ÚJBÓL FELFÜGGESZTETTÉK A VÉGREHAJTÁST!

ÚJBÓL FELFÜGGESZTETTÉK A VÉGREHAJTÁST!

ÚJBÓL FELFÜGGESZTETTÉK A VÉGREHAJTÁST!

[good_old_share]


JOGERŐS VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉS ! Közzététel: 2017.09.06. A végzés az oldal alján!

 

Budapest Környéki Törvényszék Ügyszám:
JEGYZŐKÖNYV
Erste Bank Hungary Zrt.
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per
Budapest Környéki Törvényszék
M3 Irodaház 1146 Budapest Hungária körút 179-187. . em. . tárgyaló

Jelen vannak:
A törvényszék részéről: 
A felek részéről:
dr………….bíró

I.-II. r. felperesért: dr. Budaházi János ügyvéd

Alperesért: dr………. ügyvéd, hangfelvétel

Bíró a tárgyalást megkezdi, megállapítja, hogy megidézettek megjelentek.

Bíró elrendeli a tárgyalás anyagának hangfelvétel útján történő rögzítését, melyről készített jegyzőkönyvet 8 munkanap elteltével lehet megtekinteni a Budapest Környéki Törvényszék Ügyfélcentrumában.

Ezt követően bíró ismertette az elmúlt tárgyalás óta érkezett 24. sorszám alatti beadványt.

I.-II. r. felperesi képviselő:
Tekintettel arra, hogy bár a bizonyítási eljárás lefolytatásra került, de nyilván a törvényszéknek is van arról hivatalos tudomása, hogy az Európai Unió Bírósága előtt több előzetes döntéshozatali eljárás is folyamatban van, ezért én ezen eljárásokra tekintettel a per tárgyalásának felfüggesztését kérem.

Alperesi képviselő:
Én azt gondolom, hogy a bizonyítási eljárás lezárult, ilyen módon ítélet, avagy a jogalap vonatkozásában közbenső ítélet hozható. 
Nem látom értelmét a felfüggesztésnek, mivel az időmúlásra tekintettel a felpereseket érintő terhek csak növekedni fognak, mindez nem a felperesek érdekét szolgálja.

Ezt követően a törvényszék meghozta az alábbi

VÉGZÉST.A törvényszék a per tárgyalását az Európai Unió Bírósága előtt C.-483/16. szám alatt folyamatban lévő – ( kontra Erste Bank Hungary Zrt.) előzetes döntéshozatali eljárása befejezéséig felfüggeszti.
A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéken 3 egyező példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye, melyet azonban a Fővárosi ítélőtáblához kell intézni.

INDOKOLÁS:
I.-II. rendű felperesek az alperesi pénzintézettel megkötött devizakölcsön szerződés teljes érvénytelenségének megállapítása és a jogkövetkezmények tekintetében a határozathozatalig terjedő időre való hatályossá nyilvánítása mellett kérte, hogy a törvényszék azt állapítsa meg, hogy a felpereseknek 2015. ‘ . napján fennálló tartozása 4.186.823.- forint.

A felperesek jogi képviselője a per folytatólagos tárgyalásait követően a per tárgyalásának felfüggesztése iránti kérelmet terjesztett elő az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő több előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig.
A törvényszék megállapította, hogy a felperes deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, mely a 2014. évi XXXVIII. törvény és a DH.2. törvény hatálya alá tartozik.
A DH.2. törvény 37. § (1) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének (a továbbiakban: részleges érvénytelenség)
megállapítását – az érvénytelenség okától függetlenül – a bíróságtól a fél csak az érvénytelenség jogkövetkezményeinek – a szerződés érvényessé vagy a határozathozatalig terjedő időre történő hatályossá nyilvánításának – alkalmazására is kiterjedően kérheti.

Ennek hiányában a keresetlevél, illetve a kereset érdemben – eredménytelen hiánypótlási felhívást követően – nem bírálható el.
Ha a fél az érvénytelenség vagy a részleges érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kéri, úgy azt is meg kell jelölnie, hogy a bíróság milyen jogkövetkezményt alkalmazzon.
A jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozóan a félnek a felek közötti elszámolásra kiterjedő és összegszerűen is megjelölt, határozott kérelmet kell előterjesztenie.

A Fővárosi Törvényszék '2016/4. számú végzésével előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett az Európai Unió Bírósága 
(továbbiakban: EUB) előtt a DH. 2. törvény 37. §-a, 37/A. §-a és további rendelkezései, valamint a 2014. évi LXXVII. törvény egyes szabályai és a vonatkozó uniós jog összhangja tárgyában.

Az előzetes döntéshozatali eljárás az EUB előtt C.-483/16. szám alatt van folyamatban.

loading…


Az EUMSZ 267. Cikke, valamint az EUB kialakult ítélkezési gyakorlata szerint az EUB előzetes döntéshozatali eljárásban hozott döntése a vitatott uniós jog értelmezését illetően a kérdést feltevő tagállami bíróságra kötelező.

Az ilyen döntéssel az EUB így egyértelműsít és meghatározza az uniós szabályok jelentését és hatályát úgy, ahogyan azt már annak hatályba lépésétől fogva értelmezni és alkalmazni kell, vagy kellett volna.

Az érdemi határozat meghozatala szempontjából a törvényszék álláspontja szerint lényeges előzetes kérdés, hogy a DH2. törvénynek az előzetes döntéshozatali eljárás által érintett szabályai egyáltalán alkalmazhatóak-e. Amennyiben ugyanis az előzetes döntéshozatali eljárásban az EUB a DH2. törvény egyes szabályainak az uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét állapítaná meg, akkor e szabályokat a magyar bíróságok nem alkalmazhatják.

Így a törvényszék az eljárást a Pp. 152. § (1) bekezdése alapján , a per eldöntése szempontjából előzetes kérdésnek tekinthető, előzetes döntéshozatali eljárás befejezéséig felfüggesztette.
A fellebbezés lehetősége a Pp. 155. § (3) bekezdésén alapul.
A jegyzőkönyv lezárása előtt a képviselők kérik, hogy a törvényszék a mai tárgyalási jegyzőkönyvet e-mailen küldje meg részükre. Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva.

Dr. Budaházi János ügyvéd,
Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583, Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472, Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com

H-CS 08:00-16:00-ig, Pénteken 08:00-14:00-ig. Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.
Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

loading…


[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM