ORBÁN BEHÍVTA AZ AMERIKAI CSAPATOKAT

loading...

ORBÁN BEHÍVTA AZ AMERIKAI CSAPATOKAT

Az Országgyűlés engedélyezi az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek és eszközeinek magyarországi állomásozását. Egy kormányhatározat, amely a csapatmozgásra ad felhatalmazást az Egyesült Államoknak.


 

A Magyar Közlönyben megjelent: M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 115. szám. (az oldal alján letölthető!)

FÜGGELÉK – ORBÁN BEHÍVTA AZ AMERIKAI CSAPATOKATOrszággyűlés határozat az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről: Magyarország kül- és biztonságpolitikájával összhangban történő elősegítésére a következő határozatot hozza:

loading...

1. Az Országgyűlés engedélyezi az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek és eszközeinek a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló, 2019. április 4-én aláírt megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) céljaival és rendelkezéseivel, az Alaptörvény rendelkezéseivel és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban álló, a Megállapodásban foglalt tevékenységek érdekében történő állomásozását.

…../2019. (…..) OGY határozat az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről Az Országgyűlés, figyelemmel az Alaptörvény 47. cikkére, a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló, 2019. április 4-én aláírt megállapodás rendelkezéseire, figyelemmel a szövetséges fegyveres erők magyarországi tevékenységének Magyarország kül- és biztonságpolitikájával összhangban történő elősegítésére a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés engedélyezi az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek és eszközeinek a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló, 2019. április 4-én aláírt megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) céljaival és rendelkezéseivel, az Alaptörvény rendelkezéseivel és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban álló, a Megállapodásban foglalt tevékenységek érdekében történő állomásozását.

2. A Megállapodással összhangban az 1. pont szerinti engedély nem terjed ki az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek magyarországi vagy Magyarországról kiinduló alkalmazására. 
3. Az 1. pont szerinti engedély a Megállapodás hatálybalépésével lép hatályba, és annak hatályvesztésével veszti hatályát. 
4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.   Általános indokolás.

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kihirdetésével egyidejűleg szükséges a Megállapodás végrehajtásához szükséges közjogi engedélyek megadása is.

A Megállapodásban a Bevezetés rögzíti, hogy az USA fegyveres erőinek magyarországi jelenléte Magyarország jóváhagyásával, Magyarország Alaptörvényének és más magyar jogszabályok maradéktalan tiszteletben tartásával tartózkodnak Magyarország területén.

Ugyanakkor a Megállapodás XXX. Cikke kimondja, hogy a Felek jegyzékváltással tájékoztatják egymást arról, hogy végrehajtották a jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges eljárásokat, köztük a jelen Megállapodás szerinti jelenléthez és tevékenységekhez szükséges engedélyeket.

loading…


Ebből következően a Megállapodás hatályba lépéséhez magyar részről szükséges a közjogi engedély megadása is. Ez a feltétel az Alaptörvény 47. cikke alapján csak akkor teljesül, ha az Országgyűlés és a Kormány a szükséges engedélyeket a Megállapodás hatályba lépése előtt megadja.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ennek érdekében a Megállapodás parlamenti jóváhagyásával egyidejűleg szükség van egy országgyűlési határozatra, amely az állomásoztatásra, másrészt pedig egy kormányhatározatra, amely a csapatmozgásra ad felhatalmazást az Egyesült Államoknak. A határozati javaslat ezen országgyűlési engedély megadására irányul.

Kövér László s. k.,az Országgyűlés elnöke, Gelencsér Attila s. k., Szilágyi György s. k., az Országgyűlés jegyzője.

Letöltés: az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erői magyarországi állomásozásának engedélyezéséről

loading…


Szólj hozzá

Hozzászólás