A SEMMISSÉG TÉNYLEG VESZÉLYES? I. RÉSZ. + DOKUMENTUMOK!

A SEMMISSÉG TÉNYLEG VESZÉLYES? I. RÉSZ. + DOKUMENTUMOK!

DR. LÉHMANN – Kuruzsláshoz hasonló magatartásról és egyebekről

[cn-social-icon]

Műkedvelő szónak jelentése szerint az ilyen „Művészetet, tudományt kedvtelésből művelő” emberek általában ártalmatlan olyan emberek, akik diplomához kötött tevékenységet megfelelő tanulmányok elvégzése nélkül diletáns módon művelnek és igyekeznek a barackmagból atommagot előállítani.

Így van ez a jogtudományok körében is, tudomásul kell venni azt, hogy ez egy olyan tudomány, melyhez mindenki úgy gondolja, hogy ért hozzá. Ebben van is valami, hiszen az iratlan jogot erkölcsnek nevezve, valóban elbújhatna szégyenében sok diplomás jogász akkor, amikor az erkölcsi normákat semmibe véve tevékenykedik.A probléma akkor van, amikor ezt a legfeljebb erkölcsi érzéken alapuló „tudását” a jogtudományok terén a műkedvelő úgy kamatoztatja ellenszolgáltatás fejében, mintha okoskodása összehasonlítható lenne azoknak a tudományban való jártasságával, akik legalább 60 jogtudományi egyetemi vizsga eredményes letétele után a doktori cím birtokában nem mükedvelőként gyakorolják évtizedeken át a hivatásukat.

Akkor van, amikor telefonomon felhívnak az esti órákban, hogy adjam át a telefont műkedvelő Dr. Gulya Tibor ügyvéd úrnak, vagy a nevezett műkedvelőre hivatkozással az alábbi üzenetet küldi az az ügyfelem, akinek decemberi Kúriai tárgyalását Gulya Tibor ígérte ellátni az üzenetek szerint:

From: ……………….. [mailto:……………….@freemail.hu]
Sent: Monday, October 26, 2015 2:58 PM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: megbízás megszünése és iratok küldése

 

Tisztelt Lehmann Úr!

Szeretném kérdezni, hogy sikerült- postára adni periratainkat, csütörtökön szeretnénk Budapestre utazni és magunkkal vinni , hogy átadjuk Gulya Tibor Úrnak.

Tisztelettel:
 


From: …………. [mailto:……………………@freemail.hu]
Sent: Friday, October 30, 2015 8:54 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Re: megbízás megszünése és iratok küldése

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Köszönjük a dokumentumokat a tegnap előtti postával megkaptuk. (2015.10.28)

Tegnap 2015.10.29 Gulya Tibornak személyesen Budapesten átadtuk a megküldött teljes peranyag fénymásolatát az ügyben a Kúriánál történő képviseletünk ügyében.

Üdvözlettel”

 

Miután az Ítélőtáblai, Kúriai és elsőfokú Törvényszéki peres eljárásokban az ügyvédi képviselet kötelező, amennyiben a levélíró ügyfelem igazat írt, akkor műkedvelő Gulya Tibor  ügyfelemet félrevezette.

Ugyanis az irataimat átvevő műkedvelő Gulya Tibor  a Kúrián tartandó tárgyaláson volt ügyfelem képviseletében ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel híján nem fog eljárni.

Legyen ügyfelem gondja ez, illetőleg amikor többszázezer forint díjazásban megállapodva az adósok műkedvelő Gulya Tibornak valamiféle nem ügyvédi tevékenységért akár többszázezer forintot átadnak, az adósoknak gondja ez is.

Annak oka, hogy most műkedvelő Gulya Tiborral kapcsolatosan megszólaltam, a hozzám érkezett alábbi levél tartalma:

 

From: ………………………. [mailto:………………..@gmail.com]
Sent: Tuesday, November 10, 2015 5:19 PM
To: Dr. György Léhmann
Subject: 15.P.21.605/2015/2

Tárgy: 15.P.21.605/2015/2

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az alábbi cikket nem tudom olvasta-e már? Megijesztett, mivel leányom hitele miatt érintettek vagyunk, mellyel kapcsolatos keresetet az Ön segítségével nyújtottunk be a Kecskeméti Törvényszékre. Ezt elutasították, ezután a Szegedi Itélőtáblára lett beadva. Tehát a kérdésem az lenne, hogy igaz-e az alábbi írás, és ez ránk vonatkozik-e? 

Megtisztelő válaszára várva, 

Köszönettel:

N…………. J……………..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1524447717875832&id=100009318551965

Világos. Ügyvédi szakvizsgával nem rendelkező műkedvelő Gulya Tibor egy olyan tartalmú írást tett közzé a fenti címen – az írás iratom mellékletében olvasható – mely ügyfelemben komoly aggodalmat keltett a nálam lévő peres ügyével kapcsolatosan. És akkor nézzük meg műkedvelő Gulya Tibor aggodalmat keltő írásának egyes mondatait:

„Felfoghatatlan a számomra, hogy a semmisségi pert erôltetôk miért nem tájékoztatják a pert folytatni kívánókat arról, hogy ha folytatják a pert annak milyen következménye van. Amennyiben valaki a per folytatása mellett dönt és a per során esetleg megnyeri a bankkal szemben a pert és a bíróság kimondja a szerzôdés semmisségét az adós akkorát fog koppanni hiányos tájékoztatás miatt, hogy a pert követôen soha nem fog a devizacsapdából kikeveredni épp azért mert a szerzôdésérôl kimondja a bíróság hogy semmis.

Kedves olvasó! Ha szeretnél tőlünk értesítést kapni a friss hírekről, akkor kattints ide, és iratkozz fel az ingyenes értesítésünkre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

A perbeni felkészületlenséget mutatja az a tény, hogy a perben eljáró képviselôk nem adnak tájékoztatást arról az adósoknak, akik perelnek, hogy a törvényalkotó a 2014. évi XL. törvényt 16.-os alcímmel a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény a következő 37/A. §-sal egészül ki:

Ébresztô. Óriási baj van. Ez a törvénymódosítás azt jelenti, hogy ha nyer az adós a bankkal szembe és bizonyítja, hogy a szerzôdése semmis, akkor a törvény szerint a bíróság azonnal rendelkezik arról, hogy az ügyfelet a semmisség megállapítása ellenére a törvénybe meghatározott milyen kötelezettség terheli.

Szóval óriási a baj, a kérdés ki akarja még mindig megkérdôjelezni segíteni akarásomat és ki gondolja úgy, hogy ehhez is hozzá teszi gúnyos megjegyzèsét. A perek csapda az adósnak, és ha nyer valójában nem nyer, hanem kivégzi magát, mert a pernyertesség azt jelenti, hogy a törvénymódosításban meghatározottak szerint bíróság fogja a visszaélésen alapuló tartozását rögzíteni, amitôl soha nem fog így szabadulni. Most hogy ismerik a tényeket tegyék fel a kérdést, hogy érdemes e a semmisséget erôltetni mely kivégzi az adós?

Én soha nem kritizáltam azokat akik a semmisséget erôltették, és hiszik, hogy ez jô irány és most sem teszem, pusztán jelzek egy problémát amit mindenki úgy kezel ahogy akarja. De ha én nem becsmérlem mások munkáját, joggal várhatom el, hogy ôk sem minôsítsék az én munkámat, hiszen ahogy ôk is én is dolgozom egy megoldáson és ha ez a helyzet akkor majd az idô megmutatja, hogy kinek volt igaza. Tartsuk tiszteletbe egymás munkáját ahogy azt én eddig is tettem mások munkáját illetôen. Továbbá kérem, hogy a most jelzett tényeket osszák meg másoknak is, hogy minél többen szerezzenek tudomást a jelzett veszélyrôl, hogy ne legyen további áldozata a deviza alapu hitelezésnek nevezet mocsoknak.”

Ahogy mondani szokták, duma, az van. Műkedvelő Gulya Tibornál.

 

  • Előbb kitalálja azt, hogy mindazok az ügyvédek, aki bármiféle semmiségi pert kezdeményeztek az adósok képviseletében, azok nem tájékoztatták az ügyfeleiket a következményekről, és ez számára, az ügyvédi tevékenységre alkalmatlan Gulya Tibornak érthetetlen,  • majd közli a törvényszéki perekben jogi képviselőként még soha el nem járó műkedvelő Gulya Tibor azt, hogy mindazok, akik perelnek, azok a perben felkészületlenek,

 

  • majd közli azt, hogy azért legyen ébresztő és azért van óriási baj, mert egy törvénymódosítás a felülvizsgált elszámolási adatra hivatkozva rendeli el semmisség esetén után elszámolást, ebből következően fogalma sincs arról, hogy a régi Ptk. 237. § 2. bek-e évtizedek óta előírta azt, hogy semmisség megállapítása után a bíróságnak az elszámolást el kell végezni,

 

  • majd közli azt, hogy azok az adósok, akik kötelező ügyvédi képviselettel a semmisség megállapítása iránt mégis perelnek, azok kivégzik magukat,

 

  • majd közli azt, hogy mindösszesen két helyes út létezik az adósok számára, melyek közül az egyiket műkedvelő Gulya Tibor dolgozott ki (miként csináljunk a barackmagból atommagot hozzáértéssel)

 

  • majd ezek után, fentieket összegezve közli azt, hogy soha nem kritizálta azokat akik a perlést akarták, és miután ő nem becsmérelt senki, az ő munkáját se minősítsék.

Majd lezárja iratát akként, hogy

Tartsuk tiszteletbe egymás munkáját ahogy azt én eddig is tettem mások munkáját illetôen. Továbbá kérem, hogy a most jelzett tényeket osszák meg másoknak is

Eszemben sincs az, hogy műkedvelő Gulya Tibornak fenti, vagy fentiekhez hasonló színvonalú irományait, azoknak egyetlen mondatát is vizsgáljam.

Ehhez előbb ha lenne szíves Jogtudományi Egyetemen doktori diplomát szerezni, néhány évi ügyvédjelölti gyakorlat után eredményes ügyvédi szakvizsgát tenni, és szerintem nála sem ártana néhány évi ügyvédi gyakorlatra szert tenni. Úgy vagyok ezzel, mint ahogy az a sakkozó, aki már nagymesteri címet szerzett, nem ül le gyerekekkel sakkozni.

Addig pedig bennem felmerül a gyanú, hogy csak nem azért tiltakozik ilyen hevesen műkedvelő Gulya Tibor a peres eljárások ellen, mert törvényszéki, ítélőtáblai, kúriai tárgyalásokra még csak beszagolni sincs joga?

KATTINTS IDE A MÁSODIK RÉSZÉRT (A DOKUMENTUMOK A MÁSODIK RÉSZBEN TALÁLHATÓAK) [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM