Egyesült ellenzék – Devizahiteles program 2022

Nemzeti Civil Kontroll, Egyesült ellenzék - Devizahiteles program 2022

A Hiteles Mozgalom egy linkre gyűjtötte az Egységben Magyarorszagért és Márki-Zay Péter devizahiteles programját.
Íme:

Egyesült ellenzék – Devizahiteles program 2022

Lakhatással összefüggő eladósodás

A devizahiteles ügyekben keletkezett kilakoltatásokat határozatlan időre felfüggesztjük egészen addig, amíg nem születik az érintettek számára megnyugtató, igazságos megoldás. Az Európai Bíróság döntéseit alapul véve újranyitjuk azoknak a devizahiteles ügyeknek a jogorvoslatát, amelyek tisztességtelenek voltak, ezekben az ügyekben új, tisztességes elszámolásra van szükség. Véget vetünk az elvesztett lakás utáni maradó törleszthetetlen adósságoknak, biztosítjuk az „elsétálás jogát”.

Megfizethető lakásfenntartás

Elengedhetetlen, hogy a létfenntartáshoz minimálisan szükséges alapvető közszolgáltatásokhoz mindenki megfizethető áron hozzáférhessen: senki ne fagyjon meg a saját fűtetlen otthonában, vagy kerüljön emberhez méltatlan helyzetbe azért, mert nem tudja kifizetni a gáz-, a villany- vagy a vízdíjat.

A víz-, villamosenergia- és gázszolgáltatásból kikapcsolt lakásokat kedvezményesen visszakapcsoltatunk a szolgáltatásba, a hátralékos fogyasztók előre fizetős (kártyás) mérőt kapnak energiafogyasztásuk mérésére. Egyszerűsítjük a lakáscafeteria rendszerét, hogy minél több munkaadó nyújthasson ilyen típusú, béren kívüli támogatást is. Újraindítjuk a lakhatási támogatást és a lakáscélú előtakarékosság állami támogatását.

A megfizethető bérlakásszektor bővítése

A videó után a program további elemei is olvashatóak!Bérlakásépítési programot indítunk. Minősített hazai kivitelezőkkel évente egy folyamatos program keretein belül több ezer bérlakást építhetünk. A bérlakásállomány bővítésének a jelenlegi önkormányzati lakásállomány karbantartásán és építésen túli eszköze a megfizethető bérlakásokat építő és kezelő új szervezetek létrehozása is. Úgyszintén elengedhetetlen a magánbérleti piac szabályozása. A megfizethető lakások számának bővítése érdekében felmérjük az üresen álló hazai ingatlanvagyont, megvizsgáljuk, hogy a több százezer üres hazai lakás és ház mekkora hányada vonható be az otthonteremtési programba.

A hajléktalanság elleni küzdelem

Önhibáján kívül senki sem vesztheti el lakhatását. Önkormányzati lakásból ott jogszerűen tartózkodó gyermekes családot ne lakoltathassanak ki elhelyezés nélkül.

Alapjogi garanciák

Az új alkotmányban biztosítani kell az időskori ellátáshoz való jogot, a munkavállalói jogokat, a gyermekek jogait, a nők jogait, a szociális biztonsághoz való jogot, a lakhatáshoz való jogot, a jövő generációk jogait…

Független bíróságok

A bíróságokat érintő legfontosabb rendelkezéseket az alkotmány rögzíti. A bírói függetlenség két alapfeltétele, hogy az ítélkező bíró nem utasítható, döntését szabadon, saját elhatározásából hozza meg, státuszában valóban független. A jelenlegi igazgatási rendszer ennek biztosítására nem alkalmas. Ezért az Országos Bírósági Hivatal megszűnik.

A bírói önigazgatás szerveként működő, a bíróságok legfelsőbb szintű igazgatását ellátó bírói tanács hozza meg a bírói státusszal kapcsolatos döntéseket. A bírák által választott testület érdemi hatáskörökkel rendelkezik majd, így a bírói önkormányzatiság felelős szerve lesz. A bírói státuszt érintő döntésekbe más hatalmi ág képviselőjének nem lehet semmiféle formális beleszólása.

További intézmények

Az országgyűlési biztosok újra egyenlők és egymástól függetlenek lesznek. Mandátumuk 6 évre szól, de nem újraválaszthatók, a tisztségükre vonatkozó legfőbb rendelkezéseket az alkotmány rögzíti…. Visszaadjuk az országos hatáskörű szakigazgatási szervek önállóságát. A visszaélések melegágyává vált, vállalkozói alapon szervezett bírósági végrehajtási rendszert megszüntetjük, a végrehajtást állami feladattá tesszük.Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM