DR. LÉHMANN – FÁJDALOM HATÁROK NÉLKÜL

DR. LÉHMANN - FÁJDALOM HATÁROK NÉLKÜL.

Soós Imre egyik vizsgáján azt a feladatot kapta, hogy annak a bakternek viselkedését formálja meg, akinek kutyáját elüti az a vonat, melyet feladata szerint szalutálva üdvözölnie kell a bakternek.

Ennek a jelenetnek szemtanúi elmondták, hogy ilyet még nem láttak. Soós Imre arca kötelességteljesítése közben úgy omlott össze a fájdalomtól, hogy döbbenten nézte ezt a színészi bravúrt mindenki. 

Én is láttam ilyet talán két-három hónappal ezelőtt egy méter távolságból nem színészi bravúrként egy édesanya arcán. Aki férjével együtt kért a kölcsönszerződésük tisztességtelen szerződési feltételei miatt perindításra irodámban, és miközben a keresetlevelet formáztam, szóba került az is, hogy három felnőtt korú fiú gyermekük közül a két nagyobb már Angliában él, dolgozik.

Majd kis szünet után azt is elmondták, hogy másnap reggel repül a nagyok után a legkisebb fiuk is. És ettől kezdve mindhárom fiúgyermekük itt hagyja őket örökre.

Kívánom azt azoknak a gazembereknek, akiknek magatartása miatt sokszázezer magyar embernek külföldre menekülése iszonyatos fájdalmat okoz sokmillió hozzátartozónak, vagy magyarságunkat féltő embernek, hogy naponta élje át azt kínt, fájdalmat amit az említett házaspárból az édesanya arcán láttam a másnap reggeli repülést emlegetve. 

Egy könnycsepp sem volt, az arcon látható fájdalom feltehetőleg sokkal nagyobb volt annál, hogy könnyezzen. Vagy csak már elfogytak a könnyei.


Hasonló helyzetben lévő édesapa írta nekem tegnapi napon az alábbi levelet. 

Válaszolva írása utolsó soraiban feltett kérdésére, egyetlen lehetségesen értelmes megoldásnak tartom most is az egyéni peres eljárások megindítását a szerződések részbeni – tisztességtelen részei miatti – érvénytelenségének megállapítása iránt. 

Mellékletben küldöm az Európai Bírósághoz intézett előzetes döntéshozatali kérelmemet ismételten azért, mert ebből állapítható meg az, hogy a július 4-i – XXXVIII tv. – törvényhozás több tekintetben is ellentétes tartalmú az Európai Uniós jogalkotással, és ennek folytán a magyar nemzeti bíróságoknak a július 4-i, vagy ezt követő hasonló törvény egyes rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával kell majd az egyéni perekben döntést hozni az uniós jogszabályok alapján. 

Szerintem nem is arra gondolnak a július 4-i bankmentő törvényt szorgalmazók, hogy ezek alapján majd bírósági döntés fog az adósok által indított perben születni, hanem mindösszesen abban bíznak, hogy az időt tovább húzhatják az adósok kárára, valamint a megfáradt adósok egy részét sikerül vagy fenyegetésekkel, vagy ígérgetésekkel rávenni arra, hogy jogérvényesítése igényükről mondjanak le.

Siófokon 2014. augusztus 16.
Léhmann György
 

From: S…………….. [mailto:p………………..@freemail.hu] 
Sent: Friday, August 15, 2014 2:07 PM
To: Dr. Léhmann György
Subject: Világos beszéd ! 
 
Tisztelt kedves Dr. Léhmann Úr!
 
Külföldre "űzött" egyetlen fiam és menyem – persze, hogy túl rövid – látogatásáról hazatérve "Amit tudni… indokolt" és előző e havi leveleit egyaránt nagyon üdvözlöm és köszönöm: karakán, világos beszéd, hazafihoz méltó és igaz.
 
Szinte nem találok, nincs jelző, kifejezés a kialakult, több mint drámai helyzetre: Eláll a lélegzet, megáll az ész, megfagy a vér is ereinkben!

A gigantikus bankcsaláshoz kormányzati-parlamenti-politikusi-újságírói megtévesztő és hazug kommunikáció, tétlenség és időnyújtó taktikázás, érdekeltek kizárása, stb., után most még ráadásul felfüggesztett, letiltott perek is.
"Kóser" egy államunk lett, s már rég az sem kérdés, kinek az.
 
Hittük, "nemzeti" hatalom van uralmon, amelynek országlása a szoci "örökség" lépésenkénti legyűrésével hazánknak-népünknek jó lesz, mint egy feudális autokrata, de igazságos 
"Mátyás király" idején, de mit kell látnunk:
A diktátorokat (csak az utóbbi pár évben) Sadam Hussein/Irak, Ghadaffi/Libia, Mursi/Egyiptom, Juscsenkó/Ukraina, stb., stb., ellenségeik, vagy akár "barátaik", megbuktatták, elűzték, lelőtték, és mi következett, mi maradt utánuk? Apokaliptikus anarchia.
Nálunk már most ez van, és még rosszabb vár ránk?
 
Semmi jogon nem kérhetem számon Öntől az elátkozott "devizaügy" ügy egyik s másiK gyökerének szem elől tévesztését, mivel belátom, hogy ebben az infernális káoszban ugyanis az egyetlen, hogy nincs leragasztva a szánk, amit még megtehetünk, az az, hogy "dumálunk", de egyebekben megkötözött kezekkel és lábakkal a padlóra kerültünk, csak "költői" felvetésként foglalom össze a "súlypontok" megtartása érdekében, hogy: 

– nem hitel, hanem kölcsön volt (ami más!) – Varga I.
– carry trade jellegű ügylet volt – Makkos A.
– hiányos/hibás/megtévesztő előzetes tájékoztatás – sokan
– alkotmánysértő volt – több ügyvéd, Dr. Czirmes, Dr. Lázár, Dr. Léhmann
– nem volt deviza (csak "swap", amúgy 1 ezrelékért) – Varga I., Damm A. 
– nem volt átváltás szolgáltatás – Kúria (korábbi "volt mögötte" után, legutóbb)
– folyósítás árfolyam rés csalással és jogtalan levonással – Kúria, Hpt., stb.
– törlesztés szintén árfolyam rés csalással és jogtalan díj ellenében – Kúria, Hpt. 
– nyeresége a "kamat", ezért minden más külön terhelés/levonás jogtalan – Hpt.
– a kamatláb indokolt 1/10-re csökkentése helyetti indokolatlan emelése – sokan
– több feltétel egyoldalú/értesítés nélküli/jogtalan módosítása – sokan
– a számszerűen de facto messze a 30% kamat uzsora-küszöb felett – Kásler Á., Btk.
– a Ptk., Kúria PK, EU Bíróság, stb., több rendelkezésének megszámlálhatatlanszoros 
megsértését – sokan, fel sem tudom sorolni…
 
És akkor még nem is szóltam egy közérdekű per éveken át elszabotálásáról az arra törvény, munkavállalásuk, posztjuk és adófizetőktől kapott fizetésük által is ("nem" választás lehetősége nélkül! ) kötelezett, de törvényt és nemzetünket ignoráló állami alkalmazottaink részéről, és
hasonlóképpen a mindenki számára simán beigazolódott, indokolt büntetőeljárás elutasításáról ill. megtagadásáról…  vagy az Ön által most szintén említett mozzanatról, hogy az éveken át folyt uzsorás sanyargatásra nemcsak a pénzünk jár vissza kamatos kamattal, hanem + kártérítés is!
 
Engedje meg, hogy a katasztrófális állapotokról s ahhoz kormányunk és parlamentünk korábbi semmit-érőjét követően mostanában intenzíve mímelt u.n. végleges "segítő-megmentő" ügyködése kapcsán megismételjem a f. év július 1-i "RIADÓ" tárgyú levelem középső lényegi
részét (amely olvasásáról visszajelzést bokros teendői miatt emlékezetem szerint nem kaptam) arról a nem mellékes körülményről, amit ott "moratórium"-nak neveztem, mert Ön ezt
 
"Egyébként fenti jogi helyzetet a bankvilág és az őket támogató hatalmi elit is jól tudja. Ezért  most következik a bankmentő akciónak az fejezete, hogy első a közérdek, és mivel mára a forint/euro árfolyam 316 forint alá került, azért nem szabad a bankokat az adósoktól csalárd 
módon elszedett pénznek visszafizetésére kötelezni, mert akkor összedől a világ." , 
 


továbbá a miniszterelnöknek címzett "egyezség" javaslatában (bár ott lemondással) "ami a hitelt felvevőknél azért merült fel, mert a hitelezőnek korábbi, 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó indokolatlan követelések elviselése a tényleges vagyoni kártól függetlenül életviszonyukban jelentős kárt okozott.",  és minden "visszajáró" a kölcsönös tartozás szabályai szerint nem jóváírandó, hanem kifizetendő lenne,
megfogalmazásaival legutóbbi levelében is alátámasztja: 
 
Az utolsó csepp ebben a felismerésben a Pofátlan csalás Magyarországon – milliókkal vertek át embereket Napi.hu mai hír: egy kis szélhámos csalással "begyűjtött" 85 milliót civilektől…   Villámként csap le a kérdés: …jó-jó, de mi van az ezer-milliárd-nyi csalásokkal?!
 
Mert egy pár dolog már véglegesen eldőlt, mindenképp többféle "tisztességtelenség" és így törvénysértés, azaz nem jogszerű ill. csalás volt, egy nyilvánvalóan gigantikus bűnügy:
 
1. Immár Kúriai ítéletekkel is indokolhatóan lehet/kell ezermilliárd, nagyon nagy értékű, több millió ember kárára, kartellszerű bűnszövetkezetben, előre megfontolt szándékkal, erőfölénnyel súlyos visszaéléssel, jogtalan meggazdagodás céljából elkövetett csalás százezerszeresen megalapozott gyanújával büntető feljelentést tenni ismeretlen tettes felelősök ellen, akiknek munkahelye magyar(-országi) bankokban van…
 
2. Azonnali törlesztési moratóriumot mindenkinek !, mert a legpesszimistább esetben is 3-6, vagy annál is több havi törlesztőrészletnyi összeg jár vissza a túlnyomó többségben már 6-7-8 éve tetemes túlfizetéssel törlesztő adósoknak (a "végleges rendezésre" még 6
hónapot deklarálnak, és azután a visszajáró "kiszámítás"-ára is mégegyszer 6 hónapot!!!), hogy ebben a törvénytelenségben szószerint fuldokló tömegek ne kényszerüljenek az immár világos alaphelyzetben (—> "volt"!, ha deviza nem is, de csalás igen!) és/vagy ennek ellenére
még minimum 1 teljes éven át további károkat és újabb katasztrófákat elszenvedni!
 
3. Egyáltalán, még mit, mennyit és mire fizessünk be olyan mind pénzügyileg, mind jogilag, mind pedig erkölcsileg rongyosra feslett bankoknak = banditáknak, amelyekre rábízinyították, hogy tartoznak nekünk(!) és amelyekről tudható – vezetőink ("Führer") számítanak rá és ezt ki is
mondják! – , hogy az u.n. "végleges rendezés" következtében "kivonulhatnak" az országból, azaz elhagyják a tett helyszínt, akár végelszámolás, felszámolás, csőd révén, bezár a bazár, újabb- további-még több hatalmas károkat, holttesteket hátrahagyva?!
 
Valamint még korábban felvetettem súlyos kifogásaimat azon arcátlan "kényszer" ellen is, hogy ráadásul fel sem merült az elcsalt összegek direkt visszafizetése (akár kp., akár utalással) az adósoknak) holott alig várják, hogy egy kis lélegzethez jussanak, és a törlesztő részleteiknek ilyen,
vagy olyan mértékben e nélkül is várhatóan/remélhetően csökkenniük kell
 
Említett levelemnek volt egy negyedik pontja is, amit teljesség kedvéért szintén ideillesztek:
 
4. Napnál is világosabb, hogy akinek nem adóssága, hanem pénze/betéte van ezeknél a "multi- nacionális" bűnbandáknál, az is jobban teszi, ha sürgősen menekül tőlük, befejezi velük a kapcsolatát, – nemhogy még most is + pénzeinket tömjünk a torkukba!  Magyarán szólva:
– a még nem kifosztott betétesekkel szemben
– a már megnyomorított adósok pedig még fizessenek tovább akár egy fillért is?!

(Megint máshol utaltam idén arra a meghökkentő tényre, hogy a – biztosíték nélkül! – banknak átadott pénzeink már nem a mi tulajdonunkat képezik, hanem az jogszerint a banké(!), amit ha kedve van és képes rá, visszaad nekünk, ha nincs, akkor nem…)
 
Hát igen. Magam sem voltam/vagyok a "liberalizmus" híve, ha az azt jelenti, hogy mindent szabad. Dehát az "illiberalizmust" sem szeretném úgy érteni, hogy a polgárnak nincsenek jogai.
 
Végezetül külön nagy köszönet illeti Önt azért is, hogy kifejezetten közli készségét körlevelében újabb ügyfelek vállalására – csak azt nem lehet tudni, hogy akkor most van értelme/lehetőség pert indítani, vagy – még – nincs?
 
Köszönöm megtisztelő figyelmét és maradok baráti üdvözlettel
Dr. A……………..

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM