SZERZŐDÉSSEMMISSÉG FIZETÉSKÉPTELENSÉG MIATT

SZERZŐDÉSSEMMISSÉG FIZETÉSKÉPTELENSÉG MIATT.

Szerződéssemmisség fizetésképtelenség miatt

Alább közzétesszük Egyed István jogi segédanyagát azok számára, akik képtelenné váltak a szerződésben foglaltak teljesítésére, és el akarják kerülni az ebből fakadó következményeket, köztük a végrehajtást. A szerző felhívja a figyelmet: feltétlenül szükséges egy olyan tartalmú levél vagy jegyzőkönyv felmutatása a hiteles részéről, hogy jelezte a pénzintézet felé a fizetésképtelenségét!

[cn-social-icon]

Ptk. 312.§.

Ezen polgári jogintézményről már korábban is szó volt, sőt mi több annak idején Kovács Levente a Bankszövetség részéről is említést tett erről, az ő szóhasználatával élve vis maior esetén ellehetetlenülhet a fogyasztó és a pénzintézet közötti szerződés. 312.§./1/ bek. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.

Ha olyan szolgáltatásra kötöttek a szerződő felek szerződést, amelynek teljesítése lehetetlen, a szerződés semmis, /227.§./2/ bek.

Abban az esetben, ha eredetileg nem volt lehetetlen a szolgáltatás teljesítése, csak utólag vált azzá, a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll. 

A teljesítés lehetetlenné több okból válhat, ilyen pl. a fizikai, jogi, vagy éppen esetünkben a gazdasági lehetetlenülés esete. A szerződés megkötését követően beálló változás miatt a szolgáltatás csak előre nem látott nehézségek vagy aránytalan áldozat árán lehetne teljesíteni, és mivel ez nem várható el a kötelezettől, bekövetkezik a lehetetlenülés.

Pénzügyi szolgáltatások, hitelügyletek esetén a szerződő felek nem hagyhatják figyelmen kívül a kisebb-nagyobb gazdasági változásokat, azok lehetőségét, a normális kockázati felelősséget viselniük kell. Ha teljesítés olyan okból hiúsult meg, amelyet egyik szerződő fél sem látott előre, amelyért egyik fél sem felelős, a felek között a szerződés megszűnik és annak teljesítését a jogosult nem követelheti.  Ha elfogadjuk, hogy a pénzintézetek sem látták előre azon gazdasági folyamatokat, amelyek miatt a hitelesek fizetésképtelenné váltak
még egy indok arra, hogy ne követeljék vissza az általuk adott hitelt. Ne követeljék vissza olyan mértékben és olyan deviza árfolyam mellett, amely a kötelezett részéről teljesíthetetlen.Nagyon lényeges tényállási elem, hogy sem a pénzintézet, sem pedig az adós nem tudhatta, milyen előre nem látható változások következnek a világban.

A szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és nem jár a szerződéskötés előtti helyzet visszaállításával. A már teljesített szolgáltatásokat el kell számolni, és itt jelentkezik a fogyasztó részéről azon igény, hogy mivel a hitelszerződés nem volt devizaalapú, ezért forintban számoljon el vele a pénzintézet.
Természetesen annak sincs akadálya, hogy a szerződő felek teljesíthető tartalommal új szerződést kössenek egymással. 
[cn-social-icon]

Egyed István Magyar Szociális Fórum

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM