NE FIZESS! – JOGI ALAPOK!

NE FIZESS! - JOGI ALAPOK!

„Ne Fizess!” jogi alapjai. Tisztelt Nemzeti Civil Kontroll!

Mozgalmunknak abban a megtiszteltetésben volt része, hogy néhány nemzeti érzelmű, devizahitelezésben hírnevet szerzett jogász felfigyelt tevékenységünkre. Meglátták azt, hogy nem csak barbár utcai hőzöngők vagyunk, hanem értjük is, amiért harcolunk, és valóban megoldásokat keresünk. Határozottan megmondjuk, ha valami nem tetszik, és kerüljük a megalkuvó jópofizást a békesség és egyéb haszon kedvéért.

Korábban jogászi, és pénzszakmai körökben elképzelhetetlen volt, hogy egy olyan kezdeményezés mellé álljanak, ahol a felhívás arról szól, hogy a kifosztottak „Ne Fizess!”-enek.

NE FIZESS! - JOGI ALAPOK
Ez most megváltozott. Most még nevének elhallgatását kérő ismert jogász megfogalmazta és törvényekkel alátámasztotta, hogy miért van joguk az embereknek megtagadni a kifosztó bankok felé a teljesítést.
Egy nagyon tömör okfejtésben, a mellékelt Kiáltványban az eljárás menetét is leírta.

Fontos, és nagyon időszerű a közös fellépés. Jelenleg a megszülető törvényeket a társadalom helyett a pénzhatalommal egyeztetik az illetékesek.

Azt kérjük a kifosztottaktól, érdekvédőktől, médiától, hogy a Kiáltvány terjesztésével, a fizetés tömeges megtagadásával, és a leírt egyszerű eljárás szigorú követésével biztassuk a Kiáltvány szerzőjét, és a jogász kollégáit arra, hogy – vállalva az esetleges eljárás kockázatát is – álljanak a nyilvánosság elé. Ezzel erősítve a felhívás hitelességét.

Az ész és az erő együttes, és határozott fellépése olyan nyomást eredményez, amivel vér nélkül elérhetjük a kifosztottak szabadulását, a gazdaság gyors növekedését, és a társadalmi igazságosság helyreállítását.

Tököl, 2014. szeptember 9.
Póka László
Nem adom a házamat mozgalom

A NE FIZESS!
felszólítás jogi alapja

-KIÁLTVÁNY-

A 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a fogyasztói kölcsönszerződésben – az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével – semmis az a kikötés, amely szerint a pénzügyi intézmény a kölcsön-, illetve a lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként a folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli.

A (4) bekezdés kimondja, hogy a pénzügyi intézménynek e törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül úgy kell az átszámítást elvégeznie, hogy a kölcsön-, illetve a finanszírozási összeg folyósításától kezdődő időponttal a folyósítás és a törlesztés összegének kiszámítása alapjául az ezek esedékessége napján érvényes (2) bekezdés szerinti – a (3) bekezdésben meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti – devizaárfolyam szolgáljon.

A 2013. évi V. törvény 6. könyvének 49. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A (2) bekezdés szól arról, hogy a beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek.

Miután egyértelmű, hogy az idegen devizában nyilvántartott kölcsönök során a pénzintézetek kötelesek visszafizetni a tőlünk jogosulatlanul elvett követeléseket, addig törvényesen számíthatjuk be a nekik járó törlesztéseket a visszajáró túlfizetésbe.

Rogán Antal azt közölte a közvéleménnyel, hogy nem fogják visszafizetni a bankok a túlfizetéseket. Ez jogellenes, hiszen senki nem köteles többet fizetni, mint ami már esedékes volt.
Ezért írjatok e kiáltvány szövegével azonos tartalmú levelet a pénzintézeteknek és nyilvánítsátok ki, hogy addig nem fizettek, amíg a beszámított összeg nem lesz egyenlő a nektek visszajáró összeggel!
A pénzintézetek csak a törlesztésekből és a feleslegesen bankokban tartott pénzekből élnek. Ha minél többen beszámítjátok a törlesztéseteket a visszajáró túlfizetésbe, térdre lesznek kényszeríthetők a bankok és meg fognak inkább egyezni, minthogy ne follyanak be a követeléseik.
Végre egyszer együtt, szövetségben védjük meg magunkat – s ezzel országunkat is – a kifosztástól!

Végre egyszer együtt, szövetségben védjük meg magunkat – s ezzel országunkat is – a kifosztástól!

Tisztelettel: Póka László Nem adom a házamat mozgalom  0630-931-9802

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM