“DEVIZAHITELES” CSOMAG FORINTHITELESEKKEL, VÉGTÖRLESZTŐK NÉLKÜL

"DEVIZAHITELES" CSOMAG FORINTHITELESEKKEL, VÉGTÖRLESZTŐK NÉLKÜL.

Devizahiteles csomag forinthitelesekkel, végtörlesztők nélkül

Benyújtotta az igazságügyi miniszter a parlamentnek az első devizahiteles csomagról szóló törvényjavaslatot, amely a Kúria által feltárt tisztességtelen feltételeket hivatott orvosolni, egyelőre az elszámolás pontos szabályozása nélkül.

Fontosabb részletek: 
Nemcsak a devizahitelesekre, hanem a forinthitelesekre is vonatkozik az egyoldalú szerződésmódosítások semmissége.
A kedvezményesen végtörlesztőkre nem vonatkoznak a szabályok.
Az árfolyamrés semmis, a hitelek újraszámolására 90 napjuk van a bankoknak, az elszámolás módját külön törvény rendezi majd.

Az egyoldalú szerződésmódosítások (döntően kamatemelések) automatikusan semmisek, kivéve, ha a bankok ennek ellenkezőjét bizonyítják.

A bankok a tisztességességet a Fővárosi Törvényszéken bizonyíthatják, szűk határidők és magas költségek mellett.

Július 4-én, vagyis jövő pénteken szavaz a parlament a törvényről korábbi közlések szerint.
Az elévülés kérdéséről nem szól a törvényjavaslat.
A végtörlesztők kihagyása jó hír a bankok számára, a forinthitelesek bevonása azonban gyakorlatilag lehetetlenné teszi a lehetséges pénzügyi hatások kiszámítását. Esetükben – a devizahitelekkel ellentétben – könnyen elképzelhető, hogy inkább a végrehajtott kamatcsökkentéseket kell a bankoknak visszavonniuk.


A törvény hatályát rögzítő paragrafusok közül az első rögtön egyértelműsíti, hogy a devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett hitelek mellett a forinthitelekre, valamint a pénzügyi lízingszerződésekre is vonatkozik a jogszabály. A forinthitelesek megsegítéséről először csak ma reggeli rádióinterjújában beszélt a miniszterelnök.

Ezt követően a törvény azt is egyértelműsíti, hogy a 2011 szeptemberétől 2012 februárjáig tartó kedvezményes végtörlesztéssel hitelüktől megszabadulók kimaradnak a mostani mentőcsomagból. Ezt a lehetőséget egészen az utolsó pillanatig lebegtették a gazdaságpolitikusok.

Az árfolyamrés rendezése

A törvény rögzíti, hogy semmis az a kikötés, amely a finanszírozási összeg folyósítására vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként а folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli. Amint az várható volt, ezen árfolyamok helyett a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamát kell alkalmazni.

A bankoknak a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül kell átszámítaniuk a hiteleket az árfolyamrés nélküli állapot szerint. (A törvény a kihirdetését követő 8. napon, vagyis valamikor július közepén lép hatályba). Az elszámolásról egy külön törvény fog rendelkezni, ennek jogszerűségét pedig az MNB mint felügyelet ellenőrzi majd.

Egyoldalú szerződésmódosítások rendezése

A törvény szerint azt kell vélelmezni, hogy minden egyoldalú kamatemelést, költségemelést és díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés tisztességtelen, hiszen az nem felel meg az egyértelmű és érthető megfogalmazás, a tételes meghatározás, az objektivitás, a ténylegesség és arányosság, az átláthatóság, a felmondhatóság vagy a szimmetria elvének.


A bankoknak kell bizonyítaniuk, hogy a feltétel tisztességes, az erre irányuló keresetnek 30 napon belül kell a Fővárosi Törvényszékhez beérkeznie (kizárólag ő az illetékes), ellenkező esetben a törvény által tisztességtelennek nyilvánított szerződéses feltétel semmis. A bankoknak azáltaluk alkalmazott összes általános szerződési feltételben (ÁSZF) szereplő kikötésről egy keresetlevélben kell bírósághoz fordulniuk. Az első fokú peres eljárás illetéke a bankok számára 1,5 millió forint, a fellebbezés illetéke 2,5 millió forint, a másodfokú döntés elleni felülvizsgálaté 3,5 millió forint (utóbbi esetben a Kúriáig juthat az ügy). A bíróság 30 napot kap a döntésre, a törvény őt is keményen kötelezi.

A perben az alperes a Magyar Állam, a jogi képviselet kötelező, a bíróság soron kívül jár el. Az ítélet kihirdetését legfeljebb 15 napra lehet elhalasztani. A bíróságnak az egyoldalú szerződésmódosításokra lehetőséget adó szerződéses feltételek tisztességességét kell csak megvizsgálnia. Ha nem állapítható meg a tisztességesség, az egyoldalú szerződésmódosítás automatikusan tisztességtelen. Az egyoldalú szerződésmódosításokkal kapcsolatban folyamatban lévő pereket a törvény leállítja, a végrehajtásokat felfüggeszti (a határidők megszakadnak). – Portfolio

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM