Devizahitel-Végre a bíróság elkezdett hivatalból vizsgálódni!

Devizahitel, devizahiteles ügyvéd, Dr. Szabó László, Devizahitel-Végre a bíróság elkezdett hivatalból vizsgálódni!

Devizahitel-Végre a bíróság elkezdett hivatalból vizsgálódni!

ELLA-AXA OTP Bank-OTP Faktoring ügyben a bíróság hivatalból kezdte vizsgálni azt, hogy a hitelnyújtó bank a kezelési költségért milyen szolgáltatást nyújtott, egyáltalán szükség volt-e erre a szolgáltatásra vagy anélkül is  tudta volna az adós teljesíteni a törlesztéseket.

Vagyis az volt a vizsgálat tárgya, hogy indokolt volt-e a kezelési költség felszámítása.

A Faktoring erre becsatolt rengeteg levelezést amelyben sablonszövegekben figyelmeztette az adóst az árfolyamok változására.  
A bíróság kérte , hogy véleményezzem a banki beadványt, melyet az alábbiakban tettem meg.“A kezelési költségre vonatkozó, és az egyedi kölcsönszerződés  pontjában szabályozott szerződéses rendelkezés tisztességtelensége körében a felperesek hivatkoznak arra, hogy e szerződéses rendelkezések nem a szerződés főszolgáltatása körébe tartozó szerződéses kikötések, ám azok tisztességtelensége főszabályként a fentiekben kifejtettek szerint a 93/13. EGK Irányelv alapján vizsgálható, ha és amennyiben a szerződésben rögzített feltételek nem világosak, nem érthetőek.

A felperes abban látja e szerződéses rendelkezések tisztességtelenségét, hogy azok világosan és átláthatóan nem fogalmazzák meg, hogy milyen szolgáltatások ellenértékeként kerül felszámításra a folyósítási jutalék és a kezelési költség.

Az egyedi szerződés, a szerződéskötéskor alkalmazott Hirdetmény és Üzletszabályzat nem a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mibenlétét határozza meg, hanem csupán a szolgáltatás mértékét rögzíti, és annak felszámítása rendszerét fogalmazza meg.

Az Európai Unió Bírósága a C-621/17. számú ügyben hozott ítéletében akként foglalt állást, hogy az 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és 5. cikke szerinti világos és érthető megfogalmazás követelménye nem kívánja meg, hogy a fogyasztót terhelő kezelési költség és folyósítási jutalék összegét, azok kiszámításának módját és teljesítésének idejét pontosan meghatározzák, az érintett összegek ellenében nyújtott valamennyi szolgáltatást is részletezzék; továbbá nem idéz elő jelentős egyenlőtlenséget a fogyasztó kárára a jóhiszeműség követelményével ellentétben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezelési költségre vonatkozó szerződési feltétel nem teszi lehetővé az e költség ellenében nyújtott konkrét szolgáltatások egyértelmű azonosítását.Ezzel együtt mutat rá az EUB az alábbiakra „Tekintettel azonban arra a védelemre, amelyet a 93/13 irányelvben kívántak a fogyasztónak biztosítani amiatt, hogy az eladóhoz vagy szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van mind a tárgyalási lehetőségei, mind pedig a tájékozottsági szintje tekintetében, fontos, hogy a ténylegesen nyújtott szolgáltatások jellege a teljes egészében tekintett szerződésből észszerűen érthető vagy levezethető legyen. Ezenkívül a fogyasztónak képesnek kell lennie annak ellenőrzésére, hogy nincs e átfedés a különböző költségek, vagy az azok ellenében nyújtott szolgáltatások között.”

Ez a bírósági gyakorlat áll összhangban a Ptk. 201. § (1) bekezdése elvárt, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás  értékegyensúlyát  célzó  rendelkezéssel  is.  A     EUB  idézett  ítéletének rendelkezése alapján a bíróságnak vizsgálni szükséges, hogy képes lehetett-e a felperes a szerződés és annak mellékletei, valamint a bank által nyújtott tájékoztatás alapján arra, hogy meghatározza a kezelési költségben nyújtott szolgáltatások tartalmát annak ellenőrzésére, hogy nincs-e átfedés a kamat és a költség felszámítása során az ezek ellenében nyújtott szolgáltatások között.

A felperesek álláspontja szerint a felperesek erre csak úgy lehettek képesek, ha az III. rendű alperes bármilyen módon nyújtott tájékoztatásából meghatározható volt számára a kezelési költség mögötti szolgáltatások sora.

A felperesek szerint az alperes bírói felhívás ellenére sem tudta megjelölni a kezelési költség ellenértékeként konkrét szolgáltatást, csupán a banki működéssel kényszerűen járó általános, adminisztrációs és ügyviteli tevékenységeit állította védekezésében, és ilyet sem a szerződés, sem annak mellékletei  nem tartalmazott.

Mindezek alapján a felperes számára a szerződéskötéskor a kezelési költség felszámítása ellenértékeként nyújtott szolgáltatás nem volt beazonosítható, ebből következően azt sem lehetett képes ellenőrizni, hogy nincs-e átfedés a THM-ben más jogcímen felszámított költségek és a kezelési költség között.

Ez a tartalmi hiány ahhoz vezet, hogy a kezelési költség ellenértékeként nyújtott szolgáltatások értéke és mibenléte sem határozható meg.”

A kezelési költség érvénytelensége csak részleges érvénytelenséget jelent , annak kihagyásával a szerződés teljesíthető.
Még szerencse, hogy van bőven  teljes semmisséget eredményező tisztességtelen feltétel is a kölcsönszerződésben. Dr.Szabó V. László ügyvéd
Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM