DEVIZAHITELEK-FRISS EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLET!

DEVIZAHITELEK-FRISS EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLET!

DEVIZAHITELEK-FRISS EURÓPAI BÍRÓSÁGI ÍTÉLET!

[good_old_share]


Hiteles Magyarok Fóruma Érdekvédelmi Egyesület értékeli a friss, C-38/17. számú ügyben hozott Európai Bíróság ítéletét. (2019. június)

 

Az EUB ma újra megerősítette, hogy a deviza alapú szerződések többsége semmis. A C-38/17. számú ügyben hozott ítéletében az Európai Bíróság a következőt mondta ki, ha a szerződésben a CHF összege csak a folyósításkor válik ismertté és a deviza összeg kiszámításakor alkalmazott árfolyamokat meghatározó feltétel nem világosan és érthetően megfogalmazott, akkor a szerződés SEMMIS.A C-38/17. sz. ítélet 36. és 37. pontja.

"36 Ennek érdekében a kérdést előterjesztő bíróságnak különösen azt kell ellenőriznie, hogy az összes releváns ténybeli elemre tekintettel a fogyasztónak módjában állt‑e megérteni, hogy milyen módszerek szerint kell meghatározni a devizában nyilvántartott kölcsön összegét és az alkalmazandó árfolyamot, valamint hogy ebből eredően milyen gazdasági következmények érinthetik őt. Ugyanakkor nem követelhető meg, hogy az eladó vagy szolgáltató a szerződés megkötésének időpontjában e körülmények mindegyikét konkrétan megjelölje.

37 Másodszor, ha a fenti vizsgálat végén előtűnik, hogy az árfolyam meghatározására vonatkozó feltétel nem került a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdése értelmében világosan és érthetően megfogalmazásra, az érintett szerződést csak akkor kell semmisnek tekinteni, ha egyrészt megállapítható, hogy az említett feltétel ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében tisztességtelen, másrészt pedig a szerződés ezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján e feltétel kihagyásával nem teljesíthető..

A nemzeti bíróságoknak nem lesz nehéz dolguk az alkalmazandó árfolyamokat meghatározó feltétel vizsgálata során ugyanis ezt már a 2/2014 PJE megtette helyettük, a PJE szerint:

"3. A folyósításkor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, a törlesztésekkor pedig az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent. E rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ennek alapja az EH 2014.08.G2 számú határozat melyben a Kuria kifejti, hogy a feltétel nemcsak nem világos és érthető, hanem a jóhiszeműség és tisztességesség elvébe ütközően a bank számára egyoldalú és indokolatlan előnyt is biztosít."[33] A különnemű árfolyam alkalmazása mögött a fogyasztó számára ténylegesen nyújtott szolgáltatás nincs. A különnemű árfolyamok alkalmazásából a pénzügyi intézménynek átlátható ellenszolgáltatással nem ellentételezett bevétele, a fogyasztónak pedig költsége keletkezik. A különnemű árfolyamra vonatkozó szerződéses rendelkezés folytán a pénzügyi intézmény, a szerződéses feltétel egyedi megtárgyalása nélkül, egyoldalúan és indokolatlanul, a fogyasztó hátrányára, neki költséget okozva, díjazást igénylő közvetlen szolgáltatás nélkül jut – a II. r. alperes által is elismerten – bevételhez, ami pedig tisztességtelen.

[34] A fent kifejtetteknek megfelelően az átszámítási árfolyamokra vonatkozó rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert azok nem tekinthetők az EU Bíróság ítéletében kifejtett módon "érthető", "világos" szerződéses feltételeknek.

A Kuria továbbá azt is egyértelművé teszi a fent idézett ítélet 32. pontjában, hogy az árfolyamokat meghatározó feltétel elhagyásával a szerződés nem teljesíthető.

[32] ….Az átszámítási árfolyam meghatározására a szerződés teljesíthetősége érdekében van szükség..

Mindezek tükrében kijelenthetjük, hogy az EUB ítélet 37. pontjában megfogalmazott összes feltétel teljesül ahhoz, hogy a szerződést semmisnek kelljen tekinteni. A teljes ítélet IDE KATTINTVA olvasható.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM