DR. LÉHMANN- CSAK JEAN CLAUDE JUNKER IGYEKSZIK ENYHÍTENI A MAGYAROK NEMZETTRAGÉDIÁJÁT

DR. LÉHMANN- CSAK JEAN CLAUDE JUNKER IGYEKSZIK ENYHÍTENI A MAGYAROK NEMZETTRAGÉDIÁJÁT.

DR. LÉHMANN- CSAK JEAN CLAUDE JUNKER IGYEKSZIK ENYHÍTENI A MAGYAROK NEMZETTRAGÉDIÁJÁT


Rövid előszó. NCK: Dr. Léhmann György, az alábbi levelében többek között ezt állítja: "…"Elég szégyen az minden magyar ember számára, hogy a bankok által okozott nemzettragédiát a hatalmon lévők közül mindösszesen egy luxemburgi ember – Jean-Claude Junker – igyekszik adminisztrációján keresztül enyhíteni.."

[good_old_share]

NCK: Sajnos mi ennek kézzelfogható, az átvert Magyar "deviza"-károsultak számára érezhető eredményét eddig még nem láttuk (vagy nem érzékeltük). Mint ahogy a hazai hatalmon lévő parlamenti pártok forintosítási "munkája" sem hozta meg az általánosan várt enyhülést. Pedig 'elmúlthétév'! (annak eredményét csak a hazánkban tevékenykedő, nagyrészt külföldi tulajdonban lévő bankok, és az MNB élvezhette).

Dr. Léhmann levele:
“Indul a vén, magyar tespedés,
Pattan a feszült, ostoba húr,”

loading...

 

Szeptember 11-i KÖDSZURKÁLÁS ÉS EGYEBEK”  valamint 2016. szeptember 20-i Dr. Wellmann György újabb banki bocsánatkérése előtt” című írásomat a korábbi szokásomnak megfelelően megküldtem a Nemzeti Civil Kontroll internetes oldalnak közzététel végett, de szerintem az írások alábbi szövegrésze miatt

„Legutóbbi, „Ködszurkálás és egyebek” című írásomban említést tettem a Magyarok Házában tevékenykedő Civil MultiMédia Alkotói Közösség társaságnak „Hiteles Harsona” televíziója által három részben közreadott, Dr. Hosszú Istvánné, a Hiteles Magyarok Fórumának tagja, Filep András, a DEJO Mozgalom tagja, Kerékgyártó László devizaadós mentőknek beszélgetéséről a banki kifosztásokat segítő közjegyzői tevékenységet kifogásoló nyilatkozataim miatt engem első és másodfokú büntetőbírósági eljárásban is börtönbe záratni szándékozó Dr. Tóth Ádám Országos Közjegyzői Kamarai Elnökkel.

Dr. Tóth Ádám Elnök személye garantálta szerintem azt, hogy „lyukat beszélünk az adósok hasába” beszélgetés lesz ebből, és a többi beszélgető pedig ebben Dr. Tóth Ádám Elnöknek partnerei voltak.

Lehet, hogy egyszer majd megtudjuk azt is, hogy a felsorolt adósmentők szervezetei valamiféle Nemzeti Bank által kiírt pályázaton is részt vesznek, és úgy ahogy korábban a Széchenyi Hitelszövetség, vagy a PITEE, és még ki tudja hány adósmentő szervezet súlyos milliókat kapott a Matolcsy Banktól a pályázat elnyerésével, ők is reménykedhetnek ilyen és hasonló beszélgetések, adósmentések után a milliók megszerzésében.

persona non grata lettem a lapnál, írásaim közzétételét megtagadták.

loading...

Tudomásul véve ezt az állapotot a következő „Magyar Ember széttépi a szavazólapot” írásomat már nem küldtem meg a lapnak, ennek ellenére, annak hanganyaga: DEVIZAKÁROSULTAK! MI VÁR RÁTOK? TUDJÁTOK MEG AZ IGAZSÁGOT cím alatt a lapban az írásom további részének elhallgatása mellett már megjelent.

Erre az utóbbi hanganyagra küldött egyik válaszban Kincsesné Salca Mária Budakalászról következőket kérte tőlem:

„Kérem, gondolja meg mielőbb, és küldje el ismerőseinek az én véleményemet is, hogy segítsen nekik JÓL dönteni.

Sokszor kell az életben rossz és még rosszabb között dönteni. Amit javasolok, az a lehető legkevésbé rossz!”

Természetesen eleget teszek kérésének, de előtte Szalontai Béla alábbi levelében írtakra válaszolnék.

From: Béla Szalontai [1szabela45@gmail.com]
Sent: Monday, September 26, 2016 4:40 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: MIÉRT, és MÉGIS!?

Kezdem a nehezebbel!

MÉGIS elmegyek szavazni! Gondolom, nem megszokott dolog az ilyesmi, vagyis előre bejelenteni dolgokat, DE  ellentétben a sok LAPULÓVAL,  -aki nem meri kimondani amit ki kellene, és csendesen elsompolyog!,-   legfeljebb PÁRT ÉRDEKBŐL!!!! teszi azt amit!….

Én nem akarom, TEHÁT  NEM  keverem össze,  -készakarva, lustaságból,  (párt)butaságból,-   MAGYARORSZÁG  ÉRDEKÉT,  a SAJÁT (erre is van példa, hiszen LÉGYPISZOKKAL  a neve előtt(Dr.) érdeke miatt  Összetépésre szólítja a szavazókat!,-   remélem lesz annyi vér a "a pucájába!"  hogy MINDENKI  előtt látványosan teszi,-  mármint a szavazó lap összetépését! 

Természetesen utánanéztem a légypiszokkal bajlódó úr hovatartozásának és láttam azt, hogy a „A Magyar Megmaradásért” hangzatos nevű társaságnak egyik pártolója, és írását velem kapcsolatosan az alábbi http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/olvasoink-irjak/item/4543-m%C3%A9gis-elmegyek-szavazni oldalon tekinthetik meg.

Köszönöm írását azért, mert így legalább elválhat a búza az ocsútól, és tudom azt, hogy a Nemzeti Civil Kontrolon kívűl még „Magyar Megmaradásért” társaság sem kedvel.

A „légypiszok” minősítését Szalontai Bélának a nevem előtt lévő „Dr.” betűhasználatra megértem, hiszen feltehetőleg örök vágya marad az, hogy az ELTE Jogi Karán doktori címmel járó diplomát szerezzen. Kisebbségi érzése tompítása végett közlöm vele azt, hogy nem hivatalos írásaimban, vagy bemutatkozáskor még soha életemben nem használtam az általa kifogásolt, légypiszoknak nevezett betűket.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Ami pedig a pucámban lévő vérrel kapcsolatos megjegyzését illeti, vasárnap délután 2 órakor a Siófoki Müvelődési Házban lévő szavazó helységben ha a pucámban lévő vérmennyiséget nem is, de a szavazásommal kapcsolatos cselekedeteimet megtekintheti.

Egyébként pedig valóban érdekem miatt kérek mindenkit a szavazólap összetépésére. És még kilenc millió Magyarországon élő magyar ember érdekében.

Visszatérve a Nemzeti Civil Kontrollnál közzétett Kincsesné Salca Mária kérésre, a Nemzeti Civil Kontrol kommentárjával együtt ez a következő írásban az alábbiak szerint olvasható: [good_old_share]

LEVÉL DR. LÉHMANN GYÖRGYNEK.

Természetesen Kincsesné Salca Mária közéleti szereplésének is utánanéztem és látom azt, hogy az „Összefogásért a Fennmaradásért Mozgalom” szervezetnek egyik tagja, és a szervezete pedig Dr. Csizmadia László által vezetett CÖF-nek egyik kiemelt együttműködő partnere.

Levelére válaszom a következő:

Tisztelt Kincsesné Salca Mária!
Nemzeti Civil Kontrollnál közzétett, velem szemben megfogalmazott

Kérem, gondolja végig, és – ha korrekt akar maradni, – az én véleményemet is szíveskedjék mindazokkal közölni, akiket eddig lebeszélt a NEM-mel szavazásról!

kérésének teszek eleget, és természetesen az Ön véleményével együtt minden levelezőmnek megküldöm ezt az írásomat is.

Ellenben a  korrektséget írásában szerintem nem volt indokolt emlegetnie, mivel abban az esetben, ha kérést fogalmazunk meg máshoz, akkor a kérést korrektség esetén annak illik megküldeni, akihez a kérést megfogalmaztuk. Ön ellenben kérésével nem keresett meg személyesen, amit a szervezetének CÖF-hoz tartozására tekintettel természetesnek tartok.

Közöttünk lévő ellentét lényegét én abban látom, hogy a „NEM” szavazás mellett az alábbiak szerint érvel:

Most azonban – talán mert ez konkrétan nem volt benne a mindeddig betartott „rózsadombi paktumban” – a kormány – A MI ÉRDEKÜNKBEN! – NEM-et mert mondani az EU „bevándorlás-politikájára”, és mivel 10 milliós ország vagyunk az 500 milliós EU-ban, nagyon szeretné felmutatni, hogy a nép is mellette áll – (legalább) EBBEN AZ ÜGYBEN!

MOST CSAK ÖRÜLHETÜNK, hogy AZONOS AZ AKARATUNK: népnek és kormányának!

Én ezzel az érveléssel nem értek egyet elsősorban azért, mert szerintem a kormány nem a mi érdekünkben,  hanem Jean-Claude Junker és az Európai Unió ellenében akarja a magyar népből kierőszakolni a „NEM”-et.

Amennyiben a Nemzeti Civil Kontroll közzétette volna a hanganyagomon kívűl az ehhez kapcsolódó írásomat is, akkor láthatta, olvashatta volna is azt, hogy miért tartom becstelennek, hazaárulónak a magyar Kormányt a 2014. július 4-i néppusztító törvényt megszavazó valamennyi országgyűlési képviselővel együtt, miért nem fogadom el azóta egyetlen szavukat sem.

Azzal, hogy 2014. április országgyűlési választás előtt fűt-fát igértek a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződés adósainak, majd a választás után három hónappal igazságügyi minisztere által hozzáfogtak az adósok végleges tönkretételéhez a gyalázattörvényeikkel, ezt követően idáig már több száz milliárd forint haszonhoz jutott a Matolcsy Bank az adósok kárára,

illetve T/11900 szám alatt újabb Trócsányi törvényjavaslatot már tárgysorozatba vette a Magyar Országgyűlés azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a nyomorba és halálba kergetett adósoktól még a maradék jogérvényesítési lehetőséget is elvegye,

előttem eljátszották a becsületüket örökre.

És ezek után Ön, vagy bárki elhiszi azt, hogy a magyar nép érdekében ez a társaság, vagy a korábban hatalmon lévők bármit is tenni akarnának akkor, ha tevésük nem szolgálja a hatalomban maradásukat, személyes vagyonuknak gyarapodását?

A Kormánynak bankkal történt koprodukciós törvényalkotásuk eredményeként évente 800 emberre tehető hazánkban azoknak az öngyilkosoknak a száma, akiket a banki fosztogatás halálba kergetett, eddig fél millió jól képzett magyar embert a hazájából elkergetett, és most Ön nekem arról ir, hogy MOST CSAK ÖRÜLHETÜNK, hogy AZONOS AZ AKARATUNK: népnek és kormányának!

Önnek hány hulla és hány milliós tömegnek elvándorlása szükséges ahhoz, hogy ne örömködjön az ilyen kormányának?

Amikor pedig azt írja, hogy „A MI ÉRDEKÜNKBEN! – NEM-et mert mondani az EU „bevándorlás-politikájára” remélem csak a CÖF-ösöket és hozzájuk hasonlókat érti. Ki kérem magamnak azt, hogy ha mondjuk az én érdekemre is gondolt.
Elég szégyen az minden magyar ember számára, hogy a bankok által okozott nemzettragédiát a hatalmon lévők közül mindösszesen egy luxemburgi ember – Jean-Claude Junker – igyekszik adminisztrációján keresztül enyhíteni, és most Ön képes arra vállalkozni, hogy rávegye a magyar népet arra, hogy  a „NEM”  szavazatával ezt az embert Magyarország ellenségévé minősítsék.

Hát nem látják azt, hogy a „NEM” szavazatuk semmire nem jó, csak arra, hogy fittyet hányhasson valamennyi olyan Európai jogszabályra a Kormány, mely a tisztességgel, az emberek jogaival kapcsolatos.

Idáig sem vették ezeket komolyan, járták a bolondját, de mivel belátták azt, hogy ilyen állapotot sokáig fenntartani nem lehet, kitalálták ezt a migránsőrülettel kapcsolatos népszavazást.

Ezek után annak a népnek felhatalmazásával kívánnak az Európai jogrendből kiválva tisztességtelenül kormányozni, amelyik néppel szemben hozták meg gyalázattörvényüket, vagy most a T/11900. számon igyekeznek aljasságukat fokozni.

Egyébként T. Kincsesné Salca Mária! Most azonban csak a – deviza-ügyekben teljesen jogos – HARAG mondatja Önnel, hogy NEM SZABAD a mohamedánok betelepítése ellen szavazni!

mondatát nem is értem. Milyen mohamedánok milyen betelepítéséről beszél a szavazással kapcsolatosan.

Tudtommal egyetlen mohamedán egyetlen magyar embert nem ölt meg az elmúlt években és egyetlen mohamedán sem telepedett le azon kívül, hogy valamiféle letelepedési kötvénnyel a Kormányzat jó pénzért néhány százat, vagy ezret ide csábított.

Ami pedig a haragomat illeti, szerintem enyhén fogalmazta meg ellenérzésemet a becstelen hatalmon lévőkkel szemben.

Siófokon 2016. szeptember 27.

Tisztelettel: Léhmann György

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DEVIZAHITELEK-JÓ ÉS ROSSZ HÍREK! HITELES HARSONA 2016-09-25.
DEVIZAHITELEK-JÓ ÉS ROSSZ HÍREK! HITELES HARSONA 2016-09-25

DEVIZAHITELEK - JÓ ÉS ROSSZ HÍREK! HITELES HARSONA 2016-09-25 [good_old_share] A Civil Multimédia legújabb adása.   A miniszter legújabb javaslata:...

BEFEKTETÉSI ÜGYLET? AKKOR HOL A HOZAMOM?
BEFEKTETÉSI ÜGYLET? AKKOR HOL A HOZAMOM?

BEFEKTETÉSI ÜGYLET? AKKOR HOL A HOZAMOM? [good_old_share] Éva Járvás - Igen, én értettem az árfolyam-kockázatot. A bank nem értette. Meg...

Close