Devizahitel – Beérett az elévülési tilalom

Devizahitel, dr. Szabó V. László ügyvéd, Nemzeti Civil Kontroll, Devizahitel - Beérett az elévülési tilalom

Dr. Szabó V. László ügyvéd – Beérett a C-609/19. sz. ügyben és a C-776/19–C-782/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletekben kimondott elévülési tilalom.

Az EUB ítélete a kezükbe adta a lehetőséget a túlfizetés visszakövetelésére amelyben már a magyar bíróság is partner.Az FHB Bank jogutódja  a Takarék Jelzálogbank Nyrt és az engedményes  MKK Magyar Követeléskezelő elleni perben az adós már annyit fizetett a semmis szerződésre, hogy a bank tartozik neki nem is kevéssel, de azért még bőszen követelnek tőle sok  millió forintot.

Amikor szembesültek azzal, hogy az adós kéri vissza a túlfizetést  a Bank ellenkérelmében előadta, hogy már régen elévült a követelés.

Egyrészt arra hivatkozott, hogy a 2006-os szerződés megkötésétől kezdődött a jogkövetkezmény levonására fennálló 5 éves idő eltelt.

Másrészt arra, ha ezt a bíróság nem fogadná el akkor a 2015 januári törvényi elszámolástól (forintosítás) kezdődik az öt év.

Harmadrészt arra, hogy ha ez se jönne be és az elévülés nyugodott azért mert az adós nem tudta hogy érvénytelen a szerződés ezért a forintosítástól számított 1 éven belül még megtámadhatta volna a szerződést hiszen a forintosítással tudomására jutott az, hogy a szerződés érvénytelen.

Mivel azonban a 2015 januártól számított összesen 6 év (5+1) 2021 januárban lejárt és a kereset 2021 májusban lett beadva ezért az adós követelése elévült.

loading...

Csakhogy a  C-609/19. sz. és a C-776/19–C-782/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletek kimondják, hogy a fogyasztóval kötött szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és azokat úgy kell tekinteni, mintha nem is léteztek volna.

Így azok a fogyasztó  helyzetére nem fejthetnek ki joghatást. Az ilyen szerződésben szereplő valamely feltétel tisztességtelen jellegének megállapítása iránt a fogyasztó által benyújtott kérelem semmilyen elévülési időtől nem tehető függővé.

A bíróság szó nélkül lesöpörte a bank elévülésre hivatkozását. Miért nagy jelentőségű ez?

Azért mert a gyakorlatban is él az a szabály ,hogy aki a semmis szerződésre túlfizetett az határidő nélkül visszakövetelheti a pénzét.

Ez vonatkozik azokra is akiknek elárverezték a házát és így lett a hitele végtörlesztve.
Szakértővel ki kell számoltatni, hogy mennyit fizetett vissza törlesztőrészletekben + mennyit kapott a bank az ingatlan árverezéséből.

Ebből az összegből le kell vonni a maximum 20% árfolyamkockázattal számolt tartozást és a különbözet az adósnak visszajár.
Előbb azonban azt kell bizonyítani, hogy a szerződés érvénytelen volt mert az adós nem kapott megfelelő tájékoztatást.
Vannak olyan devizakárosultak akik legalább 10-20-30 MFt-tal többet fizettek vissza a banknak és inkább eladták az ingatlanukat mintsem végrehajtás alá kerüljenek.

A vételárból azután nem a tényleges tartozásukat fizették vissza hanem annak 2-3-szorosát.
Tehát nem csak azoknak kell perelni akik meg akarnak szabadulni a végrehajtótól vagy a moratórium vége (október 4.) utáni törlesztésektől hanem azoknak is akik duplán, triplán fizették ki a bankot.

Az EUB ítélete a kezükbe adta a lehetőséget a túlfizetés visszakövetelésére amelyben már a magyar bíróság is partner. Dr. Szabó V. László ügyvéd 

Facebook hozzászólások

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM