“DEVIZAHITEL” DR. LÉHMANN-ELHÁRULT MINDEN AKADÁLY

Most, amikor ujabb három, bankok ellen nyert perben hozott itéletet ugy kézbesítettek részemre, hogy közben már egyetlen vesztett perről nincs tudomásom, megállapíthatom, hogy a devizában meghatározott forintkölcsönszerződés törvénytelenségeinek egyetlen és az Európai Bíróság főtanácsadója által is javasolt módja szerinti megszüntetésével kapcsolatos perek eredményessége elől hazánkban is elhárult minden akadály.

Európának a bankok által kifosztható utolsó országában – hazánkban.

Mindösszesen két évig tartott a bankoknak kitartó és minden törvényes és törvénytelen eszközt igénybe vevő ellenállását a törvényesség helyreállítása érdekében megtörni, de mára ez már maradéktalanul sikerült.

A bankoknak egyoldalu szerződésmódosítási jogát biztosító mérhetetlenül tisztességtelen szerződési feltételének megsemmisétéről beszélek.

Természetesen a magyar bírói kart illeti elsősorban ezért az eredményért a dicséret, hiszen könnyű nekem ugy beszélni és pereskedni, hogy közben legfeljebb néhány fegyelmi és esetleg büntető üggyel kell szembenézni, de a bírói kart folyamatosan azzal tartotta sakkban a banki hatalom minden törvénytelen befolyásával együtt, hogy a döntést hozó bírót egzisztenciálisan örökre tönkre tehetik a bírói karon belül és azon kívűl is. 

Az a bíró, aki mindezzel nem törődött és valóban csak a törvény, valamint a lelkiismerete szerint hozta meg ennek ellenére a törvényes itéletet, nagyon sokat kockáztatott. De nyilvánvalóan belátta azt, hogy másként nem érdemes élni, bíráskodni.

loading...

Gratulálok, minden elismerésem az övék.

Ne részletezzük most azt, hogy a probléma megnyugtató megoldása ellenére a bankok még mindig mindent el fognak követni akár azáltal is, hogy folyamatosan zaklatják, háborgatják, fenyegetik az adósokat a közjegyzők és kormányzat hathatós támogatása mellett, és akár az alkotmánysértő, adósok számára csak kárt okozó árfolyamgátas szélhámossággal, akár a törvénytelenséget végképpen leplező forintosítási törekvésekkel igyekeznek a tisztességes emberektől elcsalt milliárdokat megtartani.

És még mindig lesznek olyan ügyvédek, akik jobb tudomásuk ellenére igyekeznek majd belekergetni az adósokat a szerződés semmisségét kérelmező olyan ügyekbe, mely az adósok számára csak hátránnyal járhatnak a kifizetett kamatösszegek figyelmen kívűl hagyása miatt elszámolás esetén.

Most már csak az adósokon mulik minden. Ha továbbra is lehajtott fejjel óhajtanak a banki vágóhídra menni, akkor ezt immár sem a bíróságok, sem jómagam akadályozni nem tudjuk. Legfeljebb szomoru leszek azért, hogy honfitársaimon nem lehet segíteni.

Ami pedig az itéletekkel létrejött végső megoldást illeti, örömömben nem tudom miért, de az alábbi verssorok jutnak eszembe:

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Rátérve a most kapott itéletekre, két itéletnek most csak a rendelkező részét másolom ide,  (ALÁBB CSATOLMÁNYKÉNT LETÖLTHETŐ) míg a harmadikat teljes terjedelmében azért, hogy akár példát mutasson arra, hogy pontosan az itélet indokolásában leírt törvénytelenség valósult meg minden banknak minden szerződésénél a bankok szándékos magatartása folytán kormányzati, közjegyzői segítséggel ugy, hogy többezer ügyvéd kollégám ezt a mérhetetlen kárt okozó törvénytelenséget képes volt némán elviselni, millióknak emiatti szenvedését végignézni.

Siófokon 2014. április 4. napján. Léhmann György

DR. LÉHMANN GYÖRGY-rendelkező rész

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM