FIGYELEM! EZEK A PÉNZINTÉZETEK NEM KÖTHETTEK VOLNA SZERZŐDÉST!

FIGYELEM! EZEK A PÉNZINTÉZETEK NEM KÖTHETTEK VOLNA SZERZŐDÉST!

FIGYELEM! EZEK A PÉNZINTÉZETEK NEM KÖTHETTEK VOLNA SZERZŐDÉST!

[good_old_share]


FIGYELEM! EGY LÉNYEGES KÉRDÉS AZ OLDAL ALJÁN!

 

Péter Papp: A Fióktelepek nem köthettek szerződést a saját nevükben – és talán még mindig nem…
(Szerk: Papp Péter)

loading...
A Fióktelepek a korábban hatályos Magyar jogszabályok – és a MÉG MINDIG hatályos EU irányelvek alapján – nem voltak (esetleg még ma sem) jogi személyek, így jogképességgel nem rendelkeztek, emiatt jogaik és kötelezettségeik nem lehettek.

Ebből következik, hogy (kölcsön)szerződésnek alanya nem lehetett, így az általa aláírt szerződésnek tűnő tárgyak “Létre Nem Jött” (LNJ) kategóriába tartoznak. Mindenképpen megjegyzendő, hogy a fióktelep saját magát NEM képviselheti, nem lehet szerződés alanya, s peres fél sem lehet, DE az alapító külföldi vállalkozást képviselheti!!!

(Ha a fióktelep nem jogképes, nem csak kölcsönszerződést, de semmiféle szerződést nem köthetett, azaz az engedményezési szerződések, egyéb porfólióvásárlást is érdemes szemügyre venni, mint például ELLA-AXA átmenet, Citi Bank cégtörténet… Vajon miért is szabadultak meg a lakossági potfóliójuktól?…)

MNB levele a fióktelepekről: (A FOTÓ UTÁN A CIKK FOLYTATÓDIK!)Jogi hivatkozások:
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 
Itt az Ftv. a 2012.október 28-i módosítás előtt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30771.223452
2. § b) fióktelep: a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek;
"24. § (3) A valamely EGT-államban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelep az alapítója nevében, képviseletében jár el, továbbá a 10. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell rá alkalmazni."

loading...

Az Ftv. a 2012.október 28-i módosítás után: KATTINTS.
3. § (1a) A fióktelep jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket vállalhat, így különösen vagyont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Kúria véleménye:
1/2012 PJE: “Nem rendelkezik perbeli jogképességgel a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről szóló 1997. évi CXXXII. tv. (Ftv.) szerinti, EGT-államban székhellyel rendelkező pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepe. “  KATTINTS

Majd az 1/2014 PJE “hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is hatályon kívül helyezi, illetve meghaladottnak tekinti … 1/2012. sz. PJE határozatokat;”  KATTINTS

 

"6. Összegzés
Azok a szabályok, amelyekből a bírói gyakorlat a fióktelep jogképességét levezette, a pénzügyi fióktelep esetén nem léteznek. Álláspontunk szerint ezért a pénzügyi fióktelep nem rendelkezik jogképességgel: (a) nem létezik olyan jogszabály, amely a pénzügyi fióktelep jogképességét kimondaná; (b) az Ftv. 24. §-a a pénzügyi fióktelep jogállását a fióktelepre vonatkozó általános szabályoktól eltérően határozza meg, e szerint a pénzügyi fióktelep a külföldi vállalkozás törvényes képviselője; és (c) a fióktelep jogképességének alapjául szolgáló gazdasági önállóság pénzügyi fióktelep esetén hiányzik. Találó a Fővárosi Ítélőtábla azon megfogalmazása, amely szerint a pénzügyi fióktelep nem más, mint a külföldi vállalkozás üzleti tevékenységének helyszíne.
Szükséges lenne, hogy az Ftv. egyébként is időszerű felülvizsgálata során a jogalkotó kifejezetten rendelkezzen a fióktelep és a pénzügyi fióktelep jogképességéről."

A fenti jogi levezetés alapján nyert perek:

loading…


http://hitelsikerek.hu/banco-primus-nem-jogkepes/
http://hitelsikerek.hu/mar-csak-szamolni-kell/

Fióktelepi axióma, mely alapján az EU-ban a fióktelep nem jogképes
(Kérném a nálam sokkal járatosabb jogtudósokat, hogy ezt ellenőrizzék.)
2007/64/EK IRÁNYELV
(2007. november 13.)  KATTINTS

„fióktelep”: a főirodától eltérő üzletviteli hely, amely valamely pénzforgalmi intézmény <<önálló jogi személyiség nélküli része,>> és amely az adott pénzforgalmi intézményi tevékenység szerves részét képező valamennyi műveletet vagy a műveletek egy részét közvetlenül végzi; egy másik tagállamban főirodával rendelkező pénzforgalmi intézmény által egyazon tagállamban létesített összes üzletviteli hely egy fióktelepnek minősül;

2015/2366 IRÁNYELV
(2015. november 25.)  KATTINTS

„fióktelep”: a központi ügyintézés helyétől eltérő üzletviteli hely, amely valamely pénzforgalmi intézmény <<önálló jogi személyiség nélküli része>>, és amely az adott pénzforgalmi intézményi tevékenység szerves részét képező valamennyi műveletet vagy a műveletek egy részét közvetlenül végzi; egy másik tagállamban központi ügyintézési hellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény által egyazon tagállamban létesített üzletviteli helyek összessége;

Hogyha jól értem, akkor a fiókintézetek továbbra sem jogi személyek… – ezáltal továbbra sem jogképes, s továbbra sem lehet szerződés alanya… (AXA-OTP, Citi-Erste adásvétel lehet, érvénytelen…)

loading…


Uniós jog elsőbbsége:
A Lisszaboni szerződéshez kapcsolódó kormányközi konferencia záró dokumentumának mellékletét képező 17. számú Nyilatkozat szerint a tagállamok elfogadták az uniós jog elsőbbségét.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Az uniós jog primátusát erősítette meg a Curia „Costa contra E.N.E.L.” hozott ítélete, amely kimondta, hogy az uniós jog elsőbbségét úgy kell érteni, hogy a nemzeti joghoz képest valamennyi kötelező erejű uniós jogi aktus elsőbbséget élvez, függetlenül attól, hogy elsődleges jogból, vagy a másodlagos jogból származik-e.

A nemzeti jog irányelvvel összhangban álló értelmezésének kötelezettségét a Bíróság többször is kimondta: a 14/83. „von Colson-ügy” (német) és C-106/98. számú ügyekben.

Az irányelvvel ellentétes nemzeti jogszabály figyelmen kívül hagyásának kötelezettségét fogalmazta meg a Bíróság a C-441/93. és a C-194/94. számú ügyekben.

A fentiírás nem jogi tanácsadás, csak figyelem felkeltésre szolgál.
A kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa el a kapcsolódó jogszabályokat, vagy kérdezze meg jogászát vagy parlamenti képviselőjét.

És a nagy kérdés:  Járvás Éva: A kérdés a fejemben, hogy ha az Axa nem volt jogképes, akkor az OTP hogyan lett jogutód?

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
MENTŐMELLÉNY A "DEVIZA"-KÁROSULTAKNAK.
MENTŐMELLÉNY A “DEVIZA”-KÁROSULTAKNAK.

MENTŐMELLÉNY A "DEVIZA"-KÁROSULTAKNAK. [good_old_share] Felvételkori árfolyamon történő forintosítás? Kártérítés a „deviza”-károsultaknak? A Jobbik ezeket a témákat „feszegeti” a parlamentben. Természetesen...

DR. KEVIN A „DEVIZÁSOK” MEGMENTŐJE?
DR. KEVIN A „DEVIZÁSOK” MEGMENTŐJE?

DR. KEVIN A „DEVIZÁSOK” MEGMENTŐJE? [good_old_share] Kevin, vagy álarcos ügyvéd néven ismerhetik az olvasók azt az ügyvédet, aki devizás ügyekre...

Close