Deviza hitelesek ügye mindenképpen megoldást igényel!

Balog István, Jogállamért egyesület, deviza, hitel, Nemzeti Civil Kontroll, Deviza hitelesek ügye mindenképpen megoldást igényel!

Balog István- Jogállamért Egyesület, elnök 1.) A kölcsön igénylésének menete: Elment a fogyasztó a pénzintézethez, és kért egy bizonyos összegű forintot céljai megvalósításához. Benyújtotta a kért dokumentumokat, mely alapján a pénzintézet  hitelbírálati szakemberei el végzeték a hitelbírálati eljárást.

2.) A hitelbírálati eljárás döntése alapján, a fogyasztót alkalmasnak találtak a kockázat mentes kölcsön kihelyezésére. Így jöhetett létre a hitel szerződés.

3.) A hitel szerződés tartalmazta a  folyósítandó kölcsön összegét forintban, és megjelölték a forint ellenértékét idegen deviza nemben is.

4.) A hitelígérvény forintban történő teljesítése a fogyasztó számára történt rendelkezésre bocsájtással életre kelt anélkül, hogy valós kölcsön szerződés köttettet volna.. A hitélígérvény, és a kölcsönszerződés két különböző fogalom.5.) Kettő típusú hitelformáról beszélünk: Autó finanszírozású hitelről, amiben a megvásárolni kívánt autó lett a hitel fedezete.

6.) A másik típusú hitel forma ingatlan jelzáloggal biztosított lakás hitelek.
Nagyon fontos tények: Minden esetben a fogyasztó részére forint lett rendelkezésre bocsájtva, és csak forintban lehetett a törlesztő részletet is teljesíteni. Tehát ebből levezetve egyértelmű, hogy forint hitelről van szó! A forint hitelek mellé párosított idegen valuta, az csak forint ellenértékének az idegen valutához viszonyított érték mérő száma.

Tehát, hogy érthető legyen, hogy mi is történt valójában: kapott a fogyasztó  az egyszerűség bemutatása véget kerek számmal kimutatva-10.000.000.-/Ft hitelt azaz HUF amely mögött nincs kölcsön szerződés a példa kedvéért, legtöbb esetben ez volt a mérő szám Svájci frank azaz CHF.

A hitel ígérvényben rögzített 10.000.000.-HUF tegyük fel a folyósításkor 145 HUF/CHF érték számítással történt: azaz a 10.000.000.-HUF-68.965,51 CHF-et ért. 

loading...

Itt az az igazi probléma, hogy a jelzálog hiteleknél a Közjegyzői okiratokba a kölcsön összegeként a CHF-et rögzítették, és így a földhivatali tulajdonlapi bejegyzések is így rögzültek. ( Ez a tény teljes mértékben törvénybe ütköző több okból is)
Nézzük tovább:
Az idő előrehaladásával, és a HUF gyengülésével a következő szám alakul ki:
10.000.000.-HUF/256CHF=39062.5CHF.
Ezekből a számokból az látszik, hogy a rendelkezésre bocsájtott időszakban 68.965.51CHF-et ért a 10.000.000.-Huf- majd pedig a forintosítás időszakában ugyanez a rendelkezésre bocsájtott  10.000.000.-HUF-csak 39062.5CHF et ért azaz a fogyasztó a forintosítás után a 39062.5CHF-ért tudott volna 10.000.000.-HUF-ot vásárolni.

A fenti levezetésből is látszik, hogy a tulajdonlapi bejegyzések összegszerűségében helytelenek törvény sértőek, és pedig azért mert a 68.965,51CHF*256HUF=17.655.170HUF-nak felel meg. Tehát felborult az értékegyenlőség.

Ezért helytelen az összes pénzintézet elszámolása, és így okoztak többlet terheket a fogyasztónak, amivel teljesen ellehetetlenítették a fogyasztókat, és mesterségesen döntötték be a hitelszerződéseket, úgy az autós, és a jelzálog hitelszerződéseket is.

Most ebben a számításban nem térek ki az egyéb kamat, és kezelési költségek számítására, mert már nem lehet jelentősége. A csalás/bűncselekmény minden egyes esetben tetten érhető-bizonyítható a fogyasztók kárára elkövetett, a pénzintézetek csoportosan, és közösen megállapodott eljárásaiban.

A hitelszerződések, forma szerződések, amelyekbe a fogyasztónak bele szólása nem volt, (eszi nem eszi más nincs). Ezek a szerződések tele vannak törvénysértő norma szöveggel, végrehajtásra alkalmatlanok.
Az hogy ezek az ügyek idáig fajulhattak, a Magyar jogtudorok szégyene, elsősorban a Közjegyzők, a Magyar Bírói kar, a Magyar Ügyvédi Kamara, és nem utolsó sorban Magyar Alkotmány Bíróság, és Magyar Állam felelőssége, mert hagyták, hogy a Magyar fogyasztókat tönkre tegye a maffia pénzügyi szervezetek többsége.

Ezért megoldási javaslatok a következők:
A kilakoltatások, és jövedelemből történő letiltások azonnali leállítása.
Teljes újra számolás, és csak a rendelkezésre bocsájtott HUF/Forint figyelembe vételével, és a törlesztő részletek befizetésének figyelembe vételével – kamat, és egyéb költségek mellőzésével.

A túl fizetett összeg vissza jár kamatostól a fogyasztóknak készpénz kifizetés formájában.
A fennmaradt tartozások esetén, a fogyasztók fizetési teljesítő képességeink megállapítása mellet, részletekben történő fizetés újra ütemezése-teljesen kamat, és költség mentesen.
Kártalanítás: Akinek jogellenesen elvették az autóját, az kapja vissza az önrészként teljesített összeget, valamint a részletekben befizetett összeget, és egy egységesen megállapított sérelem díjat.

Akiknek elárverezték a házukat lakásukat, és földönfutóvá tették, figyelembe véve az elvett ingatlan volt paramétereit ( a hitelbírálati dokumentumokban benne van), ugyan olyan paraméterű, és környezetben lévő ingatlan a a kártalanítás időszakában pici áron történő készpénz megfizetése, a károsult fogyasztók részére.

A Közjegyzők és Bírósági Végrehajtok vállakózói státuszának megszüntetése, és Állami alkamázasba történő vissza csoportosítása.

Azon Közjegyzők, és Bírók akik ezekben az ügyekben helytelen döntést hoztak, tegyenek emelt szintű vizsgát az EU jogalkalmazásból, és csak akkor folytathassák a Bírói munkát. A Bírói munka alól történő felfüggesztésük szükséges, a tanulmányi idejük, és a vizsga időszakra kapjanak fizetést.

Állítsák vissza az Ügyvédek, Bírók, Közjegyzők anyagi felelősségét az általuk szakmaiatlan végzett munka káros hatásainak ellensúlyozására.

Halljuk egyes képviselők megjegyzéseit. Mennyibe fog ez kerülni az Államnak?
Nos ez a kérdés nagyon helytelen. Mennyit szenvedtek a Magyar fogyasztók ezen ügye miatt? Ki mennyi anyagi, és erkölcsi vesztesség ért? Mennyien haltak meg a reménytelenség miatt? Hány család maradt eltartó fél nélkül( Hány anyuka – Apuka)? Hány embernek romlott le az egészségi állapota a stressz miatt?

És akkor mekkora tudatlanság/pofátlanság az a kérdés, hogy mennyibe kerül ez a rendezési forma az Államnak!

Az Állami felelősség kérdése megkerülhetetlen!
Természetesen a pénzintézetek, a Közjegyzők- a végrehajtók- a faktor cégek- akik ezeken az ügyeken milliárdokat kerestek, vissza kell, hogy adják a jogellenesen elvett ingatlanok autók értékét készpénzben a fogyasztóknak, mert előszeretettel részt vettek a kifosztásban, megtévesztésekkel, fenyegetésekkel, félelemben tartással. A felelősségre vonásuk elkerülhetetlen.

A felvételkori árfolyamon történő elszámolás helytelen kifejezés, el kell felejteni, forint kölcsönnek nincs árfolyama tisztelt jogtudorok! Ha benne hagyjuk bármilyen hivatalos szövegben, akkor még mindig lesz a pénzintézetének valamilyen kapaszkodójuk. Balog István-Jogállamért Egyesület, elnök. 

Facebook hozzászólások

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM