NYÍLT LEVÉL A MOKK-NAK. A KÖZJEGYZŐKRŐL

NYÍLT LEVÉL A MOKK-NAK. A KÖZJEGYZŐKRŐL.

NYÍLT LEVÉL A MOKK-NAK. A KÖZJEGYZŐKRŐL


[good_old_share]

Tárgy: A közjegyzői tevékenység teljes felfüggesztése a deviza hiteles, illetve deviza alapú hiteles ügyekben, mert fogadás behajtásában a közjegyzők nem járhatnak el.

 

Tisztelt Magyar Országos Közjegyzői Kamara!

Tisztelt Dr. Tóth Ádám Elnök Úr!

Az MNB volt elnöke – Járai Zsigmond -, AIB-DEV-4/2011. – AIB-DEV-4/2010-2014 – számú az Országgyűlés vizsgáló albizottságának 2011. november 3-án, csütörtökön 8 óra 3 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében megtartott ülésén a következő jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatot tette:

– jegyzőkönyv 7. oldal közepe -:

„Számos előadásban, ha megengedik, elmondom, igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy aki svájcifrank-hitelszerződést ír alá, az tulajdonképpen két szerződést ír alá egy időben. Egyrészt egy hitelszerződést, másrészt pedig egy fogadást köt, egy hosszú lejáratú fogadást, hogy a svájci frank árfolyama a hiteltörlesztés időszakában és kamatfizetés időszakában mennyi lesz. Én a magam részéről elmondtam számtalanszor, a lóversenyt tisztességesebb fogadásnak tartom, mint a devizaárfolyamra való spekulációt. És az volt a benyomásom, hogy a lakosság döntő része ezt a szerencsejáték vagy fogadás részét a hitelszerződésnek, nem igazán érzékelte, és arra számítottak, hogy a svájci frank árfolyama tartósan stabil maradhat.”

A jegyzőkönyv tanúsága szerint a későbbiekben szintén nyilatkozó Simor András – ugyancsak az MNB volt elnöke – nem jelezte, hogy bármiben is vitatná a fentiekben idézetteket, illetve nem értene egyet az előtte szólóval.
A Budapesti Érték Tőzsde 2004 es októberi elemzésében már 7 évvel a fenti parlamenti jegyzőkönyv elkészültét megelőzően, szintén fogadásnak nevezi, az ilyen formációjú hitelezést. A BÉT, továbbá kitér arra is, hogy ellentétes, úgynevezett fedezeti pozíció nyitásával az adós kockázatai akár a nullára is csökkenthetőek.

– Idézet a BÉT anyag 5 oldal lapalja és 6. oldal elejéről -:

„Amikor az ember bemegy a bankba és választ az ott található hitelkonstrukciók közül, implicit fogadást köt arra vonatkozóan, hogy a következő 10-15 évben hogyan alakulnak majd a kamatlábak és az árfolyamok egymáshoz képest, vagy finomabban fogalmazva, választásával bonyolult makrogazdasági összefüggésekre vonatkozóan fejezi ki várakozásait. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a választást leginkább a havi törlesztő részlet nagysága befolyásolja. Mit lehet tenni abban az esetben, ha az idő előrehaladtával, a hitel felvevőjének megváltoznak a várakozásai a jövőbeni makrogazdasági mutatók alakulásával kapcsolatban és ezért az eredeti ”fogadásából” ki akar szállni, vagy meg akarja azt változtatni?

A bankok lehetővé teszik ezen hitelek forintosítását, ami természetesen költségekkel jár. Vagy használhatjuk a Tőzsdén kereskedhető származtatott termékeket. Ezeknek a termékeknek az ára más az úgynevezett alaptermékek áralakulásától függ, mint például devizák árfolyama, vagy kamatszintek. Elérhető, hogy ellentétes, úgynevezett fedezeti pozíció nyitásával a hiteladós összesített érzékenysége az árfolyam vagy kamatláb változására kisebb, akár nulla legyen, azaz ettől kezdve nem befolyásolja tényleges anyagi helyzetét az euró vagy svájci frank árfolyam illetve kamatláb változása.

Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a BÉT már 2004-ben a hitelek forintosításáról beszél.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Olyan szakemberek nyilatkozatait, mint Végh Rihárd BÉT és Járai Zsigmond MNB, talán hitelesebben lehet kezelni, mint a nem megszemélyesíthető Bank-ok többnyire egy meghatalmazással közjegyzőhöz küldött alkalmazottainak jegyzőkönyvbe diktált – hozzá teszem, hogy vitatható! – állításait!

Ráadásul e banki alkalmazottak a közjegyzőknek csak egy nyilvántartást mutatnak be bizonylatként. Mint tudjuk a nyilvántartás nem bizonylat. Ellenben annak a közjegyző előtt bizonylatként való feltüntetése már eleve a közjegyző megtévesztése.

A Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012 évi C. törvény szerint:

Hatóság félrevezetése

271. § (1) Aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 268. § esete nem áll fenn -, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki hatóságnál szabálysértési, illetve fegyelmi jogkör gyakorlójánál szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 269. § esete nem áll fenn -, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki hatóságnál egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 269. § esete nem áll fenn -, elzárással büntetendő.

Mivel a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény, kimondja, hogy:

Általános elvek

1. §2 (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.
(2)3 A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban – a felek esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

(3) A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.

(4) A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez.

Tehát:

A közjegyző hatósági személy, ezért félrevezetése a fentiekben írtak szerint büntetendő cselekmény!

A fentiekhez kapcsolódóan a bankok még az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. számú törvényt sem tartották be!

3. A fogyasztói kölcsönszerződések módosulásának közös szabályai

3. § (1) A fogyasztói kölcsönszerződés az e törvényben meghatározottak szerint a törvény erejénél fogva módosul .

(2) A pénzügyi intézmény köteles a fogyasztói kölcsönszerződés e törvény szerint módosuló rendelkezéseinek szövegét elkészíteni.

4. § (1) A módosult fogyasztói kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

Figyelemmel a törvény 2-es pontjára:

„A pénzügyi intézmény köteles a fogyasztói kölcsönszerződés e törvény szerint módosuló rendelkezéseinek szövegét elkészíteni.” De nem készítette el, csak egy hitelegyeztető levelet küldött,

„ A pénzügyi intézmény köteles…..” Akár nyelvész szakértőhöz is fordulhatunk, mert ide egyértelműen ez van leírva, és a törvényt szó szerint kell érteni.

Így a törvény 4-es pontja eleve nem is tud megvalósulni!

4. § (1) A módosult fogyasztói kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

A nem létező módosult fogyasztói kölcsönszerződés tartalmának kereteihez nem tud alkalmazkodni a korábbi közjegyzői okirat, hiszen az egy írásos okirat és annak jelenleg szerződéses alapja nincs.

Új Ptk hatodik könyv kötelmi jog:

6:6. § [Alakisághoz kötött jognyilatkozat]

(1) Ha jogszabály vagy a felek megállapodása a jognyilatkozatra meghatározott alakot rendel, a jognyilatkozat ebben az alakban érvényes.

(2) Ha a jognyilatkozat meghatározott alakban tehető meg érvényesen, a jognyilatkozat módosítása, megerősítése, visszavonása, megtámadása, valamint a jognyilatkozat alapján létrejött jogviszony módosítása és megszüntetése is a meghatározott alakban érvényes.

E törvényhely szerint, a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalást törvény nem változtathatja meg, csak egy másik okirat, ami viszont nem készült el!

Végrehajtásra ezért végképp nem lehet a régi okiratokat, vagy szerződéseket egy ilyen jogi helyzetben felhasználni, hiszen azokat több pénzügyi szaktekintély is „fogadásnak” minősítette.

A törvényi változásokkal az okiratokban rögzített kötelezettség abban a formában, ahogyan oda rögzítve van, megszűnt, illetve létre sem jött, hiszen a Kúria is kimondta, hogy például az árfolyamrés mögött nem volt szolgáltatás tehát nem volt deviza adásvétel.
Amennyiben nem volt soha deviza adásvétel, és az árfolyamrés alkalmazása szintén a Kúria szerint tisztességtelen, akkor nem lehet a jogügylet mögött forintra váltható deviza sem.

A bankok által behajtani szándékozott követelések, melyekben a tőketartozások összegét, és a havi törlesztést a deviza árfolyamának változásához kötötték, nem mások mind kölcsönszerződés mögé bujtatott fogadások.

A devizakölcsönzés, követelésében nem rendelkezhet bizonylatokkal, hiszen a tartozás kialakulása nem valós üzleti tevékenységből, hanem fogadásból származik. Közjegyzők, és bíróságok, ilyen követelések behajtásában nem vehetnek részt.

Budapest, 2016. október 30.

Kérem e levelet a közjegyzők tájékoztatása érdekében nyílt levélként kezelni és a mokk honlapjára feltenni, esetleges elutasítás esetén, annak jogszabályi indoklásával együtt.

A levél csatolmányként két mellékletet tartalmaz:

1/ Az Országgyűlés vizsgáló albizottságának 2011. november 3-án készült jegyzőkönyvét.

2/ A BÉT 2004 Októberi elemzését.

Szíves együttműködésüket és megértésüket megköszönve

Tisztelettel: Horváth Rudolf.

[apss_share]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM