Éva Nagy-Rendszerváltás Magyarországon

Rendszerváltás Magyarországon avagy hogy lehet nyomorba süllyeszteni fél országot a hatalomgyakorlás oltárán?

Éva Nagy (Facebook bejegyzés)

Rendszerváltás Magyarországon
avagy hogy lehet nyomorba süllyeszteni fél országot a hatalomgyakorlás oltárán?
Az eredeti tőkefelhalmozás időszaka
A Magyarországon végbement rendszerváltás a teljes nemzeti vagyon elherdálását jelentette.A hatalom gyakorlói a kádári intézményi és jogi rendszer teljes lebontásával olyan gyengévé tették a rendszert, hogy minden kontroll nélkül működhetett a jogfosztás, és szabad rablás törvényesített módja, mert a rendszer minden szinten korruptá és zsarolhatóvá vált. Ez volt Magyarországon az eredeti tőkefelhalmozás időszaka, amikor a nagy állami vállalatok magánkézbe való átjátszásán fáradozott a politikai és a szakmai elit. Itt a hatalomhoz közel állók osztozkodtak a jusson, és tettek földönfutóvá a nagy cégek bezárásával egymillió embert, kb. ennyire tehető az első 10 év politika és szakmai elitje meggazdagodásának társadalmi „hozadéka”, egymillió munkát kereső ember.

Az uzsorakapitalizmus kialakulása
A rendszerváltás következő évtizede az uzsorakapitalizmus megtelepedéséről, az állam és a finánctőke összefonódásáról szól. 2001-ben a devizaliberalizációval, és más Magyarország számára előnytelen szerződésekkel készítették elő az ország teljes kifosztásának forgatókönyvét az EU-ba való belépéssel. Cél a kisipar, kiskereskedelem tönkretétele, és a magánszemélyek vagyonának megszerzése. Az EU-ba lépés Magyarország kifosztásának előre megírt forgatókönyve volt, az uniós belső piac kiszélesítésével. Ehhez kellett fizetőképes kereslet, ami korlátozott volt, ezért olcsónak tűnő hitellel, megtévesztő THM-el, manipulatív reklámokkal teremtettek, és a lakosság besétált az előre felállított csapdába. 2004-ben beindult a HITELGYÁRTÁS nagyüzemi gyártástechnológiája, és ahitelközvetítők-értékbecslők-bankok-közjegyzők-strómannok-végrehajtók jól szervezett csapata futószalagszerűen gyártotta a devizaalapú hiteleket. A jegybank elnökök, Simor Andrással az élen, a bankok iránti hűségének leggyalázatosabb példájáról tett tanúbizonyságot.

A PSZÁF pedig példa nélküli hallgatólagos bűnrészességet szerzett az ország finánctőke érdekeinek képviseletében. Az EU-ba lépéssel egyidejűleg megvalósult a teljes mezőgazdaság megsemmisítése, a kiskereskedelem és kisipar teljes tönkretétele. Magyarország mezőgazdasága gyakorlatilag nem létezik, és ez egymillió szakképzetlen munkaerővel növelte a munkanélküliek addig is népes táborát.

Az öszödi csodafegyver
2006-ban a gazdaság kifulladni látszott és komoly csőd közeli helyzetbe került az ország. Aki az öszödi beszéd teljes hanganyagát meghallgatja, az pontosan tudja és érti ezt. Keresték a csodaszert, amivel felpörgethetik a gazdaságot. Sokáig keresték a megoldást, így jutottak el a „devizahitelhez”, amivel elérhetik a kívánt növekedést. Ekkor tarolt a HITELGYÁR, és alakult ki az a helyzet, hogy a bankok teljesen fellazították a hitelbírálatot, jövedelemigazolás nélkül adtak hitelt, szinte rásózták az ügyfelekre. Ezt egy tanulmánnyal tudom alátámasztani, ami arról szól, hogy a bankoknak nem volt meg a teljes hiteldokumentáció sem. Akkor húzták csőbe a legtöbb devizahitelest. Ez a kormányzati és banki szándékosság egzakt bizonyítéka. Szövetkezett a politika és a bankrendszer Magyarország lakosainak kifosztására, rövid távú politikai érdekek mentén!
Bár Gyurcsány és a politikája megbukott, az országot 20 évre teljes adósrabszolgaságra és végtelen szegénységbe süllyesztette.Az orbáni politika janusarcúsága
A Fidesz a koncentrált hatalomgyakorlás teljesen új rendszerét építi ki, amiben a kis ember, a kis vállalkozó, és kiskereskedő életben maradása a politikai lojalitás függvénye. A mindennap mást mondok és mindennap mást teszek zűrzavarában nehéz a tisztánlátás, és a jövőkép megfogalmazása. A nép egyre távolabb kerül a hatalom gyakorlóitól, talán ezért nem tud/akar a kormány tudomást venni arról a tényről, hogy az ország lakossága soha nem látott szegénységben él. Munkalehetősége nincsen, életesélye nulla. A szoc.lib.kormányok által támogatott uzsorahitellel a lakosság teljes jogfosztottságban és a banki uzsora fogságában él. A Fidesz választási ígérete volt a devizahitel megszűntetése. De a Fidesz nem váltotta be ígéretét. Olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek kis mértékben szolgálták az eladósodottság csökkentését, azt is a gazdagabb réteg számára, a szegényebbeket ott hagyták az uzsorának martalékul.
A Kúria döntése kimondta a devizahitel szerződések semmisségét. Ezután a kormánynak azonnal hozzá kellett volna fogni a rendszerszintű megoldáshoz, és ezzel egyidejűleg a végrehajtásokat, kilakoltatásokat azonnali hatállyal le kellett volna állítani. Most a kormányülésen döntés nem született. A Pávatánc tovább tart, a banki uzsora pedig tovább folytatódik. A Fidesz eddig arról volt híres, hogy 2/3-os törvényi többséggel egy nap alatt visz mindent a parlamenten keresztül. 3000 halott, 200.000 kilakoltatásra váró, 500.000 hazáját elhagyó, másfél millió ember semmit nem jelent a kormány számára? Továbbra is védi a banki uzsorát? Eddig 20.000 MRD HUF profitot realizáltak a bankok a csalással létrehozott szerződésekkel! Minek kell még történnie ahhoz, hogy tisztelt kormányunk rászánja magát a devizahitel kivezetésére? Meddig akarja a kormány a létminimumra süllyedt lakosság türelmét próbára tenni? Vagy ez is csak a politikai játszma része? Másfél millió ember csak a választási stratégia eszköze?


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM