KÚRIA: ÚJABB MÉRFÖLDKŐ

KÚRIA: ÚJABB MÉRFÖLDKŐ

Kúria is sajtóközleményben tájékoztatott: a Carion Ingatlanfinanszírozási Zrt-t elmarasztaló, a teljes szerződés semmissége miatt a végrehajtást megszüntető ítéletet hatályában fenntartja!

A Kúria indoklása nagy jelentőséggel bír minden adós számára! A teljesség igénye nélkül néhány fontos megállapítás az ítéletből:


“A kölcsönszerződés jogszabályba ütközés miatti semmisségére (amely nem a szerződés megtámadása) a felperes lemondó nyilatkozata akkor sem terjedne ki, ha a lemondó nyilatkozat egyébként érvényes és hatályos lenne.”

“Tekintettel arra, hogy a peres felek csupán a törlesztőrészlet kiszámításának és közlésének módjáról állapodtak meg, amely azonban nem egyenlő a törlesztőrészlet meghatározásával, lényeges tartalmi elem hiányában a kölcsönszerződés érvényes létrejötte nem állapítható meg. […] Az adott esetben ez a hiány a rendelkezésre álló adatok alapján bírói úton sem volt orvosolható.”

Egyetért a Kúria a másodfokú bírósággal a végrehajtási és a szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perek összefüggése kapcsán kifejtettekkel is: a végrehajtás megszüntetésére (korlátozására) indult perben – a kereset korlátai között maradva – a bíróság ítéletének rendelkező részében a végrehajtás megszüntetéséről (korlátozásáról rendelkezhet), azonban nem nyilváníthatja ki a végrehajtás alapját képező szerződés érvénytelenségét és nincsen lehetőség az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazására sem. Mindezek az indokolás megállapításai maradnak eredményes perlés esetén mint a végrehajtás megszüntetésének (korlátozásának) indokai.”


A Kúria teljes ítélete itt olvasható: Carion_Kuria a korábbi másodfokú ítélet pedig itt:Carion_42.Pf.638812_2012_3_OI

Ismételten gratulálunk dr Orgován István ügyvédnek, illetve Barabás Gyulának, az eredmény egy nagyszerű csapatmunka következménye!

Forrás: Hitelsikerek

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM