FIZETÉSKÉPTELENSÉG – A SZERZŐDÉS MEGSZŰNIK? – OSZD MEG!

FIZETÉSKÉPTELENSÉG – A SZERZŐDÉS MEGSZŰNIK - OSZD MEG!

FIZETÉSKÉPTELENSÉG – A SZERZŐDÉS MEGSZŰNIK – OSZD MEG!

Már több alkalommal foglalkoztunk olyan – a hitelfelvevő fél számára fel nem róható, előre nem tervezhető, illetve rajta kívülálló okokból bekövetkező körülményekkel, amikor a szerződés az eredeti feltételek szerint a hitelfelvevő számára teljesíthetetlenné válik.

[good_old_share]


loading...

Érdekes, hogy az ügyvédek, jogászok nem nagyon „kapargatják” ezt a témát, pedig a magyar bírói gyakorlat elismeri a jogi, fizikai, érdekbeli és a gazdasági lehetetlenülést. (Vis maior)
Igaz, a „devizahitelek” esetében az előzményekről sem szabad megfeledkezni!  (A honlapon ezzel kapcsolatban rengeteg anyag áll a rendelkezésre). Az alább felsorolt tények ismeretében úgy tűnik, hogy az illetékes pénzügyi szakemberek, és a politikusok is előre látták a napjainkra már bekövetkezett „devizahiteles” katasztrófát. Látniuk kellett, de nem tájékoztatták arról a hitelfelvevőket, hogy –

  •  Nem tájékoztatták arról, hogy 2004. júliusában Dr. Jean-Pierre Roth a Svájci Jegybank Elnöke a közelgő veszéllyel kapcsolatban figyelmeztető levelet küldött Dr. Járai Zsigmond MNB Elnöknek.
  • nem tájékoztatták arról, hogy 2004 októberében a Budapesti Értéktőzsde üzletpolitikai igazgatója Dr. Végh Richárd egy tanulmányában feketén-fehéren leírta, hogy 2012 decemberében 256.10 HUF lesz egy CHF.
  • Nem tájékoztatták arról sem, hogy 2005-ben az IMF szintén figyelmeztető levelet küldött Dr. Veres János pénzügyminiszternek!Sőt! A Bankszövetség mindezek tudatában kiadott egy tanulmányt 2006 januárjában, hogy nem kell félni a deviza alapú hitelektől, a magyar gazdaság robog, és nem kell tartani nagymértékű árfolyamkockázattól. (FÉLRETÁJÉKOZTATÁS, TÉVEDÉSBE EJTÉS)

loading...

Ami külön érdekes: napjainkra elmondható, hogy akadnak olyan szakértők, – akik bár korábban szintén hivatkoztak a fenti tényekre, -mára már inkább szívesebben elfelejtenék azokat. Kérdés: minek köszönhetjük ezt a pálfordulást?

Tehát látniuk kellett az illetékes pénzügyi szakembereknek, és a politikusoknak is a napjainkra már bekövetkezett „devizahiteles” katasztrófát. És állítjuk, hogy a „hitelt” felvevők azok, akik a legkevésbé tehetnek a kialakult katasztrófáról.

A katasztrófáról, amely miatt rengeteg család ment tönkre, öngyilkosságok és kilakoltatások sorozata következett be, rengetegen vállaltak azért külföldön munkát, hogy a jogtalan „tartozásokat” az itthon maradottak tovább fizethessék. Ez a politikusok és a bankárok közös bűne, amely már büntetőjogi kategória. Az pedig, hogy a jogtalan tartozásokat „forintosítják”, – újabb banki szerződésbe kényszerítik a bankok által már egyszer amúgy is csúnyán átvert adósokat, az pedig ezek után már kimeríti a nemzetárulás fogalmát.

Mi viszont térjünk vissza az eredeti témára, a Vis maiorra.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Ezzel kapcsolatban vitaindítóként idézzük egy Facebookos hozzászólást Teo Fisertől:
„ Nem tudom ki nézte az ECHO TV BÍRÓSÁGI TÖRTÉNETEK ADÁSÁT. A MŰSORBAN CZIRMES GYÖRGY ÜGYVÉD EGYÉRTELMŰEN AZ ALÁBBI BANKI BEJELENTÉSRE BIZTATOTT!

Ezt én már egy hete feltettem. Semmi vesztenivaló nincs benne, vagy válaszol a bank, vagy nem , de egy aduásszal több lesz az elszámolásnál az adósnál!

Autóhitelesek, devizás személyi kölcsön hitelesek!  A napokban bekövetkezett CHF árfolyamgát mizéria miért is ne lehetne egy

VIS MAJOR ??

AMELY ALAPJÁN AZ ILYEN HITELEK TÖRLESZTÉSE, VISSZAFIZETÉSE ELLEHETETLENÜLT !!!

A Ptk. 312. paragrafusának 1. bekezdésére hivatkozó anyag szerint Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

Abban az esetben, ha eredetileg nem volt lehetetlen a szolgáltatás teljesítése, csak utólag vált azzá, a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

loading…


A teljesítés több okból válhat lehetetlenné – írja Egyed István -, pl. fizikai, jogi, vagy éppen gazdasági okból. A szerződés megkötését követően beálló változás miatt a szolgáltatást csak előre nem látott nehézségek, vagy aránytalan áldozat árán lehetne teljesíteni, és mivel ez nem várható el a kötelezettől, bekövetkezik a lehetetlenülés.

Ha a teljesítés olyan okból hiúsult meg, amelyet egyik szerződő fél sem látott előre, azaz egyik fél sem felelős érte, a felek között a szerződés megszűnik, és a szerződésben foglaltak teljesítését a jogosult nem követelheti többé.(VIS MAJOR !)

Ha elfogadjuk, hogy a pénzintézetek sem látták előre azon gazdasági folyamatokat, amelyek miatt a hitelesek fizetésképtelenné váltak, akkor ez még egy indok arra, hogy ne követeljék vissza az általuk adott hitelt. Ne követeljék vissza olyan mértékben és olyan devizaárfolyam mellett, amely a kötelezett részéről teljesíthetetlen.

loading…


JAVASLATOM TEHÁT, HOGY MINDEN AUTÓ, SZEMÉLYI DEVIZÁS KÖLCSÖNT FELVETT ADÓS JELENTSE BE A BANKJÁNAK, HOGY A SVÁJCI JEGYBANK A CHF ÁRFOLYAMGÁTJÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉT – VIS MAJORNAK -ELLEHETETLENÜLTNEK TEKINTI, IGY A TOVÁBBI TÖRLESZTÉST MEGTAGADJA.

Ptk. 312.§ (3) bekezdését is lehet alkalmazni. Ez kimondja, hogy ha a jogosult hibájából következik be az ellehetetlenülés, akkor a kötelezett szabadul a kötelezettsége alól és kérheti kárának a megtérítését.

A FENTI RENDELETRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL KÉRNI KELL A KORREKT ELSZÁMOLÁST . Áldással TEO.

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
CZIRMES GYÖRGY "ÖRÖMHÍR" - OSZD MEG!
CZIRMES GYÖRGY “ÖRÖMHÍR” – OSZD MEG!

CZIRMES GYÖRGY "ÖRÖMHÍR" - OSZD MEG! [cn-social-icon] Czirmes György "Örömhír" a forintosításról Alább közzétesszük Czirmes György Facebook bejegyzését, illetve a...

FORDUL A KOCKA - AZ AUTÓHITELESEK VISSZAVÁGHATNAK A BANKOKNAK!
FORDUL A KOCKA – AZ AUTÓHITELESEK VISSZAVÁGHATNAK A BANKOKNAK

FORDUL A KOCKA - AZ AUTÓHITELESEK VISSZAVÁGHATNAK A BANKOKNAK Az autóhitelek esetében volt kockázatfeltáró nyilatkozat? Szerintünk sokan tudják a választ....

Close