VÉGSŐ CSAPÁS A BANKOKRA? ITT A CSOMAG!

VÉGSŐ CSAPÁS A BANKOKRA? ITT A CSOMAG!

Visszafizetteti a bankokkal az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítások miatti túlfizetést a devizahitelek elszámolásáról szóló törvényjavaslat, amelyben vannak meghökkentő részek is. Az elszámolással az adósok tőketartozása fog csökkenni, és a végtörlesztők is kérhetik az elszámolást, de utóbbiaknak ezért 10 ezer forintot fizetniük kell. Megsegítik az árfolyamgátasokat és azokat is, akiknek a lakását átvette a Nemzeti Eszközkezelő. Ha a szerződés már lezárult, a bank pénzt fizethet volt ügyfelének, késedelmi kamattal növelten, de bíróságra kell menni. A számolgatás szabályait Matolcsyékra bízza a kormány.

VÉGSŐ-CSAPÁS-A-BANKOKRA-ITT-A-CSOMAG-CIVILKONTROLL-COM

Benyújtotta a kormány a devizahitelek elszámolásáról szóló törvényjavaslatot a parlamentnek, amiben több meghökkentő részletet is találtunk. Az egyik legmeghökkentőbb elem talán az, hogy azok számára is lehetővé teszik az elszámolást, akik éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével. Azok is kérhetik az elszámolást, akiknek már valamiért lezárult a szerződésük a bankkal, de bíróságon kell követelni az összeget. A többiek, akiknek még van tartozásuk a bankkal szemben, az adósságuk csökkenhet az elszámolás során. A hitelszerződések azonban érvényben maradnak, csak az érvénytelennek minősített kikötéseket törlik el. A Portfolio.hu szerint a bankok a társasági adójukból levonhatják majd azt az adóösszeget, amit korábban az elszámolás alapján nem kellett volna befizetniük.

A javaslat Matolcsyékra bízza a számolást: felhatalmazza a Magyar Nemzeti Bankot, hogy az elszámolási szabályok részleteit rendeletben szabályozza. А kormány szerint ennek előnye, hogy „bármilyen új esetcsoport felmerülése esetén rugalmasabb reagálást tesz lehetővé, mint egy törvénymódosítás”.

A pénteken benyújtott törvényjavaslat a második része a devizahiteles mentőcsomagnak, az első törvényjavaslatot július 4-én fogadta el az Országgyűlés, és a jogszabály kimondta az árfolyamrés semmisségét, illetve tisztességtelennek minősítette az egyoldalú szerződésmódosítási jog kikötését a hitelszerződésekben. A most benyújtott törvénytervezetben azt szabályozza a kormány, hogy hogyan kell elszámolniuk a bankoknak az ügyfelekkel, ugyanis az érvénytelen kikötések miatt túlfizetésük keletkezett.

А javaslat külön szabályozza а forint alapú fogyasztói hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekben szereplő kikötések érvénytelenségéből adódó kérdéseket. Emellett szabályozza azokat a fogyasztói szerződéseket is, amiket a bank devizában nyújtott, és az ügyfelek forintban vagy devizában törlesztettek. A szabályozás csak a magánszemélyek hitelszerződéseire vonatkozik, az üzleti célú, céges hitelekre nem.

Lezárt szerződéseket is elszámolhatnak

Ha valakinek már lezárult a szerződése, akkor a banknak valószínűleg fizetnie kell, mégpedig késedelmi kamattal (ami alapértelemezetten a jegybanki alapkamat lehet). Abban az esetben, ha а tartozatlan fizetés devizában merült fel (devizában törlesztendő hitelek esetén), annak megtérítése az adott devizára irányadó – az MNB elnökének rendeletében meghatározott – pénzpiaci kamattal történhet. Azonban ezt a tartozást a volt adósoknak bírósági úton követelhetik.

Visszavehetik a bankok az engedményeket

A bankoknak viszont joguk lesz arra, hogy az elszámolás során levonják azokat a kedvezményeket, amiket az adósaiknak adtak. Ide tartozik minden olyan eset, amikor a bank а teljes futamidőre nézve tőke-, kamat-, illetve díjtartozást engedett el, írt le, térített vissza vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott erre irányuló jogi kötelezettség nélkül, és ezzel а fogyasztó fizetési kötelezettségét а szerződésben eredetileg meghatározotthoz képest csökkentette. Ez ráadásul független attól, hogy a kedvezmény a bank egyoldalú lépése volt, vagy egyeztette az adóssal.

A tőketartozás csökken

Az adós túlfizetését а tőketartozás terhére, előtörlesztésként kell elszámolniuk a bankoknak. A túlfizetést a bankoknak át kell számolniuk devizára, azon az árfolyamon, amelyen az adós törlesztett az adott időpontban. Az elszámolást egy időben kell teljesíteniük, ha az adósnak túlfizetése van az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítás miatt is.

Az elszámolás főszabálya, hogy а szerződéskötés időpontjától a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamával kell átszámolniuk a hiteleket (ezzel fizetik vissza az árfolyamrés egy részét, ami a vételi és az eladási devizaárfolyam különbségéből adódó többletköltség volt az adósoknak). A főszabály másik része, hogy az egyoldalú szerződésmódosítások miatti túlfizetést is vissza kell adniuk a bankoknak, és úgy kell számolniuk, mintha а szerződéskötéskori, eredeti kamatszinten kellett volna törlesztenie az ügyfélnek.

Az az eset viszont nem minősül túlfizetésnek, ha szerződéskötéskor kedvezményes kamatot, díjat, költséget szabott meg a bank, de a kedvezményes időszak után felemelte a szerződésben meghatározott mértékre.

Arra az esetre viszont, ha a szerződéskötéskor meghatározott kamat, költség, díj az eredeti mérték alá csökkent, a javaslat megtiltja, hogy a bank a maga javára számolja el a különbözetet. – HVG

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM