DR. LÉHMANN – NEM MENEKÜLHETNEK A BANKOK A PEREK ELŐL!

DR. LÉHMANN – NEM MENEKÜLHETNEK A BANKOK A PEREK ELŐL!

 

Az alábbi végzés alapján egy rendkívűl fontos és érdekes problémát oldott meg a Pécsi Ítélőtábla.

Egy olyan perben, ahol az OTP Bankot pereltem, hivatkozott az OTP Bank arra, hogy mivel engedményezéssel követelését átruházta az OTp Faktoring Követeléskezelő Zrt-re, kérte, hogy az utóbbi céget vonjam perbe jogutódlás folytán, és a perből a bíróság az OTP Bankot bocsássa el.

Az Ítélőtábla álláspontja az ide másolt végzésnek 3. oldalán írtak szerint az, hogy az engedményezéssel a szerződési pozícióban jogutódlás nem történik, csupán a követelések átruházására kerül sor. Ezért az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt-nek a szerződési feltétel érvénytelensége iránti perben semmi keresnivalója nincsen. 

Ebből következően tehát az engedményezéseknek csak az a jelentősége, hogy a követelésekkel kapcsolatosan az engedményezett eljárhat. 

Azaz az engedményezettek a követelések behajtása érdekében eljárhatnak ilyen esetben szerintem, de a közjegyzői végrehajtási záradékolást megelőző közjegyzői „ténytanúsítvány” –nyal kapcsolatos másik közjegyző előtti eljárásban szerintem az engedményezett „Faktoring” cég már azért nem járhat el, mert ahhoz, hogy a tartozás összegét a közjegyző előtt a kérelmező igazolni tudja, ahhoz egy teljes  folyószámlakivonatot, szerződést, és mellékleteit fel kell felmutatni. 

Azaz olyan adatokat is, amik felhasználására a Faktoringnak, vagy más engedményezettnek az engedményezés ebben a közjegyzői eljárásban nem ad lehetőséget.

Ebből következően ilyen esetben a jogosulatlanul eljáró Faktoringnak adja ki a közjegyző a ténytanusítványt, és az így kezdeményezett végrehajtási eljárásnak nincs, illetve nem volt törvényes feltétele. 

Érdekes probléma, és lehetségesen az eddig lefolytatott illetve folyamatban lévő, engedményezett által kérelmezett végrehajtási eljárások fentiek alapján valamennyien törvénytelenek.Belegondolva ezekbe a végrehajtásokba ez azért sem  lehet ilyen esetben törvényes, mert akkor, ha a végrehajtást a Faktoring kezdeményezi közjegyzői záradék alapján, akkor a végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárást a végrehajtást kérővel szemben kell megindítanom törvény szerint, de mivel a Faktoringnak végrehajtást kérőként semmi köze a szerződési pozícióhoz a Pécsi Ítélőtáblai végzés alapján, nem tudnék ilyen esetben hivatkozni a Pp. 369. § a. pontja szerint a szerződés érvénytelenségére. Annak ellenére, hogy a törvény ezt lehetővé teszi.

És így a végzéseik miatt a Pécsi Ítélőtáblának is jár a Fővárosi Ítélőtábla mellett a köszönet  az adósok részéről 

Azon pedig fentiek alapján sem lehet csodálkozni, hogy az Alkotmányosság semmibevételével kapkodva akarnak a bank mellett serénykedők a problémán túl lenni. Mert ugye a kártérítési, vagy a törvénytelen végrehajtások miatti elszámolási perekre még gondolni sem mernek…

Siófokon 2014. október 2. napján.


Szólj hozzá

Hozzászólás