A „DEVIZA”-ADÓS KAPOTT BIZONYLATOT?

TI KÜLDTÉTEK – A „DEVIZA”-ADÓS KAPOTT BIZONYLATOT?

Horváth Rudolf – Bizonylatok nélkül devizaadósnak lenni olyan, mint bizonyítékok hiányában bűnösnek.

 

KÖNYVVEZETÉS. A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem. A törvény szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök és a források állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni).A gazdasági események folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. A törvény tehát általános elvként írja elő, hogy minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, és a szabályszerűen kiállított bizonylatok adatait a könyvviteli nyilvántartásokban kell rögzíteni.

Könyvelni csak bizonylatok alapján lehet. Ezt az elvet bizonylati elvnek, betartását pedig bizonylati fegyelemnek nevezzük.

Ezt így tanítják a könyvelőknek. A banki alkalmazottak a törvényhozóink, és az MNB szakemberei hova jártak iskolába? Nem kijelenteni kell, hogy devizaforrás áll mögötte, hanem bizonylatozni. Mert bizonylat nélkül nem kerülhet könyvelésbe, és váltani, átszámolni sem lehet bizonylat nélkül.

Akkor sem kaptam bizonylatot, amikor devizaadós lettem, és akkor sem, amikor azt forintra váltották. A közjegyzői okiratokban nem állapodtunk meg a bizonylatok elmaradásáról.

A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez.

Tehát nem kellett megállapodnunk arról, hogy a devizamozgások bizonylatozva legyenek, mert a bizonylatolási kötelezettséget eleve törvény írja elő mai napig.Ellenben arról, hogy törvényi kötelezettség ellenére, nem fogunk váltási konvertálási bizonylatokat kapni, és, hogy a devizában tartozó adós előtt, a kötelezettségének dokumentuma, a deviza nyilvántartás titkos lesz, és nem hozzáférhető, meg kellett volna állapodnunk.

Az ugyanis lényegi eleme az elszámolásnak, hogy bizonylataiban megismerhető devizára vállaltam a kötelezettséget vagy nem.

Horváth Rudolf

Egy hozzászóló gondolata: Eddig is tudtam, elmondták már igen sokan előtted, de tömören, velősen, mégis közérthetően ide senki nem rakta fel. Pedig alfája és omegája fenti írás, a semmisség kimondásához, ha az igazságügy független, és az írott törvény, rendelet alapján dönthet. A kérdés továbbra is csak az, hogy "független"…?!

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Szólj hozzá

Hozzászólás