Devizahitel – Beérett az elévülési tilalom

Devizahitel, dr. Szabó V. László ügyvéd, Nemzeti Civil Kontroll, Devizahitel - Beérett az elévülési tilalom

Dr. Szabó V. László ügyvéd – Beérett a C-609/19. sz. ügyben és a C-776/19–C-782/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletekben kimondott elévülési tilalom.

Az EUB ítélete a kezükbe adta a lehetőséget a túlfizetés visszakövetelésére amelyben már a magyar bíróság is partner.Az FHB Bank jogutódja  a Takarék Jelzálogbank Nyrt és az engedményes  MKK Magyar Követeléskezelő elleni perben az adós már annyit fizetett a semmis szerződésre, hogy a bank tartozik neki nem is kevéssel, de azért még bőszen követelnek tőle sok  millió forintot.

Amikor szembesültek azzal, hogy az adós kéri vissza a túlfizetést  a Bank ellenkérelmében előadta, hogy már régen elévült a követelés.

Egyrészt arra hivatkozott, hogy a 2006-os szerződés megkötésétől kezdődött a jogkövetkezmény levonására fennálló 5 éves idő eltelt.

Másrészt arra, ha ezt a bíróság nem fogadná el akkor a 2015 januári törvényi elszámolástól (forintosítás) kezdődik az öt év.

Harmadrészt arra, hogy ha ez se jönne be és az elévülés nyugodott azért mert az adós nem tudta hogy érvénytelen a szerződés ezért a forintosítástól számított 1 éven belül még megtámadhatta volna a szerződést hiszen a forintosítással tudomására jutott az, hogy a szerződés érvénytelen.

Mivel azonban a 2015 januártól számított összesen 6 év (5+1) 2021 januárban lejárt és a kereset 2021 májusban lett beadva ezért az adós követelése elévült.

Csakhogy a  C-609/19. sz. és a C-776/19–C-782/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletek kimondják, hogy a fogyasztóval kötött szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és azokat úgy kell tekinteni, mintha nem is léteztek volna.

Így azok a fogyasztó  helyzetére nem fejthetnek ki joghatást. Az ilyen szerződésben szereplő valamely feltétel tisztességtelen jellegének megállapítása iránt a fogyasztó által benyújtott kérelem semmilyen elévülési időtől nem tehető függővé.

A bíróság szó nélkül lesöpörte a bank elévülésre hivatkozását. Miért nagy jelentőségű ez?

Azért mert a gyakorlatban is él az a szabály ,hogy aki a semmis szerződésre túlfizetett az határidő nélkül visszakövetelheti a pénzét.

Ez vonatkozik azokra is akiknek elárverezték a házát és így lett a hitele végtörlesztve.
Szakértővel ki kell számoltatni, hogy mennyit fizetett vissza törlesztőrészletekben + mennyit kapott a bank az ingatlan árverezéséből.

Ebből az összegből le kell vonni a maximum 20% árfolyamkockázattal számolt tartozást és a különbözet az adósnak visszajár.
Előbb azonban azt kell bizonyítani, hogy a szerződés érvénytelen volt mert az adós nem kapott megfelelő tájékoztatást.
Vannak olyan devizakárosultak akik legalább 10-20-30 MFt-tal többet fizettek vissza a banknak és inkább eladták az ingatlanukat mintsem végrehajtás alá kerüljenek.

A vételárból azután nem a tényleges tartozásukat fizették vissza hanem annak 2-3-szorosát.
Tehát nem csak azoknak kell perelni akik meg akarnak szabadulni a végrehajtótól vagy a moratórium vége (október 4.) utáni törlesztésektől hanem azoknak is akik duplán, triplán fizették ki a bankot.

Az EUB ítélete a kezükbe adta a lehetőséget a túlfizetés visszakövetelésére amelyben már a magyar bíróság is partner. Dr. Szabó V. László ügyvéd 

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM