OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetés, elévülés

Nemzeti Civil Kontroll, devizahitel, OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetés, elévülés

OTP Faktoring, végrehajtás megszüntetés, elévülés

Ismét jó hírrel szolgált a HitelSikerek. Érvénybe lépett az elévülés, ezzel együtt természetesen a végrehajtás megszüntetésre került!!

Az ítélet az oldal alján elérhető!! A HitelSikerek beszámolója:

A Budakörnyéki Járásbíróság ítéletében felperes adóssal szemben alperes pénzintézet által kezdeményezett végrehajtási eljárást megszüntette és megállapította a követelés bírósági úton és/vagy végrehajtási eljárásban történő érvényesíthetőségének elévülését. Az ítélet jogerős.

A felperes mint adós 2008. június 12. napján kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt. által képviselt OTP Jelzálogbank Zrt.-vel mint hitelezővel, amelyet közjegyzői okiratba foglaltak. A hitelező a szerződést közjegyző által közjegyzői okiratba foglalt felmondással, azonnali hatállyal, 15 napos teljesítési kötelezettség mellett 2013. április 25. napján felmondta, a felmondás a felperes részére 2013. május 14. napján került kézbesítésre. 

A teljesítési határidő ennek alapján 2013. május 29. napján járt le. Alperes jogelődje 2013. szeptember 3. napján a követelést alperesre engedményezte.A felperessel szemben a végrehajtási eljárás 2020. augusztus 26. napján kiállított végrehajtási záradékkal indult
meg. A záradék kibocsátására irányuló kérelem joghatályosan 2019. július 23. napján került benyújtásra.

A Budakörnyéki Járásbíróság megállapította, hogy a 2019. július 23. napján benyújtott záradék kibocsátása iránti kérelem az elévülési idő megszakítására már nem volt alkalmas. A követelés elévülésével egyidejűleg a Vht. 57. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jog is elévült.

Mivel a fentiek szerint a felperessel szemben fennálló követelés és a végrehajtási jog a végrehajtás megindulása előtt elévült, a bíróság a felperessel szemben folyamatban lévő végrehajtást megszüntette, és kötelezte az alperesi végrehajtást kérőt a végrehajtási költség megfizetésére, amelynek összegét a bíróság a végrehajtó nyilatkozata alapján állapította meg.

Az eljáró bíróság kötelezte továbbá pervesztes alperest as perköltség és az eljárási illeték megfizetésére is.

Ezen elsőfokú döntés a pervesztes alperesi pénzintézet fellebbezésének hiánya okán 2021. szeptember 6-án jogerőre emelkedett. Ítélet IDE KATTINTVA letölthető! Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM