HOLLÓ A HOLLÓNAK…

HOLLÓ A HOLLÓNAK...

Holló a hollónak nem vájja ki a szemét

[good_old_share]

Napokban közölte a sajtó azt, hogy Mossack Fonseca nevű, panamai székhelyű ügyvédi Iroda elleni hekkertámadás eredményeként nyilvánosságra került hatalmas mennyiségű offshore adatoknál az Orbán, vagy Gyurcsány Kormány tagjainak érintettsége nem merült fel.

Ebből a jámbor olvasó akár arra is gondolhat, hogy az említett magyar kormányok tagjai a tisztességtelennek mondható offshore módszerrel vagyont soha nem szereztek.

Annyival egészíteném ki ezt a gondolatot, hogy a Panamai Mossack Fonseca ügyvédi Iroda adatai szerint igaz ez a megállapítás, de ettől függetlenül az alábbiak szerint volt már az említett kormányokhoz tartozó személyeknek ilyen tisztességtelen – offshore – vagyonszerzési tevékenysége.

Állításom bizonyítására a mellékletben olvasható, a 2010. november 8-i Legfőbb Ügyésznek címzett feljelentésemnek 3. pontjában írtakat idézem az alábbiakban:
3./ Magyaróvári Timföld és Műkorund Zrt, vagy rövidített néven MOTIM ZrtCg. 18-10-001675 cégszámú – cégmásolata szerinti 1/1. sorszám alatti első részvényesnél 1998. július 13-tól 2001. január 31-i hatállyal az alábbi adatok olvashatók:

                            „ALTUS Luxemburg S.A.H.

                            LU- 999 Luxembourg, Boulevard Royal 22. L-2952

                            Kézbesítési megbízott:

                            Gyurcsány Ferenc (an.: Varga Katalin)

                            1025 Budapest Szemlőhegy u. 42.

                            A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 40,57000%”

 

majd az 1/2 sorszám alatti második részvényesnél 2001. január 31-től kezdődő hatállyal mai napig hatályosan a következők:

                            „Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság

                            HU- 1055 Budapest Szalay u. 4.

                            Cégjegyzékszám: 01-10-042082

                            A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 49,66000%”

Jogelődje ennek a cégnek a Magyar Állam tulajdonában volt Mosonmagyaróvári Timföld és Műkorundgyár – Cg. 08-01 000751 cégszámú – 1954. október 1-i tröszti vállalat típus szerint alapítással.

Ez a gyár 1991. június 27-én nevét Magyaróvári Timföld és Műkorund Kft-re – Cg. 08-09-002065 cégszámú – változtatta úgy, hogy ekkor már a cég tulajdonosaként az Állami Vagyonügynökség, HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt, ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Rt, valamint a GPS Vagyonkezelő és Gazdasági Tanácsadó Kft is feltüntetésre került. (Utóbbi „GPS” nevű cégnek székhelye 2002. február 1-től Budapest Szalay u. 4. szám alatt található és Gyurcsány Ferenc korábban ennek a cégnek cégjegyzésre jogosultja, valamint tulajdonosa is volt.)

Utóbbi MOTIM Kft. cég neve változott át tehát később MOTIM Zrt-re úgy, hogy ekkor már csak a fenti luxemburgi cég lett részvényesként előbb feltüntetve, majd jelenleg is hatályosan a Gyurcsány Ferenc kizárólagos tulajdonában álló Altus Zrt.
Fenti adatok alapján, valamint az alábbiak szerint alapos a gyanúm arra, hogy a MOTIM Zrt. részvényeinek 1998. július 13-i vásárlása egy tényleges tevékenységet soha ki nem fejtő feltehetőleg  postafiók cég által történt okirat szerint, mely okiratba foglalt ügylet vagy mindkét fél által színlelt volt, vagy csak a vevő megtévesztő magatartása miatt volt  joghatás kiváltására alkalmatlan.

Felhasználom érvelésemhez az egy hónappal ezelőtt bekövetkezett vörös iszap katasztrófa után közreadott tényeket.

Többek között azt, hogy a MAL Zrt. részvényeihez Tolnay Lajos előadása szerint csak azt követően jutottak Tolnay Lajos és társai részvénytulajdonosok, hogy Gyurcsány Ferenc a kedvezőbb MOTIM részvényeket megszerezte.

Az is köztudott, hogy a MAL Zrt. részvényeinek vásárlása 10 millió forintba került, és az is, hogy Tolnai Lajos 2010. évben 22 milliárd forint vagyonnal, illetve a MAL Zrt-ben 40 százalék részvénnyel rendelkezik.

A MAL Zrt. ügyvédjétől – Dr. Ruttner György ügyvédtől – immár azt is tudjuk, hogy a MAL Zrt. részvényesei vagyonának döntő része a MAL Zrt eszközállományában lelhető fel, mely közlésből így alappal következtethetünk arra, hogy Tolnai Lajosnak 22 milliárd forint vagyonából legalább 16 milliárd forint érték a 40 %-nyi MAL részvénnyel testesítve a MAL Zrt eszközállományában lelhető fel.

Ezekből az adatokból következik az, hogy a MAL Zrt-nek 3 milliárd forint jegyzett tőkéjének több mint tízszeresét éri a cég tényleges vagyona, fenti adatok alapján ez 40 milliárd forintra tehető.

Gyurcsány Ferencre, illetve a MOTIM Zrt-re visszatérve így abból indulok ki, hogy az első, az 1998. évben szerzett  40,57000%-nyi részvényekért a luxemburgi postafiók cég – szerintem ténylegesen Gyurcsány Ferenc – 10 millió forintot el nem érő ellenértékét fizetett úgy, hogy közben ezzel a részvényszerzéssel több mint 16 milliárd forinthoz jutott. Okirat szerint egy ügylettel így több mint 1600-szoros haszonra tett szert.

Határozott véleményem az, hogy 1998. június 13-án, az akkori kormányváltás után Gyurcsány Ferenc feltehetőleg jogászai tanácsára a haszon nagyságára tekintettel ezt a részvényvásárlást már saját, vagy saját cége nevében egyszerűen nem merte megtenni. Ugyanis valós az az indokolt vélemény, aminek két nappal ezelőtt Dr. Zlinszky János jogászprofesszor az MTV műsorában adott hangot.

Nevezetesen az, mellyel kapcsolatosan  dr. Zlinszky János kifejtette, hogy a 100 millió forint összegű végkielégítéseket adóztatni nem lehet azért, mert a hatályos Alkotmány rendelkezései szerint ez nem tekinthető jövedelemnek. Így  98 %-os jövedelemadó sem vethető ki rá. Ugyanúgy, mint ahogy a zsebtolvaj jövedelmét sem lehet adóztatni – mondta a professzor úr, majd úgy folytatta, hogy állami vagyonelvonás esetén az ilyen szerzéseket egyszerűen el kell venni azoktól, akikhez ez jutott. Nem 98 %-os mértékben, hanem 100 % mértékben.

Aktualizálva ezt a gondolatmenetet a MOTIM részvények vásárlására, előttem nem kétségesen az addig állami tulajdonban lévő MOTIM Rt. részvényeinek 1998. június 13-án történt eladásakor az elidegenítésben részt vevők ugyanerre a meggyőződésre jutottak.

Belátták, be kell látniuk azt, hogy a 10 millió forint, vagy ehhez közeli összegű vételár nem tekinthető az ezért megszerezhető 16 milliárd forint vagyoni értékhez képest ellenszolgáltatásnak, és ezáltal a polgári jog alkotmányos alapelvének – „a szerződéssel kikötött szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár” –  megsértésével csak alkotmánysértően szerezhető meg ilyen összegű pénzen a részvénycsomag.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Ezért került sor véleményem szerint bizonyítottan előbb a tényleges tevékenységet soha nem gyakorló ALTUS Luxemburg S.A.H nevű postafiók céghez a részvénycsomag, majd miután kettő és fél éven át észlelték azt, hogy a Magyar Állam egyetlen tisztségviselője sem tesz semmit a részvénycsomagnak állam javára történő visszaszerzése érdekében, úgy döntöttek, hogy nincs értelme tovább egy fiktív cég nevén hagyni a sok milliárd forint vagyoni értéket megtestesítő részvényt.

A többi pedig már kézügyesség volt. Ugyanis az iratom korábbi részében már említett, dr. Apró Piroska felügyeleti tag által is felügyelt Szalay u. 4. szám alatti székhelyű Aldo Kft Cg. 01-09-061398 cégszámú cégmásolata 1/32. számú bejegyzése szerint 2001. január 31-én üzletrészt adtak az ALTUS Luxemburg S.A.H cégnek, illetve ezzel egyidejűleg, ugyancsak 2001. január 31-én  a MOTIM Zrt. cégmásolata szerint az ALTUS Luxemburg S.A.H. nevű cég a MOTIM Rt. részvényeket teljes egészében átadta a Gyurcsány Ferenc tulajdonában is volt ALTUS Zrt-nek. Úgy mintha a részvénycsomag és az említett üzletrész azonos értéken elcserélésre került volna.

Majd néhány év múlva pedig az ALDO Kft beolvadt az akkor már kizárólagosan Gyurcsány Ferenc tulajdonában lévő ALTUS Zrt-be anélkül, hogy a papíron így vezetett ALTUS Luxemburg S.A.H részvények sorsát ezt követően bárhol is követni lehetne.

Eltűntek, mint a kámfor. Minden bizonnyal az addig is csak papíron létező luxemburgi céggel együtt.” Az idézetben látható, MOTIM-ra vonatkozó
„1998. július 13-tól 2001. január 31-i hatállyal:

                            „ALTUS Luxemburg S.A.H.

                            LU- 999 Luxembourg, Boulevard Royal 22. L-2952

                            Kézbesítési megbízott:

                            Gyurcsány Ferenc (an.: Varga Katalin)

                            1025 Budapest Szemlőhegy u. 42.

                            A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 40,57000%”

adatok alapján állítom tehát azt, hogy az Orbán, vagy Gyurcsány kormánytagok esetében is előfordultak tisztességtelen – offshore – vagyonszerzések. Írásom szerint akár 16 milliárd forint hasznot elérve.

Azt pedig, hogy az ilyen szerzések milyen mértékben fordultak elő – nem tudom. De abból a tényből, hogy az Orbán kormány tagjai illetve hozzájuk közel állók most is hallgatnak a fenti, Gyurcsány féle, általuk is jól tudott vagyonszerzésről, feltételezem azt, hogy mindkét kormánynál számos esetben előfordult ilyen.

Csakhogy holló a hollónak nem vájhatja ki a szemét, mert előbb vagy utóbb mindkét holló szem nélkül marad.

Siófokon 2016. május 10. napján.  Léhmann György

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM