FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 3. RÉSZ

FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 3. RÉSZ.

FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 3. RÉSZ

[cn-social-icon]

Mellékletben olvasható az a civilek által Varga Mihály miniszternek megfogalmazott levél, melyet az alábbiak küldtek meg:

„ III. kerületi lakos, banki károsult Kerékgyártó Katalin Hitelesmagyarok Fóruma Egyesület Radikális Bankellenes Csoport Dr. Hosszú Istvánné Kerékgyártó László Otthonvédelmi Tanács Hiteles Mozgalom Wáczek Frigyes Szabó József Hajdúk Hon – és Otthonvédők Jogállamért Egyesület Stefánné Tóth Judit Balog István Devizahitelesek Mentőöve Devizahiteles Karta Zomborszky-Fehér Zsolt Polgár Zoltán Kispest Győz Kőbányai Élő Közösség Nándor József Pálosi Atilla Deviza Alapú Csalás Áldozatai Menyhért Péter”

loading...

Korrekt, tisztességes levél, engem emlékeztet Tiborc panaszára a Bánk bánból.

Mindössze annyit jegyzek meg, hogy Varga Mihály nem Bánk bán, és Bánk bán sem arról volt nevezetes a műben, hogy a Tiborcokon segített volna.

De akkor is helyesen teszik a civilek azt, hogy tudatni akarják a hatalommal azt, hogy mekkora baj van az országban.

Jól tudjuk azt, hogy Varga Mihály és tsai a levél tartalmát lerázzák magukról, mint kutya a vizet, de egyszer leszármazóiktól talán meg lehet kérdezni majd ezt a levelet felmutatva, hogy tudtad-e azt, hogy apád akkor, amikor hatalmon volt, ilyen ember volt.

Ha már nincs hazánkban erre alkalmas ügyészség, legalább a gyermekük és a Jóisten előtt feleljenek egyszer.

loading...

És másfajta levél is eljutott hozzám néhány nappal ezelőtt. Az alábbi:Wica Ejva megosztotta Dr. Varga-Damm Andrea bejegyzését a csoporttal: Deviza Károsultak Kártérítése.

Mára már teljesen egyértelművé vált, hogy Wellmann György a Kúria Polgári kollégiumának elnöke a bankok megvett embere. Magához vette az összes devizás ügyet és tökéletes szakmaiatlanságtól sem riad vissza, hogy emberek sorsát a bank-tank alá tiporja. Ő is felkerül a TÁRSADALMI FELELŐSÖK lisátjára.
Olvassátok el Dr. Damm Andrea beszámolóját, de ne bosszankodjatok, mert ez itt nem a vég. A helyzetfelmérés abban segít, hogy stratégiai terünkből melyik úton haladjunk tovább. Ezt az utat is végig kell járni, de már azon is túl kell látni. 
1. Végig kell járni, hogy az EU elé mehess.
2. Büntető jogi útra is rá kell lépni. Büntetőügy még nem jutott el a Kúriáig és ha majd eljut, akkor ott nem Wellmann György fog elnökölni. És még ezen túl is van továbblépési lehetőség.
A kitartók és rendíthetetlenek győzni fognak. Csak aki feladja, az veszít.

Dr. Varga-Damm Andrea

Ügyfelemnek pere, aki saját maga egyedül csinálta végig az első fokú eljárást. Miután Zajácz László biró elutasitotta keresetét, meg kellett fellebbeznie a Fővárosi Törvényszékre az első fokú itéletet. Minthogy kötelező a jogi képviselet a másodfokú eljárásban, segitettem neki, hogy eredményes legyen. Megnyerte másodfokon az ügyet, az árfolyamrés költségek között való feltüntetésének hiánya miatt megsemmisitették a szerződését. 
Természetesen a Summit felülvizsgálati eljárást inditott arra hivatkozva, hogy nem várta be a másodfokú biróság a 2/2014. PJE határozatot. Kollár Márta tanácsához volt kitűzve tegnapra az ügy, s amint belépünk a tárgyalóterembe, Wellmann György ült az elnöki székben. Miután ő az, aki mindent elkövetett ahhoz a birósági szervezetben, hogy a teljes mértékben semmis szerződések megmaradjanak, sarkából forditsák ki az érvénytelenség jogintézményét, nem volt kétséges számomra, hogy mi lesz az ügy kimenetele. 
Be kell látni, hogy a jogszabályok tartalma mára semmit nem ér, teljesen mindegy, hogy egy szabály milyen kötelezettségeket tartalmaz, ha valaki elegendő gazdasági, politikai lobby erővel bir, érdekében bármilyen jogszabályt átértelmeznek. 
Olyan indoklást hallottam tegnap – szerencsére a sajtó is rögzitette -, amelyhez nem kell elvégezni a jogi egyetemet. Teljesen felesleges olyan sok időt tanulmányokkal eltölteni, az ösztönök elegendőek olyan jogi indokláshoz, amit végig kellett hallgatnom. Ha ezt egy egyetemi vizsga valamelyikén adta volna elő a vizsgázó, azzal utasitották volna el a vizsgáztatók, hogy nem bocsátható a pályára, mert képtelen volt magáévá tenni azokat az alapvető jogelveket, amelyek nélkül nem lehet ezt a pályát gyakorolni. 
Azt hinnénk, hogy a Kúrián ülnek azok a birák, akik a legmagasabb szintű tudással, a társadalom iránti elkötelezettséggel, a legerősebb lelkiismerettel végzik munkájukat és felismerik azokat a társadalmat veszélyeztető folyamatokat, amelyeket az elébük kerülő ügyek útján meg kell állitaniuk. Ez igy volt pár évvel ezelőttig. Mára ezt már csak egy-két biró képviseli. 
Nagyon sajnálom azokat a kiváló birákat – számuk rohamosan csökken -, akiknek itéleteit ilyen szemléletű emberek birálhatják felül.

Megdöbbentő és látszólag értelmetlen levelet írt fentiek szerint Dr. Damm Andrea.

Mindenesetre elérte azt, hogy néhány óra elteltével irata tartalmát elfogadva indokolatlan dühöt és gyűlöletet váltott ki olyan civil emberekből, akik elhiszik neki azt, ami mond.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

A dühös társa levelével kapcsolatosan

 • megjegyzem azt, hogy Wellmann György Kúriai Polgári Kollégiumvezetőjével én még egyetlen devizás ügyemben sem találkoztam a Kúrián annak ellenére, hogy ilyen ügyekben gyakran járok a Kúrián,
 • megvett-megvásárolt szavakkal óvatosabban bánnék a Kúria tisztségviselőjével, vagy bármelyik bíróval kapcsolatosan,
 • sem dühös társa, sem Dr. Damm Andrea nem alkalmas arra, hogy a bírók szakmaiságáról tényeket közöljön,
 •  dühös társ által említett EU-hoz menni nem lehet, csak valamelyik intézményéhez,
 • büntető jogi utat emlegetni még akkor is haszontalan, ha igaza lenne Dr. Damm Andreának,
 •  olyanokat közölni pedig, hogy ki fog elnökölni büntető ügyben a Kúrián, a dühös társ részéről megmosolyogtató.

Ami pedig Dr. Damm Andreának dühöt kiváltó levelét illeti, ebből az alábbiak állapíthatók meg:

 • minthogy kötelező a jogi képviselet a másodfokú eljárásban” közlés a Törvényszék előtt téves, hiszen csak elsőfokú eljárásban kötelező itt a jogi képviselet,
 • a levélben írt perről annyit tudhatunk meg, hogy egy elsőfokon elvesztett, árfolyamrés költségként való feltüntetésének hiánya okából érvényteleníteni kért pert másodfokon – Törvényszéken – Dr. Damm Andrea által segített ügyfél megnyert.

Azt nem lehet tudni, hogy a másodfokú ítélet idején tudta a bíróság a Kúriának hasonló ténybeli és jogi alapon indult perben hozott alábbi ítéletét:

jogerős közbenső ítélet ellen az alperesek részéről előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán – nyilvános tárgyaláson – meghozta a következő

k ö z b e n s ő   í t é l e t e t: A Kúria a jogerős közbenső ítéletet azzal tartja fenn hatályában, hogy a felek között 2006. november 14-én létrejött kölcsönszerződést érvényessé nyilvánítja akként, hogy a szerződés részét képező devizavételi és –eladási árfolyam közötti eltérés, mint költség 1% (deviza-középárfolyamtól +/-0,5%).

Azt sem lehet tudni, hogy a Wellmann féle tárgyalás időpontjában tudtak-e a felek a hasonló jogi és ténybeli alapon indult per folytán Európai Bíróság folyamatban volt eljárásban hozott alábbi szakértői és ítélet rendelkezésekről:

“Noha a 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján a nemzeti bíróság nem orvosolhatja az alkalmazott szerződési feltétel tisztességtelen jellegének érvénytelenségét a fogyasztó javára, semmi nem zárja ki azt, hogy a nemzeti bíróság a nemzeti jog olyan diszpozitív rendelkezését alkalmazza, amellyel helyettesítheti az érvénytelen szerződési feltételt, amennyiben a nemzeti jog szabályai alapján a szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyásával jogilag továbbra is fennmaradhat.

A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben, amelyben a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyása esetén nem teljesíthető, e rendelkezéssel nem ellentétes a nemzeti jog azon szabálya, amely lehetővé teszi a nemzeti bíróság számára a tisztességtelen feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítése révén az e feltétel érvénytelenségének orvoslását.”

Amennyiben Dr. Damm Andrea alaposan és lelkiismeretesen felkészült a Kúriai tárgyalásra, akkor a most idézett Kúriai és Európai Bíróság ítéletekről tudott. Ezért tudott arról is, hogy az Európai Bíróság, a fogyasztóvédelem európai szabályozása a fogyasztók érdekében arra törekszik, hogy ha egy mód van rá, egyetlen fogyasztói szerződésről se állapítsák meg azt, hogy érvénytelen.

Mindennek ismeretében Dr. Damm Andrea ismertetéséből kiderül az, hogy Dr. Wellmann György Kúriai Polgári Kollégiumi Vezető az érvénytelenség megállapítására irányuló kereseti kérelmet elutasította, azaz a korábbi kúriai és Európai döntésnek megfelelő ítéletet hírdette ki.

Ismétlem mindezeket a tényeket Dr. Damm Andrea ügyvéd jól tudta, és mindezek ismeretében a Wellmann féle ítélet miatt a következő megállapításokat teszi:

 • Miután ő az, aki mindent elkövetett ahhoz a birósági szervezetben, hogy a teljes mértékben semmis szerződések megmaradjanak, sarkából forditsák ki az érvénytelenség jogintézményét, nem volt kétséges számomra, hogy mi lesz az ügy kimenetele.
 • Be kell látni, hogy a jogszabályok tartalma mára semmit nem ér, teljesen mindegy, hogy egy szabály milyen kötelezettségeket tartalmaz, ha valaki elegendő gazdasági, politikai lobby erővel bir, érdekében bármilyen jogszabályt átértelmeznek.
 •  Olyan indoklást hallottam tegnap – szerencsére a sajtó is rögzitette -, amelyhez nem kell elvégezni a jogi egyetemet. Teljesen felesleges olyan sok időt tanulmányokkal eltölteni, az ösztönök elegendőek olyan jogi indokláshoz, amit végig kellett hallgatnom.
 • Ha ezt egy egyetemi vizsga valamelyikén adta volna elő a vizsgázó, azzal utasitották volna el a vizsgáztatók, hogy nem bocsátható a pályára, mert képtelen volt magáévá tenni azokat az alapvető jogelveket, amelyek nélkül nem lehet ezt a pályát gyakorolni.
 •  Azt hinnénk, hogy a Kúrián ülnek azok a birák, akik a legmagasabb szintű tudással, a társadalom iránti elkötelezettséggel, a legerősebb lelkiismerettel végzik munkájukat és felismerik azokat a társadalmat veszélyeztető folyamatokat, amelyeket az elébük kerülő ügyek útján meg kell állitaniuk.
Fentiekből megállapítható az, hogy nemcsak Wellmann György, hanem az Európai fogyasztóvédelmi szabályokat követő minden nemzeti bíró elkövet az adósok érdekében mindent, hogy elkerülje az érvénytelenség megállapítását.

Ebből pedig Dr. Damm Andrea ügyvédnek arra következtetésre jutni, hogy a jogszabályok tartalmának soha nincs semmi értelme, illetve jövőben fölösleges jogi egyetemet végezni azért, mert Wellmann bíró az Európai Bíróság ítéletének megfelelő ítéletet hozott, vagy egyetemi vizsgán ilyen ítéletet vizsgatételnek feltételezve Dr. Wellmann György bírót eltanácsolták volna a pályáról, szokatlan ügyvédi álláspont.

A kérdés nálam akként merül fel, hogy jobb tudomása ellenére, a képzett Dr. Damm Andrea ügyvéd miért uszította minden indok nélkül az adósokat.

A kérdésre válaszolva rá kell jöjjek arra, hogy a 2014. július 4-i országgyűlési szavazás és Dr. Damm Andreának minden alapot nélkülöző uszító levele között szoros összefüggés lehet.

Hiszen július 4-én az Országgyülés minden parlamenti pártjának minden jelenlévő képviselője megszavazta azt a XXXVIII. törvényt, amiről jól tudták azt, hogy a magyar adósok százezreit kergetik a teljes nyomorba, nincstelenségbe. A kérdés az, hogy miért?

Erre a válasz csak az lehet, hogy olyan mértékű hatalmat képviselnek a bankok, hogy egyetlen magyar párt sem kerülhet a parlamentbe az esetben, amennyiben őket a bankok nem támogatják. Bármikor bármilyen pártot képest a bankvilág Magyarországon a parlamentbe vinni, és onnan kiejteni.

A pártok ezt jól tudják szerintem és a feladatuk ezért adva van. Úgy kell a választók előtt eljátszaniuk a hattyú halálát, mintha az őket formálisan megválasztó magyar nép sorsa őket érdekelné, de közben a valóságban valamennyien a magyar nép ellenségeit – a bankokat – szolgálják.

Egytől-egyig mind.

Szerintem egy ilyen pártérdeknek tett eleget fenti levelével Dr. Damm Andrea.

És ugyanilyen pártérdeket kiszolgálónak gondolom a legutóbbi írásomban említett, Hungária Televízióban  gyakran szereplő Dr. Polgár Zoltán ügyvédet is.

Mostantól igyekezzenek elfelejteni az év hátralévő napjaiban gondjaikat. Én is inkább arra gondolok, hogy legkisebb unokám a fóti óvodában az óvónő tájékoztatása szerint egy az egyben rám hasonlít.

Reszkessetek bankok!

Kívánok minden kedves honfitársamnak nagyon boldog Ünnepeket és természetesen Boldog Új Évet.

Mivel ilyenkor szoktam meghallgatni Liszt VI. Magyar Rapszódiáját, és ebből is elsősorban a 2,10 -5 percig tartó részt, javaslom hallgassák meg. Hátha ugyanúgy érzünk.

https://www.youtube.com/watch?v=3L0Rncqx1yQ

Siófokon 2015. december 14. napján  Léhmann György

>>> ELSŐ RÉSZ    >>> MÁSODIK RÉSZ  [cn-social-icon]

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
IGAZ LEHET? BANKOK: A TÖRVÉNYEKET MI ALAKÍTJUK.
IGAZ LEHET? BANKOK: A TÖRVÉNYEKET MI ALAKÍTJUK

IGAZ LEHET? BANKOK: A TÖRVÉNYEKET MI ALAKÍTJUK [cn-social-icon] Az alábbi videóhoz nem tudunk mit hozzáfűzni. Póka Laci fogalmazása világos és...

FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 2. RÉSZ.
FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 2. RÉSZ

FORINTOSÍTÁS - CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 2. RÉSZ tájékoztatásának megfelelően a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésemnél irányadó forint/deviza árfolyamváltozás...

Close