“DEVIZA”-HITELEK-A KAMATKOCKÁZAT 0!

"DEVIZA"-HITELEK-A KAMATKOCKÁZAT 0!

Nulla.
Járvás Éva – Bármi szorozva nullával, az eredmény nulla lesz.

 

Az árfolyamváltozásból eredő kockázat nem realizált kockázat.
A nem realizált kockázatot nem lehet áthárítani senkire, de főleg nem háríthatja át a bank az ügyfélre, mivel az árfolyanváltozás 0.

A folyósított kölcsön forrásának a folyósításkor kell a bank rendelkezésére állni. Ez forintban meg is volt.
Semmi közöm hozzá, hogy ezen kívül a szerződéskötés után milyen bankközi bűveleteket végez. Nem érintheti a már régebben folyósított kölcsön forrását, de ha a bank rossz gazdálkodás és mindenféle manipulációs ügyletei miatt valahogyan hozzákapcsolja, akkor sem tartozik rám. Ahogyan hatásom sincs rá, úgy a kockázata sem rám tartozik.

Kategórikusan külön kell választani minden egyéb későbbi banki tevékenységtől a folyósított kölcsön. Két külön ügylet. Én csak a kölcsönnek vagyok szerződő alanya. Az egyéb ügyleteknek nem.

NCK: Ne feledjük, mit is mondott a Kúria a "mindenféle manipulációs ügyletekről": Kúriai 2/2014. számú Polgári Jogegységi határozat szerint:
Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

A kölcsön folyósításkori értéke adott, forrása csak a folyósításkor értékelhető, és nem érdekel, hogy a forrást a bank hogyan gazdálkodta ki, mert azt beárazta a kamatban. Amennyiben a bank forrása adott volt, akkor annak a bekerülési értéke a folyósításkori érték.

Ha viszont a bank forrás nélkül kölcsönzött , az nem az ügyfél kockázata. Ez külön ügylet, ennek a kockázata semmilyen indokkal nem hárítható ár. Bank nem prudens módon kezelte a pénzügyeket, de ezért nem az ügyfél tehető felelőssé. Sőt egy olyan ügylet kockázatát sem vállalta, ami nem a kölcsönhöz kapcsolódik. A későbbi forrásteremtés nem tartozik a kölcsönhöz.

Még egy kis plusz adalék:
Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/
Szólj hozzá

Hozzászólás