FIGYELEM! ADÓSOKON MÚLIK A SZABADULÁSUK A BANKFOGSÁGBÓL I.b. RÉSZ DR. LÉHMANN

loading...

FIGYELEM! ADÓSOKON MÚLIK A SZABADULÁSUK A BANKFOGSÁGBÓL I.b. RÉSZ DR. LÉHMANN

 • Facebook
 • Googleplus
 • Youtube
 • Twitter

Többek között az alábbi feladatokat jelölte ki számukra az Európai Bírósági ítélet:

24     Az első kérdésre tehát azt a választ kell adni, hogy a közösségi jogi rendelkezéseket – hatáskörének keretei között – alkalmazni hivatott nemzeti bíróság köteles biztosítani e normák teljes érvényesülését, szükség esetén – saját hatáskörénél fogva – anélkül eltekintve a nemzeti jogszabályok közösségi joggal ellentétes, akár azt követő rendelkezéseinek alkalmazásától, hogy kezdeményeznie kellene, vagy meg kellene várnia, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen, jogalkotási vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék.Mely szerint tehát Magyarország minden magyar bírója köteles ítélkezése során folyamatosan vizsgálni a közösségi – EU-s – jogi rendelkezéseket úgy, hogy bármiféle külön eljárás kérelmezése, bevárása nélkül az olyan nemzeti jogszabályt figyelmen kívül kell hagynia, mely sérti a közösségi jogi rendelkezéseket.

Azaz eszerint nyugodtan megszavazhatta a Magyar Országgyűlés minden parlamenti pártjának mind országgyűlési képviselője a XXXVIII. számú, vagy bármelyik törvényt, és nyugodtan mondhatta a Magyar Alkotmánybíróság minden ilyen törvényről azt, hogy nem sért Alkotmányos előírást, az ítélkező bírónak az EU-s jogi aktusok ismeretében csak egy lehetősége lehet döntéshozatala során – a magyar törvényeknek EU-s jogi aktusokkal ellentétes rendelkezéseit figyelmen kívül kell hagyni.

Akkor, ha esküjéhez híven a lelkiismeretének és a jogszabályoknak megfelelően kíván dönteni.

Ellenben a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésekkel kapcsolatosan jelenleg Magyarországon fennálló jogi terrornak megfelelően hozott minden pernek permegszüntető végzése az alábbiak szerint, illetve azonos tartalom szerint az Európai jogi aktusok említése, vizsgálata nélkül íródnak:

Fentiek ismeretében az általam indított több ezer pernek keresetleveleit követő minden periratban természetesen az alábbiak szerint hívom fel figyelmét az eljáró bírónak arra, hogy milyen ellentétek adódnak az Európai jogi aktusok és 2014. július 4-i időponttól tartó nemzeti törvényalkotások egyes rendelkezései  között, mit vizsgáljon  akkor, ha számára  kötelező csatlakozó egyezményt be kívánja tartani, és nem óhajt a szószegők táborához tartozni.

„K é r e m

T. Törvényszéket arra, hogy az előzetes döntéshozatali eljárásban döntést kérve az alábbi kérdéseket tegye fel:

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13/EGK Irányelv 7. cikk (1) bekezdésének, valamint a 93/13. EGK Irányelv 10. preambulum bekezdésében írtaknak akkor, amikor fogyasztói szerződés tisztességtelen szerződési feltétele érvénytelensége iránti peres eljárásban tagállami jogszabályra hivatkozással olyan felhívást intéz a fogyasztó felé permegszüntetés terhével, mely bírói felhívások teljesítése a fogyasztó számára a perlést nagymértékben megnehezíti, illetve meghiúsítja

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13. EGK Irányelv 7. cikk (1) bekezdésének, valamint a 93/13. EGK Irányelv 10. preambulum bekezdésében írtaknak akkor, ha fogyasztói szerződés tisztességtelen szerződési feltétele érvénytelensége iránti peres eljárásban a tagállami jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívűl hagyja az esetben, amennyiben a fogyasztó számára a perlést nagymértékben megnehezíti, vagy figyelmen kívűl hagyja

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13. EGK Irányelv utolsó preambulum bekezdésében írtaknak akkor, ha fogyasztói szerződés tisztességtelen szerződési feltétele érvénytelensége iránti peres eljárásban a szerződésnek bíróság általi teljes körű vizsgálata helyett hozott tagállami jogszabályi rendelkezéseket a tisztességtelen szerződési feltételek megállapításával kapcsolatosan figyelmen kívűl hagyja

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13. Irányelv 4. cikke 2. bekezdésének akkor, ha a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos, nem fogyasztótól származó tájékoztatás a jelentős gazdasági következményekkel kapcsolatosan a fogyasztó számára nem teljes körű, megtévesztő, tisztességtelen és erre tekintettel a tagállami jogszabályban megállapított elszámolási árfolyam meghatározást figyelmen kívűl hagyja

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti “A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog” követelményének akkor, ha bíróság előtti peres eljárásoknak felfüggesztésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket figyelmen kívűl hagyva az eljárás felfüggesztését mellőzi és eljárás folytatását rendeli el.

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13. Irányelv 6. és 7. cikkekben irtaknak ha a fogyasztói szerződés tisztességtelen szerződési feltétele érvénytelenségi peres eljárásban figyelmen kívűl hagyja a szerződés módosulásával kapcsolatos törvényi rendelkezéseket akkor, ha a fogyasztó megkérdezése nélküli a szerződése módosulása

 

 • megfelel-e a nemzeti bíró eljárása a 93/13. Irányelv 6. és 7. cikkekben irtaknak ha a fogyasztói szerződés tisztességtelen szerződési feltétele érvénytelenségi peres eljárásban figyelmen kívűl hagyja a szerződés módosulásával kapcsolatos törvényi rendelkezéseket akkor, ha nem a szerződés tartalmára, hanem a szerződés tárgyára vonatkozik a törvényi módosulás

Ezennel közlöm Önökkel, hogy soha, egyetlen bíró nem vette a bátorságot arra, hogy a perirataimban így megfogalmazott jogsértésekkel kapcsolatosan az Európai jogi aktusok ismeretében válaszoljon.

Szerintem meg kell érteni őket. Szerintem amennyiben Németországban hiányszakmának tekintendő targoncavezetői tevékenységhez szükséges bizonyítvánnyal rendelkeznének, akkor bizonyosan lenne olyan magyar bíró, aki a periratomnak idézett részére érdemben válaszolna. De mivel nem rendelkeznek targoncavezetői bizonyítvánnyal, szerintem egyszerűen nem merik kockáztatni saját és családjuk megélhetését. 

Ők mindösszesen jogi végzettséggel és 20-30 évi magyar bírói olyan gyakorlattal rendelkeznek, melyre Európa más országában nincs igény.

Ezt én megértem, de azért elfogadni nem tudom, és az alábbiakat is közlöm az eljáró bírókkal keresetlevelet követő minden periratomban:http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html

címen megtekinthető az alábbi címmel közzétett Európai Bírósági ítélet:

A nemzeti bíróság általi eltekintés a közösségi joggal ellentétes törvény alkalmazásától”

A 106/77. sz. ügyben,

a Bírósághoz a Pretore de Susa (Olaszország) által az EGK-Szerződés 177. cikke alapján benyújtott, az e bíróság előtt

az Állami Adóhatóság és

Simmenthal Részvénytársaság (székhelye: Monza)

között folyamatban lévő eljárásban az EGK-Szerződés 189. cikkének értelmezésére, és különösen a közösségi jog és az esetleges ellentétes nemzeti törvényi rendelkezések ütközése esetén a közösségi jog közvetlen alkalmazandóságának következményeire vonatkozó előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában,

Címéből is következően ez az a bírósági ítélet, melyet megkerülni, figyelmen kívűl hagyni nem lehet a 2004. évi XXX. Törvény és mellékletei figyelembe vétele mellett egyetlen Uniós tagállamnak sem, így Magyarországnak sem.

 

VISSZA >>>             TOVÁBB >>>   

 • Facebook
 • Googleplus
 • Youtube
 • Twitter

Email

Szólj hozzá

Hozzászólás