LEGYÉL TISZTÁBAN A JOGAIDDAL!

LEGYÉL TISZTÁBAN A JOGAIDDAL! 5 ÉVEN TÚL A BANK NEM VEHETI EL AZ AUTÓDAT!

LEGYÉL TISZTÁBAN A JOGAIDDAL!  (Nagy Éva-Facebook)

5 ÉVEN TÚL A BANK NEM VEHETI EL AZ AUTÓDAT!!!! 

Csak indokolt esetben, bírósági végzéssel!

1./ A pénzügyi intézménynek hivatalos levélben először fel kell szólítania jogalap megjelölésével arra az adóst, hogy adja át a gépjárművet meghatározott határidőn belül.
-Erre csak akkor van joga a pénzügyi intézménynek, ha jogszerű eljárása útján tulajdonába került a gépjármű.
Jogszerű eljárás kizárólag az volt a még jelenleg hatályban lévő Ptk. szerint, ha a kölcsönszerződés és vételi jogról szóló szerződés megkötésétől számított 5 éven belül volt az adósnak olyan mértékű tartozása, amely miatt a pénzügyi intézmény vételi jogával élhetett .
Minthogy tehát 5 év után minden, a pénzügyi intézmény javára tulajdonjogot keletkeztethető szerződés semmis, 5 évvel a kölcsönjogviszony megkötése után nem állhat fenn olyan eset, hogy a pénzügyi intézmény az adóst a gépjárművétől az adós akarata ellenére.


2./ Elvinni soha nem viheti el a gépjárművet, mert ez jogellenes. A jogviták eldöntésének helye a bíróság, ha az adós nem adja át a gépjárművet önként az írásbeli felszólításra, jogszerűen kizárólag a bíróságtól lehet kérni, hogy a gépjárművet rendelje el kiadni a pénzügyi intézménynek. Minden más mód önbíráskodás. 

3./ Mit lehet tenni, ha a hitelintézet el akarja vinni az autómat? Ha el akarja vinni a pénzügyi intézmény megbízottja a gépjárművet, azonnal rendőrt kell hívni. Egyúttal ajánlott írásban felszólító levéllel követelni a pénzügyi intézményt, hogy azonnal hagyjon fel a bűncselekményt megvalósító magatartásával. Egyúttal a kerület vagy helység jegyzőjétől lehet birtokvédelmet kérni, hiszen jóhiszemű birtokos az adós.
És a rendőrséghez is feljelentéssel lehet élni, zaklatás és birtokháborítás miatt.

4./ Akiknek elvitték az autójukat, valószínűleg esélyük sincs visszakapni, legfeljebb annak ellenértékét, mert a pénzügyi intézmények ezeket a gépjárműveket kereskedőknek adják át eladásra és a magyar jog szerint kereskedelmi forgalomban a vevő jóhiszemű vevő, és akkor is tulajdont szerez a megvásárolt vagyontárgyon, ha az eladó nem volt tulajdonos. 


Feladat, az, hogy azonnal tértivevényes levélben szólítsa fel a pénzügyi intézményt a gépjármű visszaadására és jelentse be, hogy a szerződése érvénytelen, amely miatt az eredeti állapotot helyre kívánja állítani. 
Ez azért fontos, hogy látható legyen egy későbbi perben az, hogy azonnal bejelentette az adós a szerződésről álláspontját.

Elvileg vissza lehet kapni az autót, kivéve, ha a pénzügyi intézmény azt kereskedelmi forgalomban értékesítette. Ha nem tudja visszaadni, az elvitelkori értékével kell helytállnia.
A gépjármű ellenértékét kell követelni a bíróságon, akkor sajnos már csak perben lehet érvényesíteni.

Tehát előzd meg! Ha nálad van a törzskönyv, és törölteted az opciós jogot, birtokon belül vagy! A bank nem veheti el tőled! Csak bíróság útján!!!!

(Nagy Éva-Facebook)

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM