DR. LÉHMANN – NEM MENEKÜLHETNEK A BANKOK A PEREK ELŐL!

DR. LÉHMANN - NEM MENEKÜLHETNEK A BANKOK A PEREK ELŐL!

DR. LÉHMANN – NEM MENEKÜLHETNEK A BANKOK A PEREK ELŐL!

 

Az alábbi végzés alapján egy rendkívűl fontos és érdekes problémát oldott meg a Pécsi Ítélőtábla.

Egy olyan perben, ahol az OTP Bankot pereltem, hivatkozott az OTP Bank arra, hogy mivel engedményezéssel követelését átruházta az OTp Faktoring Követeléskezelő Zrt-re, kérte, hogy az utóbbi céget vonjam perbe jogutódlás folytán, és a perből a bíróság az OTP Bankot bocsássa el.

Az Ítélőtábla álláspontja az ide másolt végzésnek 3. oldalán írtak szerint az, hogy az engedményezéssel a szerződési pozícióban jogutódlás nem történik, csupán a követelések átruházására kerül sor. Ezért az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt-nek a szerződési feltétel érvénytelensége iránti perben semmi keresnivalója nincsen. 

Ebből következően tehát az engedményezéseknek csak az a jelentősége, hogy a követelésekkel kapcsolatosan az engedményezett eljárhat. 

Azaz az engedményezettek a követelések behajtása érdekében eljárhatnak ilyen esetben szerintem, de a közjegyzői végrehajtási záradékolást megelőző közjegyzői „ténytanúsítvány” –nyal kapcsolatos másik közjegyző előtti eljárásban szerintem az engedményezett „Faktoring” cég már azért nem járhat el, mert ahhoz, hogy a tartozás összegét a közjegyző előtt a kérelmező igazolni tudja, ahhoz egy teljes  folyószámlakivonatot, szerződést, és mellékleteit fel kell felmutatni. 

Azaz olyan adatokat is, amik felhasználására a Faktoringnak, vagy más engedményezettnek az engedményezés ebben a közjegyzői eljárásban nem ad lehetőséget.

Ebből következően ilyen esetben a jogosulatlanul eljáró Faktoringnak adja ki a közjegyző a ténytanusítványt, és az így kezdeményezett végrehajtási eljárásnak nincs, illetve nem volt törvényes feltétele. 

Érdekes probléma, és lehetségesen az eddig lefolytatott illetve folyamatban lévő, engedményezett által kérelmezett végrehajtási eljárások fentiek alapján valamennyien törvénytelenek.Belegondolva ezekbe a végrehajtásokba ez azért sem  lehet ilyen esetben törvényes, mert akkor, ha a végrehajtást a Faktoring kezdeményezi közjegyzői záradék alapján, akkor a végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárást a végrehajtást kérővel szemben kell megindítanom törvény szerint, de mivel a Faktoringnak végrehajtást kérőként semmi köze a szerződési pozícióhoz a Pécsi Ítélőtáblai végzés alapján, nem tudnék ilyen esetben hivatkozni a Pp. 369. § a. pontja szerint a szerződés érvénytelenségére. Annak ellenére, hogy a törvény ezt lehetővé teszi.

És így a végzéseik miatt a Pécsi Ítélőtáblának is jár a Fővárosi Ítélőtábla mellett a köszönet  az adósok részéről 

Azon pedig fentiek alapján sem lehet csodálkozni, hogy az Alkotmányosság semmibevételével kapkodva akarnak a bank mellett serénykedők a problémán túl lenni. Mert ugye a kártérítési, vagy a törvénytelen végrehajtások miatti elszámolási perekre még gondolni sem mernek…

Siófokon 2014. október 2. napján.


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM