DEVIZACSALÁS – FELADTA MAGÁT AZ ELSŐ ELKÖVETŐ!

DEVIZACSALÁS-FELADTA MAGÁT AZ ELŐ ELKÖVETŐ

Egy férfi feljelentette magát

Dr. Vida Ildikó elnök asszony részére

Nemzeti Adó és VámhivatalFeladó: Falus Zsolt Ferenc

Adószám: xxx

Tárgy: Feljelentés adócsalás miattTisztelt Adóhivatal !

A feljelentést kívánok tenni saját személyemmel szemben, ugyanis tudom, hogy adófizetési kötelezettségem keletkezett, de részemről az adófizetés nem fog megtörténni. Sajnálatosan az alábbiak miatt nem tudok eleget tenni állampolgári kötelezettségemnek.


Személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségem keletkezett az adótörvénynek a tőkejövedelemről szóló rész rendelkezésének törvényi helye szerint (1995 évi CXVII 65–68.§). Az adóbevallásomhoz szükséges csereügyleti igazolásokat az „UniCredit Bank Hungary Zrt” (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, Adószáma: 10325737-4-44, Cg. 01-10-041348) számomra nem adta ki, ennek megismerésétől is elzár.

Azonban a birtokomba került egy hitelesített, aggálytalan tartalmú tényközlő okirat, mely szerint a 2008-as évben egy csereügyleti tevékenység során a pozíciómban kedvező helyzet, tulajdonképpeni árfolyamnyereség keletkezett. Ezt a hitelező saját hasznaként tartja nyilván, ezért velem szemben sikkasztást követ el, ami miatt feljelentést tettem a Nemzeti Nyomozó Irodánál, valamint Önöket is részletesen tájékoztattam erről egy korábbi bejelentésemben.

A keletkezett adóköteles jövedelmem, 18 581,38 CHF után kellene megfizetnem az adót. Az adómérték jelenleg 16 százalékos, de korábban 25 százalék adótartalom terhelte ezt a típusú jövedelmet.

Az adó összege (25%) 4645,345 CHF, mely teljes egészében a Magyar Államot illeti, kizárólag „csak” az én hitelügyletemmel kapcsolatosan, továbbá erre az összegre a Magyar Állam már évekkel korábban jogosulttá vált.


A bankok visszaélnek a devizahitellel (devizatőke-nyilvántartással) rendelkező réteg pénzügyi tapasztalatlanságával, ezért ettől a lehetőségtől és kötelezettségtől könnyedén el tudják zárni ügyfeleiket.

Kijelentem, hogy az adófizetési kötelezettség nem az én hibámból hiúsul meg, és álláspontom szerint a nagyságrendi adócsalás igaz a hazai bankok devizahitelezési gyakorlatára. A birtokomban van bizonyíték arra, hogy nem a fentebb említett Bank, hanem egy másik Bank ügyfelénél is előállt az általam állított és igazolt tényállás: ugyanolyan devizatőke nyilvántartású hitelformánál is nyereség keletkezett, amelytől a Bank szintén elzárja az ügyfelet.

Súlyos következtetések levonása szükséges a T. Adóhatóság részéről, mert nem véletlenszerű történések sorozatos megvalósulásáról van szó, hanem a hazai pénzintézetek által elkövetett hitelezési gyakorlatban rejlő lehetőségről, amelyet a hitelező Bankok a szerződéseikben szándékosan meg sem említenek. Ez egy kockázatkezelési módszer a nyilvántartási tőkecsere, illetve az átmeneti tőkekonverzió lehetősége.

Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM