MI A TEENDŐ, HA A BANK ELUTASÍTOTTA A PANASZUNKAT?

MI A TEENDŐ, HA A BANK ELUTASÍTOTTA A PANASZUNKAT?

MI A TEENDŐ, HA A BANK ELUTASÍTOTTA A PANASZUNKAT?

Sok devizahiteles elégedetlen a banki elszámolással, számukra a jogorvoslati lehetőségek a részletes elszámolás kikérésével kezdődnek, és a banknak benyújtott panasszal folytatódnak- írja a Portfolio.

[cn-social-icon]

Mit tehet az a banki ügyfél, ha elégedetlen a hitelezője válaszával?

 

A bank elutasító válaszának kézbesítését követően 30 napon belül lehet a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezni, aminek lehetőségéről a pénzügyi intézmény tájékoztatja az adóst. A PBT-hez az alábbi esetek valamelyike miatt benyújtott határozott kérelemmel lehet fordulni:  1. ha az ügyfél szerint az elszámolás helytelen adaton vagy számítási hibán alapul (meg kell jelölni, melyiket tekinti hibásnak),
  2. ha a pénzügyi intézmény elmulasztotta elszámolási kötelezettségét,
  3. ha a pénzügyi intézmény késedelemre hivatkozva utasította el a benyújtott panaszt, holott időben érkezett be hozzá.

A Pénzügyi Békéltető Testület határozata kötelező érvényű minden érintett pénzügyi intézményre nézve.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll. 

Ellene nincs fellebbezésnek helye, de jogorvoslat polgári nemperes és peres eljárásban is lehetséges. Ezt az adós lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon (a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon) folytatják le, az eljárás a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának kézbesítése után 30 napon belül indítható. A nemperes eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testületnél kell benyújtani a Járásbíróságnak címezve. A Pénzügyi Békéltető Testület továbbítja a kérelmet az ügy irataival együtt az illetékes járásbíróságnak.

Hogy néz ki az értesítő?

A deviza alapú hitelesek által kézhez kapott elszámolási értesítők tartalmát, a – jelentős mennyiségű adat ellenére – leginkább közérthető formáját a jegybank 20-22 fogyasztóvédelmi civil szervezettel közösen alakította ki, a pénzügyi intézmények számára kötött formátumban és tartalommal. Az értesítők felépítése a következő:

1. a tisztességtelenül elvont összeg mértéke, a visszafizetéssel az elszámolás eredménye;

2. a forintosítás és az azzal kapcsolatos szerződésmódosítás;

3. a további tájékoztatási és jogorvoslati lehetőségek.

Azt azonban lényeges megemlíteni, hogy a jogorvoslatok nem a PBT-nél kezdődnek, de mihez kezdjünk először, ha elégedetlenek vagyunk az elszámolással?Kérjük ki a részletes elszámolást!

Első lépésként kérjük ki a részletes elszámoló levelünket, és ellenőrizzük (hozzáértő ismerős vagy szakember segítségével), hogy milyen hiba lehet az elszámolásban, milyen adatok nem stimmelnek a hitel korábbi történetéhez képest.

Ilyen lehet az például, ha a bank korábban egyoldalúan kamatot emelt, mégsem jár visszatérítés emiatt. Természetesen előfordulhat ebben az esetben is, hogy valamilyen kedvezmény "elviszi" az így visszatérítendő összeget, így alaposan át kell tanulmányozni az elszámolásunkat.

Nyújtsunk be panaszt a banknak!

A részletes elszámolás kikérése és alapos vizsgálata azért is fontos, mert a banknak benyújtott írásos panaszban pontosan le kell írni, hogy milyen problémánk van az elszámolással.

A panaszunkat egyébként viszonylag szoros határidővel, a levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban kell beadnunk a hitelezőnek. A bank 60 napon belül köteles válaszolni a panaszunkra, annak helyt adva, vagy elutasítva azt. [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM