LEGYÉL TISZTÁBAN A JOGAIDDAL!

LEGYÉL TISZTÁBAN A JOGAIDDAL! 5 ÉVEN TÚL A BANK NEM VEHETI EL AZ AUTÓDAT!

LEGYÉL TISZTÁBAN A JOGAIDDAL!  (Nagy Éva-Facebook)

5 ÉVEN TÚL A BANK NEM VEHETI EL AZ AUTÓDAT!!!! 

Csak indokolt esetben, bírósági végzéssel!

loading...

1./ A pénzügyi intézménynek hivatalos levélben először fel kell szólítania jogalap megjelölésével arra az adóst, hogy adja át a gépjárművet meghatározott határidőn belül.
-Erre csak akkor van joga a pénzügyi intézménynek, ha jogszerű eljárása útján tulajdonába került a gépjármű.
Jogszerű eljárás kizárólag az volt a még jelenleg hatályban lévő Ptk. szerint, ha a kölcsönszerződés és vételi jogról szóló szerződés megkötésétől számított 5 éven belül volt az adósnak olyan mértékű tartozása, amely miatt a pénzügyi intézmény vételi jogával élhetett .
Minthogy tehát 5 év után minden, a pénzügyi intézmény javára tulajdonjogot keletkeztethető szerződés semmis, 5 évvel a kölcsönjogviszony megkötése után nem állhat fenn olyan eset, hogy a pénzügyi intézmény az adóst a gépjárművétől az adós akarata ellenére.


2./ Elvinni soha nem viheti el a gépjárművet, mert ez jogellenes. A jogviták eldöntésének helye a bíróság, ha az adós nem adja át a gépjárművet önként az írásbeli felszólításra, jogszerűen kizárólag a bíróságtól lehet kérni, hogy a gépjárművet rendelje el kiadni a pénzügyi intézménynek. Minden más mód önbíráskodás. 

3./ Mit lehet tenni, ha a hitelintézet el akarja vinni az autómat? Ha el akarja vinni a pénzügyi intézmény megbízottja a gépjárművet, azonnal rendőrt kell hívni. Egyúttal ajánlott írásban felszólító levéllel követelni a pénzügyi intézményt, hogy azonnal hagyjon fel a bűncselekményt megvalósító magatartásával. Egyúttal a kerület vagy helység jegyzőjétől lehet birtokvédelmet kérni, hiszen jóhiszemű birtokos az adós.
És a rendőrséghez is feljelentéssel lehet élni, zaklatás és birtokháborítás miatt.

4./ Akiknek elvitték az autójukat, valószínűleg esélyük sincs visszakapni, legfeljebb annak ellenértékét, mert a pénzügyi intézmények ezeket a gépjárműveket kereskedőknek adják át eladásra és a magyar jog szerint kereskedelmi forgalomban a vevő jóhiszemű vevő, és akkor is tulajdont szerez a megvásárolt vagyontárgyon, ha az eladó nem volt tulajdonos. 

loading...


Feladat, az, hogy azonnal tértivevényes levélben szólítsa fel a pénzügyi intézményt a gépjármű visszaadására és jelentse be, hogy a szerződése érvénytelen, amely miatt az eredeti állapotot helyre kívánja állítani. 
Ez azért fontos, hogy látható legyen egy későbbi perben az, hogy azonnal bejelentette az adós a szerződésről álláspontját.

Elvileg vissza lehet kapni az autót, kivéve, ha a pénzügyi intézmény azt kereskedelmi forgalomban értékesítette. Ha nem tudja visszaadni, az elvitelkori értékével kell helytállnia.
A gépjármű ellenértékét kell követelni a bíróságon, akkor sajnos már csak perben lehet érvényesíteni.

Tehát előzd meg! Ha nálad van a törzskönyv, és törölteted az opciós jogot, birtokon belül vagy! A bank nem veheti el tőled! Csak bíróság útján!!!!

(Nagy Éva-Facebook)

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DR. LÉHMANN: A NEMZET ÁRULÓIRÓL.
DR. LÉHMANN: A NEMZET ÁRULÓIRÓL

DR. LÉHMANN: A NEMZET ÁRULÓIRÓL Nem tudom megállni azt, hogy nagyon kedves levelezőmnek tegnapi írásomra adott válaszát az alábbiakban ne...

NÉZD MEG ÉS ADD TOVÁBB - A BANKOK HAZUGSÁGAI MÖGÖTT LÉVŐ IGAZSÁG.
NÉZD MEG ÉS ADD TOVÁBB – A BANKOK HAZUGSÁGAI MÖGÖTT LÉVŐ IGAZSÁG

NÉZD MEG ÉS ADD TOVÁBB - A BANKOK HAZUGSÁGAI MÖGÖTT LÉVŐ IGAZSÁG Előbb vagy utóbb, de bekövetkezik...(egy korábbi riport)

Close