatkozó kifejezett tájékoztatás hiányában – csak kikövetkeztethető az általános szerződési feltételek több, különböző helyen, nem áttekinthető szerkezetben szereplő rendelkezéseinek egybevetése és együttes értelmezése alapján .

A deviza alapú szerződések esetében a fogyasztónak azt kell világosan látnia, hogy a szerződés árfolyamkockázatot tartalmaz, amely kockázat abban mutatkozik meg, hogy a CHF/HUF árfolyamának változása az ő fizetési kötelezettségére kihatással van oly módon, hogy kedvezőtlen esetben fizetési kötelezettsége nő.

Az árfolyamváltozás és a fizetési kötelezettség között fennálló kapcsolat az a „működési mechanizmus”, aminek a fogyasztó számára ki kell tűnnie.

loading...

Nem kell ugyanakkor a fogyasztónak tudnia azt, hogy összességében hogyan működnek a pénzpiacok és a HUF/CHF árfolyam változása milyen lehetséges hatások következménye, vagyis erre vonatkozó tájékoztatási kötelezettsége a banknak nincs.

A Kúria ítéletében kimondta, hogy „ sem az EUB , sem a jogegységi határozatok olyan elvárást nem fogalmaztak meg, miszerint a tájékoztatásnak konkrét adatokat, számítást, illetve az árfolyam várható alakulásának bemutatását is tartalmaznia kellene, feltéve, ha ennek hiányában is a tájékoztatásból az árfolyamkockázat mibenléte és annak gazdasági következményei világosan és egyértelműen felismerhetők".A perbeli esetben azonban “a nemzetközi pénzpiacok és a forint piaci helyzete változásától függő” árfolyam elmozdulásokra utalás nem tartalmaz a felperes részére olyan tájékoztatást amely alapján felelősen tudott volna dönteni  az őt terhelő kockázatok vállalásáról ezért szükség lett volna olyan kiegészítő információkra amelyek konkrét adatokat, számítást, illetve az árfolyam várható alakulásának bemutatását is tartalmazza.

Ezen információk nélkül az árfolyamkockázat mibenléte nem állapítható meg a felperes számára ezért a tájékoztatás nem érthető és nem világos vagyis tisztességtelen feltételt tartalmaz ezért érvénytelen.

Az már csak hab a tortán, hogy ha nem ismerte az árfolyamkockázat működési mechanizmusát akkor a kockázatokat sem tudta a feltáró nyilatkozat aláírásával tudatosan felvállalni.

A falból kilógó vezetéket is bátran megfogjuk ha előtte úgy tájékoztatnak, hogy abban nincs áram. Sót még előtte alá is írjuk, hogy tudatosan vállaljuk az ezzel járó felelősséget.
Bezzeg ha tudtuk volna ,hogy ráz akkor nem írjuk alá és  nem fogjuk meg. Dr.Szabó V. László ügyvéd.

Facebook hozzászólások
loading...