Két pert is vesztett egyetlen nap alatt az OTP

Devizahitelesek nyertek pert bankok ellen

Két pert is vesztett egyetlen nap alatt az OTP – értesült a Heti Válasz. A Debreceni Törvényszék szerint tisztességtelen volt a szerződésnek az a pontja, miszerint a bank egyoldalúan módosíthatta a kamatokat. Az egyik ügyfél az emelés után 2,99 helyett 4,15 százalékot fizetett. A másik 4,95 százalékos kamatát 8,1 százalékra emelték.

A bíróság egy 2007-ben és egy 2008-ban kötött devizahitel-szerződésnek azt a pontját érvénytelenítette, amely alapján a bank a kölcsön ügyleti kamatát egyoldalúan megemelte. A 2007-ben megkötött szerződés esetében a kölcsön ügyleti kamata évi 2,99 százalék volt. Az ügyleti kamat az első fokú bíróság szerint jogsértő módon emelkedett 4,15 százalékra. A másik, 2008-ban megkötött szerződés esetében az induló 4,95 százalékos ügyleti kamatot jogsértő módon emelték előbb 7,1 százalékra, majd 8,1 százalékra.

Mindkét ügyfél jelzálog típusú hitel kölcsönszerződéssel rendelkezett, és a pereknek azért lehet kiemelt jelentősége, mert a bankok száz- és ezerszámra kötötték azonos tartalmú szerződéseket, vagyis a hasonló időben hasonló szövegezésű iratokkal rendelkezőknek is lehet keresnivalójuk a bíróságokon – feltéve, hogy a másodfokú bíróság helyben hagyja az ítéletet.

A Debreceni Törvényszék két mai ítéletében is megállapította, hogy a szerződések azon pontja, miszerint „A hiteldíj (kamat és kezelési költség) változó mértékű, melyet a hitelező a kölcsönszerződés fennállása alatt jogosult egyoldalúan megváltoztatni"- érvénytelen. A hiteldíj egyoldalú módosítására vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen, mert sérti az arányosság, az átláthatóság és a szimmetria elvét.

A szerződés szerint a pénzintézet kontroll nélküli bármikor egyoldalúan az ügyfélre terhelheti a többletköltséget. A szerződési feltétel a bíróság álláspontja szerint sérti az átláthatóság elvét, mert az ügyfél a szerződés megkötésekor nem tudhatja előre, hogy a kamatok és költségek milyen mértékben emelkedhetnek a későbbiekben. Emellett a bíróság szerint elvárható lenne, ha a változó körülményekből eredő hátrányok mellett az ügyfelek az előnyökből is részesülnének. Ha tehát javulna a fogyasztói árindex, csökkenne a hiteldíj is. Jelen esetben azonban az érvénytelenített rendelkezés csak jogot biztosít a pénzintézetnek, kötelezettséget nem – állapította meg a bíróság.

Noha a devizahitelesek ünnepelnek, mindez nem jelenti azt, hogy az ügyfelek automatikusan visszakapnák a „túlfizetést". Ha az ítélet jogerőre emelkedik, még akkor is szükség lesz annak „forintosítására", azaz vagy a bankkal történő megegyezésre vagy újabb perre. A mostani döntés csak azt mondta ki, hogy a szerződésnek ez a pontja érvénytelen.

Próbaperek sora

Heti Válasz korábbi számában megírta: lényegében valamennyi, e tárgyban indított per „próbapernek" tekinthető. 2004 és 2008 között ugyanis úgy adósodott el a fél ország, hogy a devizaalapú hiteleknek nem volt konkrét jogi szabályozása, emiatt a bíróságok maguk kénytelenek kialakítani a kereteket. Az ellentmondó ítéletek miatt sokan a Kúriától várják, hogy tegyen rendet a káoszban.


A bankok ugyanis típusszerződésekkel dolgoztak, így egy megnyert jogvita esetén több tízezer olyan ügyfél lehet, akinek ugyanolyan feltételekkel adtak hitelt. Már abban az alapkérdésben is a bíráknak kellene állást foglalniuk, hogy a devizaalapú hitelek mögött (amikor az adós egy svájci frankot sem lát, csak a tartozását tartják frankban nyilván) van-e deviza.

Egy másik vitatott kérdés: jogszerű volt-e az a banki gyakorlat, hogy a hitel folyósításánál és a törlesztőrészletek megállapításánál eltérő devizaárfolyamot alkalmaztak – az egyiknél az eladásit, a másiknál a vételit?

Százmilliárdos következmények

Az adósok zömmel elveszítik a pereket, de a néhány nyertes azonnal reflektorfénybe kerül. S bár a bíróságok egyedi ügyekről döntenek, a szabványszerződések miatt egy kétszázezer forintos tétel megítélése országosan százmilliárdos következményekkel is járhat a bankok számára. Ha a bírák úgy ítélnék meg, hogy egy adóst több millió forint hátrány ért, az összességében a bankrendszer összeomlásához is vezethet.

Az árfolyamrés terén született eddig a legtöbb adósnak kedvező ítélet, de pert itt is veszítettek. Ráadásul az egész jogterület új nálunk, hiszen korábban nem volt jellemző, hogy kölcsönszerződések tömegét támadják meg az adósok. A Kúria tavaly például hónapokig vizsgált olyan alapkérdéseket, hogy a bíróságok kimondhatják-e egyáltalán egy fogyasztói kölcsönszerződés egyoldalú banki módosításának tisztességtelenségét? A válasz igen, így ezen a téren véget érhet az egymásnak ellentmondó ítéletek sora.

A Heti Válasz úgy tudja: jelenleg hat folyamatban lévő deviza- (vagy devizaalapú) per van a Kúria előtt, ezek közül kettő az árfolyamrés problematikájával foglalkozik. S bár egy részkérdésről a Kúria a luxemburgi Európai Bíróság álláspontját kérte, évekig biztosan nem halasztható, hogy döntsenek az ügyekben.

Akárhogy határoz majd a bíróság, egy bizonyos: olyan ítélet nem születhet, melynek az a vége, hogy nem kell visszafizetni a felvett hitelt. Még az adósok számára legkedvezőbb forgatókönyv esetén is jár a bankoknak az eredetileg forintban folyósított összeg legalább 5-9 évi kamattal terhelve. Így borítékolható, hogy az egész ügylet legnagyobb vesztesei azok, akik felfüggesztik törlesztésüket, mert a győztes nem fog ugyan mindent vinni, de a nem fizető végül mindent veszt.

 

Forrás: HetiVálasz

 

 

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM